Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Εισήγηση της Διευθύντριας Π.Ε. Α΄ Αθήνας για σύσταση οργανικών θέσεων

Το Δ.Σ. του Α΄ Συλλόγου Αθηνών Π.Ε., αφού έλαβε υπόψη του:

  1. Την εισήγηση της Διευθύντριας Π.Ε. Α΄ Αθήνας για τη σύσταση 224 νέων οργανικών θέσεων στη Διεύθυνση (βλ. πίνακα 1).
  2. Την καταγραφή της εικόνας στα Νηπιαγωγεία του Ζωγράφου και τη σύγκριση ανάμεσα στην οργανικότητα και τη λειτουργικότητά τους.
  3. Τις προσλήψεις αναπληρωτών κατά το τρέχον σχολικό έτος στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε, Αθήνας.

 

Επισημαίνει τα εξής:

 

Α. Θεωρούμε ότι οι νέες οργανικές θέσεις που προτείνει να συσταθούν η Διευθύντρια Π.Ε. είναι εξαιρετικά περιορισμένες και ζητάμε τον επαναπροσδιορισμό τους με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Β. Μόνο στα νηπιαγωγεία του Ζωγράφου, (βλ. πίνακα 2) η διαφορά οργανικότητας και λειτουργικότητας των νηπιαγωγείων φτάνει τις 30 θέσεις. Για παράδειγμα, το 7ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου είναι μονοθέσιο και έχει 3 πρωινά και 3 απογευματινά τμήματα! Την ίδια στιγμή, η πρόταση της Διεύθυνσης είναι συνολικά για όλη την Α΄ Αθήνας 0 νέες οργανικές θέσεις νηπιαγωγών!

Συγκεκριμένα προτείνουμε την οργανική αναβάθμιση των νηπιαγωγείων του Ζωγράφου με βάση την σημερινή λειτουργικότητά τους.

Γ. Συνολικά, η Διεύθυνση προτείνει τη σύσταση 224 νέων οργανικών θέσεων. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για πρόταση και όχι για την τελική απόφαση σύστασης οργανικών θέσεων. Την ίδια στιγμή, μόνο στην Α΄ και Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, πραγματοποιήθηκαν στη Διεύθυνση ΠΕ Α΄ Αθήνας 2.423 προσλήψεις αναπληρωτών. Αναλυτικά, 378 ΠΕ60, 380 ΠΕ60ΕΑΕ, 69 ΠΕ60 ΑΜΩ, 6 ΠΕ61, 41 ΠΕ06, 78 ΠΕ08, 47 ΠΕ11, 344 ΠΕ70, 798 ΠΕ70ΕΑΕ, 194 ΠΕ71, 25 ΠΕ86, 31 ΠΕ91.01, 3 ΠΕ91.02, 13 ΠΕ79.01, 12 ΠΕ05, 4 ΠΕ07. Επομένως, υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων και την πρόταση για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων.

 

 

Από την πλευρά μας:

 

Καλούμε τη Διευθύντρια Π.Ε. Α΄ Αθήνας να επανεξετάσει και να αναπροσαρμόσει την πρότασή της με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Καλούμε τους όμορους Συλλόγους της Διεύθυνσης να αναλάβουμε κοινές πρωτοβουλίες (π.χ. παράσταση διαμαρτυρίας) και να επεξεργαστούμε από κοινού στοιχεία (π.χ. για τα νηπιαγωγεία) ώστε να έχουμε συνολικές διεκδικήσεις και σε επίπεδο Διεύθυνσης.

Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να εξετάσει το θέμα της οργανικής αναβάθμισης των νηπιαγωγείων πανελλαδικά, ώστε να συσταθούν οι απαραίτητες οργανικές θέσεις που έχουν προκύψει από τη θεσμοθέτηση της δίχρονης. Επίσης, να διεκδικήσει σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες σήμερα ειδικότητες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

 

 

O πρόεδρος                          H Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης                                  Άντα Παραφόρου