ΔΟΕ: Οριστική ημερήσια διάταξη της 93ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34, 37, 38, 40 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., καλούμε τους Αντιπροσώπους των Συλλόγων – Μελών της, στην 93η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου, στις 26, 27, 28 και 29 Ιουνίου 2024, στην Αθήνα, για λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., βρίσκεται σε απαρτία, αν παραβρίσκεται σ’ αυτή το ½ του συνόλου των Αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Δ.Ο.Ε., ανεξάρτητα από ποια μέλη προέρχονται οι παρόντες.

Σας αποστέλλουμε την οριστική Η.Δ. και τις εισηγήσεις επί των θεμάτων της, που διαμορφώθηκαν με απόφαση του  Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

93ης Γενικής Συνέλευσης

26 – 29  Ιουνίου 2024

 

ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1ο:

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ–ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ

 • Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.
 • Οικονομικός Απολογισμός 2023 – Προϋπολογισμός χρήσης οικον. έτους 2025
 • Ενημέρωση από αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
 • Κριτική πεπραγμένων – Δευτερολογία Προέδρου Δ.Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 2ο  :

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2024-2025

 1. Διεκδικητικό Πλαίσιο
 2. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 3. Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου πραγματοποίησης των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών καθώς και της εκπροσώπησής τους σε όλες τις υπηρεσιακές διαδικασίες από τους αιρετούς του κλάδου.

III.       Η θέση του εκπαιδευτικού στο σχολείο του σήμερα

 1. Καθημερινότητα εκπαιδευτικών – εργασιακή εξουθένωση
 2. Ανάγκη θωράκισης των εκπαιδευτικών στην άσκηση των καθηκόντων τους

iii.         Διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών

 1. Οικονομικά εκπαιδευτικών
 2. V. Ορισμός της 94ης Γ. Σ. της ΔΟΕ ως καταστατικής Γενικής Συνέλευσης

Β.      Πρόγραμμα Δράσης

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

93ης Γενικής Συνέλευσης

26 – 29  Ιουνίου 2024

Η συνδικαλιστική χρονιά 2023-2024 αποτέλεσε χρονική περίοδο κορύφωσης της ολομέτωπης σύγκρουσης του εκπαιδευτικού κόσμου με την ασκούμενη από την κυβέρνηση εκπαιδευτική πολιτική. Την ώρα που για 3η συνεχόμενη χρονιά ο κλάδος δίνει τον νικηφόρο αγώνα της αποτροπής της κατηγοριοποίησης σχολικών μονάδων, μαθητών κι εκπαιδευτικών που επιχειρείται μέσα από την «εσωτερική κι εξωτερική αξιολόγηση» του ν.4692/2020 η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. επέλεξε ως τακτική αντιμετώπισης της σθεναρής αντίστασης απέναντι στην επιβολή της αντιεπιστημονικής – αντιεκπαιδευτικής ατομικής «αξιολόγησης» του ν. 4823/2021, τον αυταρχισμό, τις απειλές κατά των εκπαιδευτικών και τις αλλεπάλληλες δίκες κατά της απεργίας – αποχής της Δ.Ο.Ε. Η αντίσταση των εκπαιδευτικών που υπερασπίζονται το δημόσιο σχολείο δεν κάμπτεται και συνεχίζεται με μεγάλη ένταση.

Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., αδιάλλακτη, συνεχίζει να μην «διαβάζει», με τον τρόπο που όφειλε, την αντίσταση και τις διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών. Συνεχίζει την τακτική της απουσίας ουσιαστικού διαλόγου και αγνόησης εργασιακών δικαιωμάτων (άδειες ανατροφής νεοδιόριστων και αναπληρωτών…) και δίκαιων αιτημάτων των εκπαιδευτικών (άδικη 2ετία στις μεταθέσεις των νεοδιόριστων, ωράριο ολιγοθέσιων σχολείων και νηπιαγωγείων, απόδοση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων…).

Αρνείται να προσέλθει σε διάλογο, παρά τις σχετικές προσκλήσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με αντικείμενο τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (απόφαση της 92ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.),  προωθεί αλλαγές στο δημόσιο σχολείο δίχως να λαμβάνονται υπόψη οι μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων (πολύ κρίσιμη η περίπτωση των αλλαγών που σχεδιάζονται στην Ειδική Αγωγή), τα οποία λειτουργούν με πληθώρα κτηριακών προβλημάτων και προβλημάτων υποδομών σε καθεστώς «στήριξης» που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις, συνεχώς αυξανόμενες, ανάγκες τους.

Η στάση αυτή της απαξίωσης των εκπαιδευτικών αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον ενθάρρυνσης του φαινομένου των βίαιων επιθέσεων και πάσης φύσεως καταγγελιών – μηνύσεων κατά εκπαιδευτικών (πολύ νωπό το περιστατικό της απαράδεκτης επιχείρησης πολυήμερης κράτησης εκπαιδευτικών στη Ρόδο και της αποτελεσματικής παρέμβασης της Δ.Ο.Ε.), ιδιαίτερα όταν κι αυτό, το εξαιρετικής σημασίας φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμφανίζεται ότι, δήθεν, αντιμετωπίζεται μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα, ακόμα και ανώνυμων καταγγελιών, ως να αφορά αποκλειστικά τον/την εκπαιδευτικό ενώ αγνοούνται τα κοινωνικά – οικογενειακά γενεσιουργά αίτια και η ανάγκη στήριξης σχολείων και οικογενειών από ειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγοι – κοινωνικοί λειτουργοί …).

Είναι αναπόφευκτη η συνδρομή όλων των παραπάνω στη γιγάντωση της εργασιακής ανασφάλειας και του εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών, κάτι που, επίσης, η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. δείχνει να μην λαμβάνει καθόλου υπόψη συνεχίζοντας την αντιεκπαιδευτική της πολιτική.

Τα παραπάνω είναι βέβαιο ότι εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό πολεμικής κατά της δημόσιας εκπαίδευσης και των λειτουργών της, σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το, με παράκαμψη του Συντάγματος, χτύπημα κατά του Δημόσιου Πανεπιστημίου μέσω του ν. 5094/2024 περί μη κρατικών πανεπιστημίων.

Παράλληλα, εντείνονται οι συνθήκες διαρκούς οικονομικής υποβάθμισης  των εκπαιδευτικών (και όλων των εργαζομένων) με δυσβάσταχτες αυξήσεις στις τιμές όλων των αγαθών και των υπηρεσιών. Οι εκπαιδευτικοί, όπως και όλοι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, έχουμε, προ πολλού, ξεπεράσει τα όρια των αντοχών μας. Είναι επιτακτική η ανάγκη της ικανοποίησης του αιτήματος  να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας, ανάγκη στην οποία οι «αυξήσεις» κοροϊδία που δόθηκαν στους δημόσιους υπαλλήλους από 1/1/2024 σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται.

Μέσα σε αυτό το «σκοτεινό» περιβάλλον η 93η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σηματοδοτεί την, με αμείωτη ένταση, συνέχιση των αγώνων του κλάδου για την αλλαγή αυτής της  πολιτικής, τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και  της υπεράσπισης της δημόσιας  εκπαίδευσης.

 

Α. ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εισηγείται στις Γ.Σ. των Συλλόγων:

 

 1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Με τις αποφάσεις της 86ης Γ.Σ. της (Ιούνιος 2017) η Δ.Ο.Ε. είχε θέσει το πλαίσιο διεκδικήσεων για την σωστή οργάνωση και λειτουργία, αυτού του τόσο ευαίσθητου τομέα της εκπαίδευσης. Η πρόταξη, τότε, της ανάγκης του τερματισμού του τραγικού φαινομένου οι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών σχολών Ειδικής Αγωγής να εργάζονται επί σειρά πολλών ετών ως αναπληρωτές δίχως προοπτική για τον μόνιμο διορισμό τους σε συνδυασμό με τη συνολική ανάδειξη της ανάγκης πραγματοποίησης διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών από τη Δ.Ο.Ε., απέφερε τα χρόνια που ακολούθησαν έναν μεγάλο αριθμό διορισμών που όμως, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν συνεχίζεται με τον ρυθμό που οι ανάγκες απαιτούν, δεν ήταν αρκετός ώστε να περιοριστεί στο απολύτως στοιχειώδες το φαινόμενο της κάλυψης των κενών στην Ειδική Αγωγή, σε ένα μεγάλο βαθμό, από αναπληρωτές.

Μετά την πάροδο επτά ετών και τη συσσώρευση προβλημάτων που εντάθηκαν στην περίοδο της πανδημίας, τα αιτήματα της απόδοσης όλων των απαραίτητων κονδυλίων ώστε να γίνουν πράξη τα κατάλληλα κτίρια, η δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών και ο μόνιμος διορισμός όλου του απαραίτητου προσωπικού (Εκπαιδευτικοί, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό) παραμένουν και σήμερα επίκαιρα.

Η ειδική εκπαίδευση στη χώρα μας δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ, στον απαιτούμενο βαθμό, ως αναπόσπαστο μέρος της βασικής εκπαίδευσης και η σημερινή κυβέρνηση δεν ασκεί εκπαιδευτική πολιτική στο πλαίσιο του «συμπεριληπτικού σχολείου» που θα αποτελούσε μοχλό συνολικής στήριξης και ανάπτυξης όλων των δομών της Ειδικής Αγωγής. Αντ’ αυτού παρερμηνεύεται και εργαλειοποιείται η έννοια της συμπερίληψης και γίνεται άλλοθι για την υποβάθμιση των Ειδικών Σχολείων, την ελλιπή στελέχωση και μη ίδρυση νέων, απαραίτητων, Τμημάτων Ένταξης και τη δημιουργία της στρεβλής εικόνας ότι η συμπερίληψη αρχίζει και τελειώνει στον επικουρικό θεσμό της Παράλληλης Στήριξης. Η πολύ πρόσφατη, με απόκρυψη των προθέσεών της, «έναρξη» της συζήτησης για την Ειδική Εκπαίδευση από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σε συνδυασμό με τις κατευθύνσεις των αλλαγών που συντελούνται διεθνώς στον τομέα, εντείνει την ανησυχία των εκπαιδευτικών για το ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι αλλαγών που, στο πλαίσιο της συρρίκνωσης της μέριμνας της πολιτείας για το δημόσιο σχολείο, θα οδηγήσει στην περαιτέρω υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η 93η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θέτει το πλαίσιο των διεκδικήσεων του κλάδου σε αυτό το κρίσιμό σημείο επικαιροποιώντας και ενισχύοντας τις θέσεις της 87ης Γ.Σ..

 

Διεκδικήσεις :

 • Νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, που θα προκύψει μέσα από ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς  με το οποίο η πολιτεία θα κατοχυρώνει και θα   διασφαλίζει σε όλους τους μαθητές με αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  την υποστήριξη ώστε να προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά στον βαθμό που οι δυνατότητές τους το επιτρέπουν στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους.
 • Το νέο θεσμικό πλαίσιο φυσικά θα πρέπει να αντιμετωπίζει την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση όχι αποσπασματικά και αποκομμένη από την υπόλοιπη εκπαίδευση αλλά, με ενιαία λογική, ως αναπόσπαστο λειτουργικό μέρος της υποχρεωτικής Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας.
 • Γενναία χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για τον εξοπλισμό τους με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.
 • Λήψη μέτρων από την πολιτεία για την πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση.
 • Έγκαιρη και πλήρης στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής.
 • Στελέχωση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έγκαιρα και με μόνιμο προσωπικό από την έναρξη του σχολικού έτους. Αύξηση του υφιστάμενου αριθμού των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 • Κάλυψη όλων των κενών με την, σε τακτική βάση, πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών. Καμία ελαστική μορφή εργασίας.
 • Εξασφάλιση της μεταφοράς όλων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δωρεάν με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα και την εξασφάλιση συνοδού.
 • Το κάθε παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να φοιτά υποχρεωτικά στη δημόσια εκπαίδευση και στη δομή που έχει ανάγκη. Ούτε ένα παιδί με αναπηρία στο σπίτι του ή σε σχολείο που δε θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του.
 • Τουλάχιστο ένα Τμήμα Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, με πρόβλεψη λειτουργίας δεύτερου ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Αποσύνδεση της παράλληλης στήριξης από την ύπαρξη Τ.Ε. και με ρύθμιση νόμου.
 • Στελέχωση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. με μόνιμο Εκπαιδευτικό & Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και των δασκάλων της Γενικής τάξης.
 • Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. να καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες της σχολικής μονάδας. Σύσταση 1 οργανικής θέσης Ε.Ε.Π. ανά 5 Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
 • Περιοδική επιμόρφωση για την ένταξη και την συμπερίληψη όλων των εκπαιδευτικών των Γενικών σχολείων και όχι μόνο των εκπαιδευτικών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε.
 • Επαναλειτουργία των διδασκαλείων Ειδικής Αγωγής.
 • Για την οργανικότητα των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. να υπολογίζεται και ο αριθμός των οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π.
 • Το ωράριο των Διευθυντών 6/θέσιων και άνω Ειδικών Σχολείων ανάλογο με των Διευθυντών 12/θέσιων σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης. Αντίστοιχη μέριμνα και για τους Διευθυντές – Προϊσταμένους και μικρότερων Ειδικών Σχολείων.
 • Μείωση διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών – Προϊσταμένων που το σχολείο τους είναι κέντρο υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ.
 • Δυνατότητα απόσπασης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μόνο σε εκπαιδευτικούς με προσόντα ειδικής αγωγής (Βασικό πτυχίο, διδακτορικό, μεταπτυχιακό, διδασκαλείο ειδικής).
 • Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη κατά 3 όταν φοιτά μαθητής με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Όχι στην εμπορευματοποίηση της Ειδικής Αγωγής – Αυστηρός και ουσιαστικός έλεγχος των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών.

 

 

 1. Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου πραγματοποίησης των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών καθώς και της εκπροσώπησής τους σε όλες τις υπηρεσιακές διαδικασίες από τους αιρετούς του κλάδου.

 

 

Ένα από τα εξαιρετικής σημασίας θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς είναι αυτό του  παρωχημένου νομοθετικού πλαισίου το οποίο διέπει την πραγματοποίηση των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών, το οποίο συνδέεται άμεσα με το επίπεδο ποιότητας της καθημερινότητάς τους και της προσφοράς του πολύτιμου έργου τους στις σχολικές μονάδες.

Πολλά από τα ζητήματα που άπτονται του θέματος (π.χ. συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών) έχουν ήδη τεθεί από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία και στο κείμενο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας το οποίο από τον Νοέμβριο του 2023 έχει κατατεθεί στους αρμόδιους φορείς.

Στην Ολομέλεια των αιρετών που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2024 στην Αθήνα κατατέθηκε σειρά προτάσεων επί του θέματος, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τον κορμό μιας πρότασης – απόφασης της 93ης Γ.Σ.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο, εκτιμώντας την ανάγκη της γνήσιας εκπροσώπησης των εκπαιδευτικών από τους αιρετούς στα υπηρεσιακά συμβούλια έτσι ώστε να προασπίζονται τα δίκαια αιτήματά τους, κάτι το οποίο καταστρατηγείται μέσω συγκεντρωτικών τρόπων λειτουργίας (π.χ. τοποθέτηση αναπληρωτών απευθείας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και όχι από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε.), μέσω των διαφοροποιημένων τρόπων λειτουργίας για τα όμοια ζητήματα ανά Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. αλλά ακόμη και του αποκλεισμού των αιρετών από διαδικασίες μέσω πολιτικών αποφάσεων (π.χ. αποκλεισμός των αιρετών από τις διαδικασίες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης), να θέσουμε το ζήτημα της ενίσχυσης του ρόλου των αιρετών ως εκπροσώπων των εκπαιδευτικών.

 

Διεκδικούμε:

 • Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιακών συμβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) έναντι των μονοπρόσωπων οργάνων (Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός Γραμματέας, Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης).
 • Εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου πραγματοποίησης των μεταθέσεων – αποσπάσεων, επαναπροσδιορισμό των ασθενειών που εντάσσουν τους εκπαιδευτικούς σε ειδικές κατηγορίες με τακτική αναμόρφωση του πλαισίου από το Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
 • Ριζική τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη διαδικασία των αποσπάσεων κατά προτεραιότητα έτσι ώστε να αρθεί η άνιση – άδικη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών. Την κατά προτεραιότητα απόσπαση από περιοχή σε περιοχή να μην την ακολουθεί και κατά προτεραιότητα τοποθέτηση εντός της περιοχής μετάθεσης.
 • Θέσπιση μοριοδοτούμενων κριτηρίων και σειρά κατάταξης για τις αποσπάσεις σε φορείς, γραφεία Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Διευθύνσεων, όπως και στις λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές.
 • Θέσπιση δικαιώματος συνυπηρέτησης στον ίδιο νομό για όλα τα ζευγάρια εκπαιδευτικών.
 • Ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο πραγματοποίησης των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών, του χρονοδιαγράμματος πραγματοποίησης των υπηρεσιακών μεταβολών καθώς και κάθε ζητήματος αρμοδιότητάς των Υ.Σ. (π.χ. χορήγηση άσκησης ιδιωτικού έργου, αναγνώριση τίτλων…) δεσμευτικό για όλα τα Π.Υ.Σ.Π.Ε.
 • Ενίσχυση της μοριοδότησης της προϋπηρεσίας στις μεταθέσεις και αποσπάσεις.
 • Μοριοδότηση των μονογονεϊκών οικογενειών στις υπηρεσιακές μεταβολές.
 • Ενίσχυση της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δυσπρόσιτα – ολιγοθέσια σχολεία.
 • Μείωση του υποχρεωτικού χρόνου υπηρέτησης της οργανικής θέσης από τους νεοδιοριζόμενους στο ένα έτος και με δυνατότητα απόσπασης από το πρώτο έτος του διορισμού τους.
 • Προσδιορισμό από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. των κενών ανά νομό καθώς και πέρασμα σε αυτά της τοποθέτησης- μετακίνησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
 • Προσλήψεις αναπληρωτών σε όλα τα πραγματικά κενά πριν την έναρξη των μαθημάτων, με την επιδίωξη να πραγματοποιείται σε μία ευρεία φάση.
 • Εξίσωση των αδειών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με εκείνες των μονίμων (π.χ. 9μηνη άδεια ανατροφής…).
 • Αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας των εκπαιδευτικών ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας για τις υπηρεσιακές μεταβολές και τη συνταξιοδότησή τους.
 • Καθιέρωση δωρεάν μετακίνησης στην περιοχή πρόσληψης και ανάληψης υπηρεσίας για αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και 50% έκπτωση σε όλα τα Μ.Μ.Μ. για όλο το έτος. Παροχή δυνατότητας μεταφοράς των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε μικρά επαρχιακά σχολεία, ανάλογη της μεταφοράς μαθητών. Αύξηση του ποσού της χιλιομετρικής αποζημίωσης από τα 0,15€/χλμ στα 0,35€/χλμ. σε μετακινήσεις για ανάγκες της υπηρεσίας. Διεύρυνση των κατηγοριών που δικαιούνται αποζημίωση στα 15χλμ. μεταξύ κατοικίας-υπηρεσίας ώστε να καλύπτονται όλοι οι συνάδελφοι που μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις. Δωρεάν διέλευση σε διόδια για όσους/ες εκπαιδευτικούς μετακινούνται καθημερνά λόγω εργασίας.
 • Θέσπιση υποχρέωσης με συναρμόδιους Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και Ο.Τ.Α. για την εξασφάλιση κατοικίας με τον προσφορότερο τρόπο στους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε νησιωτικές – ορεινές περιοχές και/ή Δήμους μέχρι 30.000 κατοίκους.
 • Επαναφορά των Αιρετών στα συμβούλια επιλογής στελεχών με ρόλο διαφύλαξης της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
 • Καθιέρωση 3ου Αιρετού στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
 • Διασφάλιση της παρουσίας με δικαίωμα ψήφου των αιρετών στα πειθαρχικά συμβούλια κάθε επιπέδου, με έγκαιρη ενημέρωσή τους για τα προς συζήτηση θέματα και κάλυψη οδοιπορικών στις περιπτώσεις μετακίνησής τους από νομό σε νομό για τις συνεδριάσεις.
 • Κατάργηση του άρθρου 123 του Ν. 4763/2020 περί αντικατάστασης αιρετών, σε περίπτωση παραίτησης κλπ. που παραβιάζει το εκλογικό αποτέλεσμα και τη σειρά εκλογής.
 • Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.4728/2020 στην κατεύθυνση της κατάργησης της δυνατότητας πραγματοποίησης των εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και επαναφορά της εκλογικής διαδικασίας σε εργάσιμη ημέρα με άδεια.
 • Δημιουργία νομικού τμήματος σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Περιφερειακή  τόσο για την υποστήριξη των υπηρεσιακών συμβουλίων όσο και για νομική υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

 

 • Η θέση του εκπαιδευτικού στο σχολείο του σήμερα

 

 1. Καθημερινότητα εκπαιδευτικών – εργασιακή εξουθένωση

 

            Στο χρονικό διάστημα 2 με 5 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε με συνδιοργάνωση από τη Δ.Ο.Ε. και την Π.Ο.Ε.Δ. , το 27ο Εκπαιδευτικό τους συνέδριο με θέμα:

«Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή εξουθένωση και εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 • Οι επιπτώσεις της πανδημίας
 • Οι επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών
 • Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην τεχνολογία
 • Οι επιπτώσεις των απαιτήσεων του σύγχρονου σχολείου»

Στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του Συνεδρίου προηγήθηκε η διενέργεια μεγάλης επιστημονικής έρευνας για λογαριασμό της Δ.Ο.Ε. από τον Τομέα Οικονομικής και Κοινωνικής και Ποσοτικής Έρευνας του Εργαστηρίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στην οποία συμμετείχαν 3.119 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην οποία αποτυπώθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το ζήτημα και οι αγωνίες τους, κατά την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους. Τα αποτελέσματα, τα οποία και θα ανακοινωθούν επίσημα με την έκδοσή τους καταγράφουν αυτό που οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν προκαλέσει. Επιδείνωση του εργασιακού περιβάλλοντος, επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί εξαιτίας της συνεχόμενης έκθεσής τους στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο σχολείο και η οποία εμποδίζει την παραγωγική άσκηση του παιδαγωγικού τους έργου. Είναι σαφές ότι όλες οι μορφές εκδήλωσης του φαινομένου της εργασιακής εξουθένωσης (μειωμένη ικανοποίηση των αναγκών για μόρφωση και εκπαίδευση, έλλειψη σεβασμού προς την εργασία, υπερβολικό φορτίο εργασίας, έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση, ανασφάλεια για το εργασιακό μέλλον, ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων…) συνθέτουν ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα το οποίο η πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει έμπρακτα, στην κατεύθυνση μείωσης των παραγόντων που το γιγαντώνουν.

 

Ζητάμε:

 • Διάλογο με την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. επάνω στο πρόβλημα με στόχο την αλλαγή των στοιχείων της εκπαιδευτικής πολιτικής που το επιβαρύνουν. Ενδεικτικά σημειώνουμε:
 • άρση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης
 • μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών με βάση τις θέσεις της Δ.Ο.Ε.
 • μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (1:20 στο δημοτικό, 1:15 στο νηπιαγωγείο)
 • ενίσχυση των υποστηρικτικών θεσμών (πλήρης λειτουργία υποστηρικτικών δομών σε όλα τα σχολεία και στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ.)
 • αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης
 • μέτρα που θα αποκαταστήσουν το αίσθημα αναγνώρισης του έργου των εκπαιδευτικών, δικαιοσύνης και ασφάλειας στην εργασία
 • θωράκιση των εκπαιδευτικών στην άσκηση των καθηκόντων τους

 

 

 1. Ανάγκη θωράκισης των εκπαιδευτικών στην άσκηση των καθηκόντων τους

Η καλλιεργούμενη, συχνά, από την πολιτεία, στο πλαίσιο της σκληρής αντιπαράθεσης για τις αντιεκπαιδευτικές αλλαγές που επιβάλλει στην εκπαίδευση αλλά και της απόκρυψης των τεράστιων ευθυνών της για τις δυσλειτουργίες της εκπαίδευσης, απαξίωση των εκπαιδευτικών, αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον ενθάρρυνσης του φαινομένου των βίαιων επιθέσεων και πάσης φύσεως καταγγελιών – μηνύσεων κατά εκπαιδευτικών (πολύ νωπό το περιστατικό της απαράδεκτης επιχείρησης πολυήμερης κράτησης εκπαιδευτικών στη Ρόδο και της αποτελεσματικής παρέμβασης της Δ.Ο.Ε.). Στο παραπάνω πλαίσιο, ακόμα και το εξαιρετικής σημασίας φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμφανίζεται ότι, δήθεν, αντιμετωπίζεται μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα, ακόμα και ανώνυμων καταγγελιών, ως να αφορά αποκλειστικά τον/την εκπαιδευτικό ενώ αγνοούνται τα κοινωνικά – οικογενειακά γενεσιουργά αίτια και η ανάγκη στήριξης σχολείων και οικογενειών από ειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγοι – κοινωνικοί λειτουργοί …).

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού που γιγαντώνονται σε περιόδους παρατεταμένων οικονομικών κρίσεων, όπως αυτή που επί σειρά ετών βιώνουμε, καθιστούν τους εκπαιδευτικούς ιδιαίτερα ευάλωτους.

Ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται και ζητήματα ευθύνης σε σχέση με την ασφάλεια των μαθητών, οι πιθανότητες εμπλοκής των εκπαιδευτικών σε καταστάσεις που ενδέχεται να τους εμπλέξουν και με ζητήματα ποινικών ευθυνών αυξάνονται σημαντικά.

Η Δ.Ο.Ε. και κατά το παρελθόν είχε τονίσει την ανάγκη της σύνταξης κανονισμού λειτουργίας των σχολείων μέσω του οποίου θα λύνονταν βασικά ζητήματα ορίων ευθύνης. Αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει με δυσάρεστα για το εκπαιδευτικό έργο και τους εκπαιδευτικούς αποτελέσματα.

Η πολιτεία οφείλει να πάψει να κρύβεται και να αναλάβει τις ευθύνες θωράκισης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στην κατεύθυνση της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, της ασφάλειας των μαθητών και της διασφάλισης των εκπαιδευτικών, η νομική σύμβουλος της Δ.Ο.Ε. συνέταξε, για λογαριασμό της Ομοσπονδίας, σχέδιο πρότασης νόμου το οποίο το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είχε υποβάλει προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με στόχο την ενσωμάτωσή του σε νομοθέτημα του Υπουργείου.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, ούτε η παραπάνω πρόταση σχεδίου νόμου αλλά ούτε και κάποια αντίστοιχη υιοθετήθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Παραθέτουμε και αναδεικνύουμε και πάλι τις, περιεχόμενες και στο σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που ψηφίστηκε από την 92η  Γ.Σ., προτάσεις της Δ.Ο.Ε. για νομοθετική διευθέτηση του ζητήματος:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

«Σε Πλημμελήματα ή Πταίσματα, που φέρονται να έχουν τελεστεί κατά τον χρόνο άσκησης των διδακτικών και εργασιακών καθηκόντων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εξ αφορμής αυτής, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 409-413 και 417-427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύουν».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα διάταξη κρίνεται επιβεβλημένη, για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και την ασφάλεια των μαθητών.

 

Ζητάμε:

 • Την υιοθέτηση της πρότασης διάταξης νόμου που έχει κατατεθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
 • Σαφή οριοθέτηση της ευθύνης των εκπαιδευτικών, χωρίς δυνατότητα παρερμηνείας. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με την ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι μαθητές μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ωράριο εργασίας και τη διασφάλιση των εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων μας και την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο από το σχολείο (κανονικές άδειες, αναρρωτικές, συνδικαλιστικές, κλπ.).

 

 • Διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών (επαναβεβαίωση ψηφισμένων θέσεων λόγω της εξαιρετικής σημασίας του ζητήματος)

           

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του Κλάδου έχει, εδώ και δεκαετίες, αναδείξει τις συνθήκες ανισότητας που επικρατούν στον χώρο της εκπαίδευσης, ως προς το διδακτικό ωράριο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ωράριο των εκπαιδευτικών των νηπιαγωγείων.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει ότι ο θεσμοθετημένος τρόπος λειτουργίας και δόμησης του προγράμματος των ολιγοθέσιων σχολείων (το 96% των νηπιαγωγείων υπάγονται σε αυτή την κατηγορία) δεν  επιτρέπει τη μείωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους, γεγονός που δημιουργεί έντονη διαφοροποίηση σε σχέση με το ωράριο των εκπαιδευτικών που εργάζονται στις πολυθέσιες σχολικές μονάδες. Ο/η προϊστάμενος/η των ολιγοθέσιων σχολείων και νηπιαγωγείων έχει πλήρες διδακτικό ωράριο και είναι, εκ των πραγμάτων, αναγκασμένος/η να επιτελεί το διοικητικό έργο με το οποίο είναι επιφορτισμένος/η σε χρόνο εκτός εργασιακού ωραρίου (ιδιαίτερα αν στο Νηπιαγωγείο λειτουργεί πρωινή υποδοχή) κάτι το οποίο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων.

Στην περίπτωση των νηπιαγωγείων, ειδικότερα, οι ανισότητες εντείνονται αφού στο χρονικό διάστημα της πρωινής λειτουργίας στα δημοτικά σχολεία εμφανίζεται να πραγματοποιούνται 6 διδακτικές ώρες ενώ στα νηπιαγωγεία 5 και το έργο της επίβλεψης των νηπίων κατά την υποδοχή, διαλείμματα και αποχώρηση δεν υπολογίζεται ως διδακτικός χρόνος ενώ αποτελεί καθαρά διδακτικό χρόνο αφού όλο αυτό το διάστημα ο/η νηπιαγωγός απασχολείται πλήρως, επιβλέπει και καθοδηγεί τα νήπια δίχως να είναι δυνατό να πράξει οτιδήποτε διαφορετικό. Παρουσιάζεται, επίσης, ανισότητα διδακτικού χρόνου ακόμα και μεταξύ των τμημάτων και των νηπιαγωγών, που διδάσκουν σε αυτά, σε σχέση με τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας (π.χ. από το αν λειτουργεί ή όχι πρωινή υποδοχή ή όχι) της τάξης των 15, 30, 45 λεπτών ως προς το χρόνο απασχόλησης.

Διεκδικούμε:

 • Μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε όλα τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους κατ’ αναλογία με ότι εφαρμόζεται σε όλες τις πολυθέσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να υπάρχει πραγματικά ενιαίο ωράριο για όλους (24 ώρες μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες, από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας, 22 ώρες, από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας, 21 ώρες, από 20 μέχρι 25 χρόνια υπηρεσίας, 20 ώρες, από 25 μέχρι 30 χρόνια υπηρεσίας, 19 ώρες, από 30 χρόνια και πάνω), με απώτερο στόχο την εξίσωσή του ωραρίου τους με αυτό των εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης.

Ως ενδιάμεσο στάδιο:

 • Για τα νηπιαγωγεία, να υπολογίζεται στο διδακτικό χρόνο η υποδοχή-αποχώρηση και το διάλειμμα, καθώς οι νηπιαγωγοί δεν επιτηρούν απλά τους μαθητές, αλλά διδάσκουν συγκεκριμένες δεξιότητες , και απαιτείται επαυξημένη προσοχή.
 • Το διδακτικό ωράριο των Προϊσταμένων στα ολιγοθέσια Δημοτικά και Νηπιαγωγεία να διαμορφωθεί στις 20 ώρες.
 • Τοποθέτηση επιπλέον συναδέλφου όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση των πλεοναζουσών ωρών του ωρολογίου προγράμματος ή την πληρωμή των δεδουλευμένων υπερωριών.
 • Ένα 5% νηπιαγωγών σε κάθε Νομό για την αναπλήρωση των νηπιαγωγών σε περίπτωση απουσίας είτε λόγω ασθένειας ή κανονικής άδειας, είτε λόγω συμμετοχής σε Συνέδρια ή προγράμματα ERASMUS και να μην εξαρτάται η απουσία τους από τη διάθεση του/της κάθε Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης και έτσι δεν θα κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των Νηπιαγωγείων.
 • Λειτουργία των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα που θα προσδιορίζεται από τη σχέση 1 προς 10, 2 προς 20, κλπ., με εξαίρεση νησιωτικές, ορεινές περιοχές, δυσπρόσιτες, όπου η λειτουργία πρέπει να εξασφαλίζεται χωρίς ελάχιστο όριο μαθητών – μαθητριών.
 • Ίδρυση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία.
 • Η συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων να γίνεται το ανώτερο σε 2 σχολεία. Ο χρόνος μετακίνησης από το ένα σχολείο στο άλλο για την εκτέλεση υπηρεσίας θεωρείται εργάσιμος.

 

 

 1. Οικονομικά εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί, όπως και το σύνολο των εργαζομένων, έχουμε δεχτεί τα τελευταία 13 χρόνια ανελέητη επίθεση κατά των εισοδημάτων και των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων μας. Μηδενικές αυξήσεις και δραστικές περικοπές δίχως καμία προοπτική ανάκαμψης είναι το σκηνικό που έχει κυριαρχήσει ακόμα και μετά, την υποτιθέμενη, έξοδο από τα μνημόνια.

Η ακρίβεια εκτινάσσει τις τιμές όλων των προϊόντων στα ύψη. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν, μόνοι, τις τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα, στα καύσιμα, στο φυσικό αέριο, στο ψωμί, στα ενοίκια, στα είδη πρώτης ανάγκης.

Η κυβέρνηση αντί να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το ζήτημα, την ανάγκη για  αυξήσεις στους μισθούς μας και στις συντάξιμες αποδοχές και την επιβεβλημένη αποκατάσταση των συντριπτικών μισθολογικών απωλειών μας από το πρώτο μνημόνιο μέχρι και σήμερα, επιχειρεί να εμφανίσει μια εικονική πραγματικότητα, δήθεν, αυξήσεων στους μισθούς μας όταν με μαθηματική ακρίβεια οδηγούμαστε στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Διεκδικούμε:

 • Αυξήσεις στους μισθούς μας, άμεσα, τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του Α.Ε.Π. και του πληθωρισμού
 • Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
 • Ξεπάγωμα της διετίας 2016 – 17
 • Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ
 • Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
 • Χορήγηση ενοικίου στους νεοδιόριστους και αναπληρωτές συναδέλφους μας.
 • Στήριξη του Ε.Σ.Υ. με γενναία χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στα σχολεία.
 • Κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση.
 • Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους
 • Κατάργηση της «συμμετοχής» των εργαζομένων για εξετάσεις και φάρμακα

 

 1. Ορισμός της 94ης Γ. Σ. της ΔΟΕ ως καταστατικής Γενικής Συνέλευσης

 

Ορίζεται η 94η Γ. Σ. της ΔΟΕ, από την 93η ΓΣ της ΔΟΕ,  ως καταστατική Γενική Συνέλευση.

 

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Θα διαμορφωθεί με βάση τις εξελίξεις της περιόδου πραγματοποίησης της 93ης Γ.Σ.