Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Δευτέρα 27/5, 18:30, Τακτική ΓΣ του Συλλόγου, 8ο-106ο Δ.Σχ. Αθηνών Τρίτη 28/5, 9.30-18.30, εκλογές για αντιπροσώπους στην 93η ΓΣ της ΔΟΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Τη Δευτέρα 27/5, στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική ΓΣ του Συλλόγου, στην αίθουσα εκδηλώσεων των 8ου-106ου Δ.Σχ. Αθηνών.

Την Τρίτη 28/5, από τις 9.30 έως τις 18.30, θα πραγματοποιηθούν εκλογές για αντιπροσώπους του Συλλόγου μας στην 93η ΓΣ της ΔΟΕ Η προθεσμία για την υποβολή των ψηφοδελτίων λήγει την Τετάρτη 22 Μαΐου, στις 24.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου: asillogosathinon@gmail.com

Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν :

α) Για τα σχολεία των Αμπελοκήπων, τα σχολεία των Νοσοκομείων, το 1ο ΚΕΔΑΣΥ και τα Πειραματικά, στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Δημ. Σούτσου 46, Αθήνα

β) Για τα σχολεία του Ζωγράφου, στον δημοτικό κινηματογράφο ΑΛΕΚΑ, 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας, Ζωγράφου

Επομένως, οι συνάδελφοι θα κατανεμηθούν στις καταστάσεις με κριτήριο το σχολείο βάσης τους.

Για τη συμμετοχή στις εκλογές απαραίτητη είναι η αστυνομική ταυτότητα.

Επισημαίνουμε ότι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης (με άνωθεν εντολές του Υπουργείου Παιδείας) δεν έδωσε άδεια ούτε για τη ΓΣ ούτε για τις εκλογές κάτι που αποτελεί μία ακόμα απόδειξη ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης σε αυτή την περίοδο είναι η χειραγώγηση και η διάλυση των συνδικάτων με κεντρικό εργαλείο τον αντεργατικό ν. Χατζηδάκη.

Απευθύνουμε έκκληση σε όλες και όλους τους συναδέλφους, να εκτιμήσουν την κρισιμότητα της περιόδου και να συμμετάσχουν μαζικά στη Γενική μας Συνέλευση και τις εκλογές υποστηρίζοντας έμπρακτα την υπεράσπιση του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας.

Τα σχολεία-εκλογικά τμήματα έχουν επιλεγεί με κριτήριο τη γεωγραφική διασπορά τους, έτσι ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι, σε μικρό χρονικό διάστημα, από το σχολείο τους, να φτάσουν μέχρι το εκλογικό τμήμα.

Απευθύνουμε έκκληση στους/στις συναδέλφους, να αξιοποιήσουν τα κενά τους ή να προσέλθουν νωρίτερα όσοι σχολάνε πιο νωρίς για να ψηφίσουν, όπως επίσης και όσους/ες μένουν κοντά στα εκλογικά τμήματα να προτιμήσουν απογευματινές ώρες έτσι ώστε κατά τη διάρκεια του σχολάσματος (13.15) να προσέλθουν οι συνάδελφοι που μένουν μακριά. Με στόχο και πάλι να αποφευχθεί η αναμονή στα εκλογικά τμήματα.

Διευκρινίσεις για τη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες

Οι συνάδελφοι – μέλη του Συλλόγου μας, που υπηρετούν σε σχολεία του Συλλόγου αλλά και σε σχολεία άλλων Συλλόγων έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να είναι μέλη του Συλλόγου μας και να συμμετέχουν στις διαδικασίες. Ομοίως, οι συνάδελφοι μέλη του Συλλόγου μας που έχουν οργανική στο Σύλλογό μας και υπηρετούν τη φετινή χρονιά σε σχολεία άλλων Συλλόγων έχουν το ίδιο δικαίωμα. Αυτές οι κατηγορίες συναδέλφων θα πρέπει να επιλέξουν το Σύλλογο που θα συμμετέχουν για τη φετινή συνδικαλιστική χρονιά – η επιλογή που έκαναν για τις εκλογές του Νοέμβρη τους δεσμεύει και για τις εκλογές του Μαΐου για την εκλογή αντιπροσώπων στη ΔΟΕ. Οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε σχολεία ευθύνης μας και έχουν αποσπασθεί από τη β΄θμια εκπαίδευση, έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν μέλη των ΕΛΜΕ τους. Έχουν το δικαίωμα ωστόσο, εάν το επιθυμούν, να  εγγραφούν στο Σύλλογό μας για τη φετινή συνδικαλιστική χρονιά 2023-24. Είναι αυτονόητο ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διαγραφούν από την ΕΛΜΕ τους και να πληρώσουν συνδρομή στο Σύλλογό μας  για να είναι ταμειακά εντάξει και να έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Σημειώνουμε ότι ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τους όμορους Συλλόγους και ΕΛΜΕ θα προχωρήσει σε διασταύρωση των στοιχείων από τους εκλογικούς καταλόγους για να αποφευχθούν περιπτώσεις διπλοψηφιών. Επίσης, συνάδελφοι που επέλεξαν να συμμετέχουν σε άλλο σωματείο στις εκλογές του Νοεμβρίου θα πρέπει να συμμετέχουν εκεί και στις εκλογές αντιπροσώπων του Μαΐου.

Στη Γενική Συνέλευση δεν θα κληθούν και δεν θα δοθεί ο λόγος σε μέλη ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ, ΙΠΕΜ – ΔΟΕ, αιρετούς, που δεν είναι μέλη του Συλλόγου μας.

Για να συμμετέχουν στις εκλογές οι συνάδελφοι/ισσες θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι/ες. Οι αναπληρωτές, με βάση πάγιες αποφάσεις του Συλλόγου και της ΔΟΕ, πληρώνουν μειωμένη συνδρομή (15 ευρώ) έως και τη Γ.Σ. του Μαΐου. Οι Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου, πληρώνουν μειωμένη συνδρομή (10 ευρώ).  Οι αναπληρωτές/αναπληρώτριες που δεν έχουν πληρώσει ακόμα τη συνδρομή τους για τη συνδικαλιστική χρονιά 2023-23, θα πρέπει έως και την ημέρα των εκλογών να πληρώσουν τη συνδρομή τους.

Είναι αυτονόητο ότι, αν κάποιος–α συνάδελφος που υπηρετούσε τη συνδικαλιστική χρονιά 2022- 2023 στα σχολεία ευθύνης μας, ζήτησε τη διαγραφή του και/ή δεν πλήρωσε την περσινή συνδρομή του, θα πρέπει τώρα να επανεγγραφεί και να την πληρώσει έως και την ημέρα της ψηφοφορίας για να είναι ταμειακά εντάξει και να έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Οι συνάδελφοι που μισθοδοτούνται από άλλες Διευθύνσεις για να μην πληρώσουν δεύτερη φορά τη συνδρομή τους στην περιοχή που διατηρούν την οργανική τους θέση, σκόπιμο θα ήταν να ενημερώσουν – ακόμα και γραπτά εάν απαιτείται – τον εκκαθαριστή τους και το Σύλλογο Π.Ε. της περιοχής, ότι ανήκουν στο Σύλλογό μας και επομένως ζητούν να μην παρακρατηθεί η συνδρομή τους από τη μισθοδοσία τους. Ακολούθως, θα πρέπει να πληρώσουν, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, τη συνδρομή τους για την τρέχουσα συνδικαλιστική χρονιά στον ταμία του Συλλόγου μας έως και τη Γ.Σ. του Μαΐου. Με την ίδια διαδικασία θα πληρώσουν, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, τη συνδρομή τους οι συνάδελφοι του ΚΕΔΑΣΥ που δεν μισθοδοτούνται από την ενιαία αρχή πληρωμών.

Οι συνάδελφοι του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) έχουν το δικαίωμα, με βάση παλαιότερη απόφασή μας, να εγγραφούν στο Σύλλογό μας και να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες για τις εκλογές του ΔΣ του Συλλόγου μας με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν και τα υπόλοιπα μέλη, αρκεί να μην είναι μέλη της ΠΟΣΕΕΠΕΑ. Δεν μπορούν ωστόσο να ψηφίσουν στις παρούσες εκλογές αντιπροσώπων της ΔΟΕ. Για αυτούς τους λόγους, οι εν λόγω συνάδελφοι πληρώνουν μειωμένη συνδρομή (15 ευρώ).

Οι συνάδελφοι ειδικοτήτων που υπηρετούν και σε σχολεία των Αμπελοκήπων και σε σχολεία του Ζωγράφου πρέπει να ανατρέξουν στις εκλογικές καταστάσεις για να ενημερωθούν για το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν.

Πρόγραμμα της Γ.Σ.

Α. Εκλογή προεδρείου

Β. Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ

Γ. Τοποθετήσεις για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., την Ημερήσια Διάταξη, το διεκδικητικό πλαίσιο, το πρόγραμμα δράσης, κατάθεση προτάσεων και ψηφισμάτων.

Ε. Ψηφοφορίες για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. της ΔΟΕ, τις προτάσεις για την 93η Γ.Σ., για την τοπική δράση μας και τα ψηφίσματα.

 

 O πρόεδρος                          H  Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης                                  Άντα Παραφόρου