Εκλογές για Δ.Σ. και Ε.Ε. (Νοέμβριος 2010)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ για το  Δ.Σ.

Νοέμβριος 2010

 (σε παρένθεση τα αποτελέσματα του 2008)

 

 

           ψήφοι

        έδρες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ         286 (245)            4
Δ.Α.Κ.Ε.           130 (141)            2
Π.Α.Σ.Κ.           67 (96)            1
Ε.Σ.Α.Κ. Δ.Ε.Ε.Ενωτικός Ερευνητικός ΝόμοςΑ/Λ             21 (20)            2          14 (19)             –            –