ΔΟΕ: Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων

(Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

 

Συνάδελφοι

 

Σύμφωνα με την Φ.350/99/124100/Ε3-10/10/2022 οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) πρόκειται να διεξαχθούν το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, ηλεκτρονικά με βάση την Φ.350/96/119742/Ε3/30-9-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

                Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2022.

Τονίζουμε ότι οι προθεσμίες που θέτει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας είναι ασφυκτικές, επομένως χρειάζεται αυξημένη προσοχή στην τήρηση των αναφερόμενων καταληκτικών ημερομηνιών.

                Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της Φ.350/96/119742/Ε3/30-9-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «οι διαδικασίες υποβολής και ανακήρυξης υποψηφιοτήτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 21 και 36 του Π.Δ. 1/2003».  Στο άρθρο 21  του Π.Δ. 1/2003 0ρίζεται ότι η υποβολή των πινάκων γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών.

Ύστερα από τα παραπάνω σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  1. Οι υποψηφιότητες για τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Ο.Ε. ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ώρα 15:00, προκειμένου να διαβιβαστούν στις 14/10/2022 στους περιφερειακούς Δ/ντές και στον Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας (θα σταλούν ηλεκτρονικά και οι αιτήσεις υπογεγραμμένες και η συγκεντρωτική κατάσταση).

 

 

 

 

 

 

  1. Οι υποψηφιότητες για τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. πρέπει να υποβληθούν στους τοπικούς συλλόγους, μέχρι την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, προκειμένου αυτοί να τις διαβιβάσουν στους Δ/ντές Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι 14/10/2022 (αν υπάρχουν πολλοί Σύλλογοι στο Νομό, τη διαδικασία διεκπεραιώνει ο μεγαλύτερος Σύλλογος της περιοχής).

 

  1. Σας στέλνουμε υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθούν.

 

Από τη Δ.Ο.Ε.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι αιτήσεις για Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε. κατατίθενται στη Δ.Ο.Ε. από τον εκπρόσωπο της παράταξης σε ηλεκτρονική κατάσταση για το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και ξεχωριστά ανά Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι για Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.  – Κ.Υ.Σ.Π.Ε. πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη Δ.Ο.Ε.  μέχρι 12/10/2022, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ώρα 15:00.

Σε περίπτωση που υπάρχει λογότυπο στην παράταξη θα πρέπει να κατατεθεί και αυτό σε ηλεκτρονική μορφή για το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και ξεχωριστά ανά Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.