Α΄ Σύλλογος Αθηνών: εκλογές αντιπροσώπων για την 93η Γ.Σ. της ΔΟΕ

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τις δύο κάλπες καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Ευχαριστούμε τις συνεδέλφισσες των εφορευτικών επιτροπών για την πολύτιμη βοήθειά τους σε ημέρα εργάσιμη.

Μάιος 2024

 για ΔΟΕ

2022

για ΔΟΕ

2019

για ΔΟΕ

  Ψήφισαν                                  573 417 540
(σε παρένθεση οι αντιπρόσωποι)    
Παρέμβαση 272 (3)  208(2) 232 (2)
ΑΣΕ 153 (2) 102(1) 89 (1)
ΔΑΚΕ 126 (1) 94(1) 166 (2)
ΔΗΣΥ 14    13 28