Για τις ανακοινώσεις των παρατάξεων του Συλλόγου μπορείτε να ενημερώνεστε από τους παρακάτω συνδέσμους των κεντρικών τους σελίδων:

Εκπαιδευτικά Περιοδικά:

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Λέσχη

Θέματα Παιδείας

19-03-2021

A΄ Σύλλογος Αθηνών: Σχετικά με την πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Στις 10/3/2021, με την υπ. αριθμ. 28542 /Η2, εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας (Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, Τμήμα Δ’ Ευρωπαϊκών Σχολείων) η «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία». Μετά από χρόνια, στις προσφερόμενες θέσεις υπάρχει και θέση νηπιαγωγού, συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Σχολείο «Βρυξέλλες ΙΙΙ». Ωστόσο, με έκπληξη διαπιστώσαμε δύο εξαιρετικά σημαντικά προβλήματα στην εν λόγω πρόσκληση:

1.

Στο πρώτο μέρος της πρόσκλησης (Ι. Προσόντα- Όροι- Διάρκεια απόσπασης), αναφέρεται ως βασική προϋπόθεση προκειμένου να υποβάλει αίτηση απόσπασης μια/ένας εκπαιδευτικός  η «πενταετής τουλάχιστον αναγνωρισμένη πραγματική διδακτική υπηρεσία, εντός της τελευταίας δεκαετίας, ως διδακτικό προσωπικό σχολικής μονάδας της οικείας βαθμίδας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων», με τη διευκρίνιση ότι «στην πενταετή διδακτική υπηρεσία δεν προσμετράται παράλληλη υπηρέτηση σε θέση στελέχους». Με τη διευκρίνιση αυτή, γίνεται ξεκάθαρο, ότι η διδακτική υπηρεσία που απαιτείται πρέπει να έχει αποκτηθεί όχι μόνο εντός της σχολικής μονάδας αλλά και εντός της σχολικής τάξης, κάτι που δεν ισχύει για τα «στελέχη εκπαίδευσης», όπως π.χ. τους διευθυντές οι οποίοι έχουν περιορισμένο αριθμό διδακτικών ωρών εντός τάξης. Ωστόσο, δε συμβαίνει το ίδιο στην περίπτωση των προϊσταμένων νηπιαγωγείων (εκτός των τετραθέσιων και άνω όπου έχουμε διευθύντριες/ντές και όχι προϊσταμένες/ους), οι οποίες/οι εκτελούν τα διδακτικά τους καθήκοντα, εντός τάξης και μάλιστα με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο. Επιπλέον, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι επειδή τα περισσότερα νηπιαγωγεία της χώρας είναι μονοθέσια ή διθέσια, ένας μεγάλος αριθμός νηπιαγωγών εκτελεί χρέη προϊσταμένης/ου.

Η αναφορά -με γενικό τρόπο- σε «στελέχη εκπαίδευσης», χωρίς τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι θεωρείται ότι κατέχουν αυτό τον τίτλο, έχει προκαλέσει σύγχυση σε νηπιαγωγούς σχετικά με το κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης. Επιπλέον, οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης στο πιστοποιητικό διδακτικής υπηρεσίας που παρέχουν στους νηπιαγωγούς δεν προσμετρούν το διάστημα που εκείνες/οι εκτελούσαν χρέη προϊσταμένης/ου με αποτέλεσμα οι τελευταίες/οι να μη συμπληρώνουν την πενταετία που τους επιτρέπει να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης.

Ως εκ τούτου:

Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα  ώστε να μην αποκλειστεί καμία/κανένας νηπιαγωγός από τη διαδικασία των αιτήσεων απόσπασης στα Ευρωπαϊκά σχολεία. Και συγκεκριμένα ζητάμε:

  • Να διευκρινιστεί στην πρόσκληση ότι οι νηπιαγωγοί που εκτελούν χρέη προϊσταμένης/ου, σε αντίθεση με τα «στελέχη εκπαίδευσης», εκτελούν διδακτικά καθήκοντα εντός της σχολικής τάξης, με πλήρες ωράριο. Κατά συνέπεια πρέπει να τους προσμετράται όλη η προϋπηρεσία ως διδακτική.
  • Επιπλέον, να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε οι νηπιαγωγοί να λάβουν βεβαίωση για ολόκληρη την προϋπηρεσία τους, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή και το διάστημα που εκτελούν χρέη προϊσταμένης/ου.

 

Στο τρίτο μέρος της πρόσκλησης, όπου αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες (μόρια), και συγκεκριμένα στην Κατηγορία Α: Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση, στο σημείο στ.- κατοχή πτυχίου διετούς μετεκπαίδευσης, αναφέρεται ότι αυτό μοριοδοτείται μόνο για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70! Είναι προφανές ότι η μη προσμέτρηση του πτυχίου της μετεκπαίδευσης στους νηπιαγωγούς (ΠΕ60) συνιστά αρνητική διάκριση εις βάρος των νηπιαγωγών και πρέπει να διορθωθεί άμεσα.

Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να διορθώσει εγκαίρως το λάθος ώστε οι νηπιαγωγοί που διαθέτουν πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης να λάβουν τα αντίστοιχα μόρια που δικαιούνται.

 

Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Μαρτίου 2021, ζητάμε από όλους τους αρμόδιους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διορθωθούν οι αδικίες εις βάρος των νηπιαγωγών που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στα Ευρωπαϊκά σχολεία.

Καλούμε τη ΔΟΕ να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αρθούν οι παραπάνω αδικίες εις βάρος των νηπιαγωγών.

 

O πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης              Νίκος Αθανασόπουλος

Comments are closed.