Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Κινητοποίηση στις 13 Ιουνίου στο ΣτΕ, 9 π.μ., (Πανεπιστημίου 47-49),1 έως 4 ώρες στάση εργασίας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Κινητοποίηση στις 13 Ιουνίου στο ΣτΕ, 9 π.μ., (Πανεπιστημίου 47-49),1 έως 4 ώρες στάση εργασίας

Να αποκατασταθεί η ισονομία στον κλάδο

Να προσδιορίζεται το ωράριο των νηπιαγωγών με βάση την προϋπηρεσία και όχι την οργανικότητα των νηπιαγωγείων

Το Δ.Σ. του Α΄ Συλλόγου Αθηνών Εκπαιδευτικών Π.Ε. αποφάσισε από τον Οκτώβριο του 2023 τη συμμετοχή και στήριξη του Συλλόγου μας στη δικαστική προσφυγή που έχει κατατεθεί στο ΣτΕ για τη διεκδίκηση της μείωσης του διδακτικού ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών μετά τα 10 χρόνια προϋπηρεσίας ανεξάρτητα από την οργανικότητα του σχολείου. Η προσφυγή αφορά το ωράριο των συναδέλφων που υπηρετούν σε ολιγοθέσια νηπιαγωγεία (που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων) καθώς και στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία. Για το σκοπό αυτό κατατέθηκε στο δικηγορικό γραφείο που έχει αναλάβει την υπόθεση η σχετική φόρμα-δήλωση συμμετοχής στην προσφυγή καθώς και το χρηματικό ποσό (10€) που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του Συλλόγου.

Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σταδιακά άλλοτε κατά ένα τέταρτο, κι άλλοτε κατά μισή ώρα, με τελευταία την αύξηση κατά μια διδακτική ώρα. Οι νηπιαγωγοί δεν έχουν κενά ή διαλείμματα, είναι διαρκώς επιφορτισμένες/οι με την επίβλεψη των παιδιών και εργάζονται σήμερα περισσότερες ώρες απ’ όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς. Κι όλα αυτά σε τμήματα με έως και 25 νήπια και προνήπια!

Σήμερα το διδακτικό ωράριο της μεγάλης πλειοψηφίας των νηπιαγωγών είναι 25 ώρες την εβδομάδα και ρυθμίζεται κατ’ αναλογία προς το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία. Επομένως δεν υπολογίζεται -όπως για όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς- με βάση τα χρόνια υπηρεσίας αλλά με βάση την οργανικότητα των νηπιαγωγείων που υπηρετούν.

Στις περιπτώσεις μάλιστα που οι νηπιαγωγοί ασκούν και διοικητικά καθήκοντα, παραβιάζεται ακόμα και το εργασιακό τους ωράριό που στην πραγματικότητα ξεπερνάει κατά πολύ τις 6 ώρες. Οι Προϊστάμενοι/ες Ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο 25 ωρών και ταυτόχρονα όλη τη διοικητική εργασία χωρίς μείωση ωραρίου. Η διεκπεραίωση του διοικητικού έργου δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί στη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου και  συνεπάγεται πολλές ώρες απλήρωτης υπερωριακής απασχόλησης, τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα.

– Καλούμε το ΥΠΑΙΘΑ άμεσα να αποκαταστήσει την αδικία.

– Καλούμε τη  ΔΟΕ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινηματικές και νομικές ενέργειες για την άρση της ανισότητας μεταξύ των μελών της, ως προς το δικαίωμα της εργασίας και του δίκαιου υπολογισμού του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών γενικότερα.

– Συμμετέχουμε στη συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ την ημέρα εκδίκασης της προσφυγής, Πέμπτη 13 Ιουνίου, 9 π.μ. και για τη διευκόλυνση συμμετοχής των συναδέλφων κηρύσσουμε στάση εργασίας από 1 έως 4 ώρες στην πρωινή ζώνη.

Απαιτούμε – διεκδικούμε:

  • Εφαρμογή του νόμου και για όλα τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία με μείωση του ωραρίου των νηπιαγωγών και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών (για τα ολιγοθέσια δημοτικά) που υπηρετούν σ’ αυτά, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα. Εξίσωση του ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών με βάση αυτό των συναδέλφων της δευτεροβάθμιας.
  • Ο χρόνος υποδοχής, αποχώρησης, διαλείμματος (καθημερινής εφημερίας) και σίτισης των νηπίων να συνυπολογίζεται στον διδακτικό χρόνο,καθότι οι νηπιαγωγοί δεν επιτηρούν απλώς τους μαθητές, αλλά διδάσκουν βασικές δεξιότητες και στάσεις ζωής.
  • Έως ότου πραγματοποιηθεί η μείωση του ωραρίου να αναγνωρίζονται ως υπερωριακές οι ώρες επιπλέον απασχόλησης και να αποζημιώνονται ως τέτοιες.

 O πρόεδρος                          H  Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης                                  Άντα Παραφόρου