4η δράση ενημέρωσης γονιών για τις θέσεις μας για την αξιολόγηση και κάλεσμα στην απεργία

4η δράση ενημέρωσης γονιών για τις θέσεις μας για την αξιολόγηση και κάλεσμα στην απεργία με δίγλωσση ανακοίνωση (ελληνικά-αγγλικά). Σχολικό συγκρότημα Λαϊκού.

Με συμμετοχή πολλών συναδελφισσών και συναδέλφων από το σχολικό συγκρότημα και θετική υποδοχή από τους γονείς: “Σας στηρίζουμε”, είπαν μάλιστα κάποιοι από αυτούς.