Για τις ανακοινώσεις των παρατάξεων του Συλλόγου μπορείτε να ενημερώνεστε από τους παρακάτω συνδέσμους των κεντρικών τους σελίδων:

Εκπαιδευτικά Περιοδικά:

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Λέσχη

Θέματα Παιδείας

29-09-2020

Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Υπεύθυνος Covid 19 στις σχολικές μονάδες

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 της παραγράφου 11 της Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. 3780/8-9-2020), «σε κάθε σχολική μονάδα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ορίζεται κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ένας υπεύθυνος για την διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του. Ο υπεύθυνος εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης και, σε περίπτωση κρούσματος, ακολουθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ, ενημερώνει εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ, τα αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία με τη σειρά τους ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Σε περίπτωση μη ορισμού η κωλύματος χρέη υπεύθυνου διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων ασκεί ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας».

Επιπλέον, σύμφωνα με τις «Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες» που εκδόθηκε στις 18-9-2020, ο υπεύθυνος «ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19, o έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τις οικογένειες των παιδιών, την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Οι ανωτέρω Διευθύνσεις επικοινωνούν με τον ΕΟΔΥ και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέα υπεύθυνου για την ιχνηλάτηση επαφών, o ενημερώνεται για τις τρέχουσες οδηγίες σχετικά με θέματα COVID-19 σε εκπαιδευτικές μονάδες και την αντιμετώπισή τους, o έχει την ευθύνη για την τήρηση αρχείου καταγραφής απουσιών, που σχετίζονται με συμπτώματα συμβατά με COVID-19 για μαθητές και προσωπικό και την παρακολούθηση της πραγματοποίησης από αυτούς διαγνωστικού τεστ για COVID19 (εφόσον συστηθεί από ιατρό) και του αποτελέσματός του, διαμορφώνει λίστα ατόμων του Τμήματος της σχολικής τάξης, που εκδηλώθηκε το κρούσμα και παρέχει σχετικές πληροφορίες στον φορέα ιχνηλάτησης των επαφών, έχει την ευθύνη διαμόρφωσης, εξοπλισμού και λειτουργίας του προκαθορισμένου χώρου απομόνωσης περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με COVID19 στο σχολείο».

Με τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί επιφορτίζονται με καθήκοντα που δεν αντιστοιχούν στο παιδαγωγικό τους έργο και στα διδακτικά τους καθήκοντα και, φυσικά, δεν αποτέλεσαν ποτέ περιεχόμενο των σπουδών τους και της ειδίκευσης τους, μέσα σε σχολικές μονάδες που υποτίθεται ότι διαθέτουν «προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά» όπου θα γίνεται «Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και – σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων– ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).»

Δυστυχώς, η πάγια τακτική της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. να μεταθέτει τις ευθύνες στους εκπαιδευτικούς, ορίζοντας γι’ αυτούς καθήκοντα που δεν εμπίπτουν στον παιδαγωγικό τους ρόλο και έργο, επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά. Μόνο που αυτή τη φορά η τακτική αυτή αγγίζει πολύ επικίνδυνα όρια, αφού τους εκθέτει και σε πιθανό κίνδυνο τόσο έλλειψης αρμοδιότητας όσο και υγείας (διαχείριση κρουσμάτων δίχως πιστοποιημένη γνώση και αρμοδιότητα, απουσία εξοπλισμού ασφάλειας, έλλειψη χώρων και υποδομών…).

 

Ο Σύλλογός μας, με έγγραφό του στις 14/9/2020, επισήμανε όλα τα παραπάνω και, επιπλέον, έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Α΄ Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αθηνών και την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής για τα οποία καμία απάντηση δεν έχουμε λάβει:

 

 «Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ προβλέπουν για την περίπτωση πιθανού κρούσματος «απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας». Στο νηπιαγωγείο που δεν υπάρχουν αίθουσες και βοηθητικοί χώροι κενοί, σε ποιόν ακριβώς χώρο θα «απομονώνεται» το παιδί και ποιος θα το επιβλέπει; Η νηπιαγωγός; Και τα υπόλοιπα νήπια τι θα απογίνουν; Στο δημοτικό σχολείο αντίστοιχα ποιος θα επιβλέπει το παιδί; Επίσης, εάν έχουμε δύο, τρεις ή τέσσερις μαθητές την ίδια ημέρα που χαρακτηρίζονται πιθανά κρούσματα, που θα απομονώνονται; Στον ίδιο χώρο ή σε διαφορετικούς; Ποιοι θα τα επιβλέπουν και ποιος θα κάνει μάθημα στις τάξεις τους; Θα ανταποκριθεί η υπηρεσία στο αίτημα να προσληφθούν σχολικοί νοσηλευτές σε όλα τα σχολεία ώστε να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα;»

 

Η συνεχιζόμενη τραγική επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης της Ν.Δ., για το άνοιγμα των σχολείων, παρουσιάζει ότι όλα βαίνουν καλώς με ομαλή έναρξη και λειτουργία ενώ η σκληρή πραγματικότητα αποκαλύπτει την απουσία μέριμνας για μικρότερα τμήματα, την έλλειψη σε προσωπικό καθαριότητας, την ανύπαρκτη πρόβλεψη για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών που συνωστίζονται σε λεωφορεία και ταξί διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και για τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο με συνύπαρξη μαθητών όλων των τάξεων στην ίδια αίθουσα, καμία πρόβλεψη για δωρεάν τεστ στην εκπαιδευτική κοινότητα κ.α.).

Το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να συντάξουν πρακτικό, αξιοποιώντας τόσο το παρόν έγγραφο του Συλλόγου, όσο και το αντίστοιχο με θέμα «Ερωτήματα σχετικά με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των σχολείων» με το οποίο θα εκθέτουν όλες τις παραμέτρους του προβλήματος (έλλειψη μέσων, χώρων και υποδομών, απουσία εξοπλισμού, έλλειψη γνώσεων κλπ.). Ιδιαίτερα καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να καταγράψουν στο πρακτικό την απουσία κατάλληλου χώρου και την αδυναμία, με το υπάρχον προσωπικό και την απουσία σχολικού νοσηλευτή, να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που προβλέπονται.  Στα σχολεία που ορίστηκαν υπεύθυνοι Covid 19, καλούμε τους συναδέλφους, που ανέλαβαν υπεύθυνοι να αναφέρουν εγγράφως στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, δηλώνοντας ότι δεν διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις, τις ικανότητες και την υποδομή να διαχειριστούν αφενός την εκπαίδευση των συναδέλφων αφετέρου περιστατικά κρουσμάτων του ιού.

Καλούμε το Υ.ΠΑΙ.Θ. να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη σχολικών νοσηλευτών για όλα τα σχολεία και συγκρότηση σχολιατρικών επιτροπών  που θα καλύψουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων!

O πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης              Νίκος Αθανασόπουλος

Comments are closed.