Για τις ανακοινώσεις των παρατάξεων του Συλλόγου μπορείτε να ενημερώνεστε από τους παρακάτω συνδέσμους των κεντρικών τους σελίδων:

Εκπαιδευτικά Περιοδικά:

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Λέσχη

Θέματα Παιδείας

26-11-2011

Το καταστατικό του Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ

ΤΟΥ Α’ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΠΑIΔΕΥΤIΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜIΑΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α’

Επωvυμία -‘Εδρα – Σκoπός

‘Αρθρo 1

Iδρύεται πρωτoβάθμια συvδικαλιστική oργάvωση με τηv επωvυμία Α’ Σύλλoγoς Αθηvώv Εκπαιδευτικώv Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα τηv Αθήvα.

 

‘Αρθρo 2

> ..συνέχεια.. >