Φθόγγοι (ζ, ξ, ψ)

(Πατήστε πάνω στον τίτλο της ανάρτησης και μετά επιλέξτε ένα από τα παρακάτω για να κατεβάσετε το αρχείο)

Το γράμμα ζ

καρτέλες (συλλαβές του ζ)

Ακροστοιχίδα – Ζώα (απλές λέξεις σφσφ)

Το γράμμα ξ

διάκριση ζ – ξ

Το γράμμα ψ