Α΄ Σύλλογος Αθηνών: γράμμα προς γονείς για την αξιολόγηση (μεταφρασμένο και στα αγγλικά)

Προς τους γονείς των μαθητών μας και την τοπική κοινωνία,

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση αποτελεί μια επιχείρηση κρυφής ιδιωτικοποίησης του δημόσιου σχολείου. Εφαρμόζεται δεκαετίες τώρα σε άλλες χώρες (βλ. ΗΠΑ, Αγγλία, Αυστραλία, Σουηδία, κ.ά.) με καταστροφικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Τα σχολεία στο εξής μετατρέπονται σε μικρές επιχειρήσεις. Θα αναζητούν χορηγούς ώστε να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα μέσα για τη λειτουργία τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται για το κατά πόσο αποδεικνύονται ικανοί μάνατζερ ώστε να προσελκύουν κεφάλαια.
  2. Τα σχολεία στο εξής θα συγκρίνονται μεταξύ τους και θα χωρίζονται σε «καλά» και «κακά». Ένα σχολείο θα χαρακτηρίζεται «κακό»  όταν δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μέσω χορηγών τη χρηματοδότησή για τη θέρμανση, τη συντήρησή του, κ. λπ., όταν οι μαθητές του έχουν χαμηλές επιδόσεις σε σχέση με τους μαθητές άλλων σχολείων, κ.ά..
  3. Εισάγονται πανελλαδικές εξετάσεις για την Στ δημοτικού, με στόχο να συνδεθούν οι επιδόσεις των μαθητών με την αξιολόγηση του σχολείου τους και κατόπιν τη χρηματοδότησή του. Οι εξετάσεις γεμίζουν άγχος τα παιδιά, μετατρέπουν όλη τη χρονιά σε μία προετοιμασία για το τέλος και παραγκωνίζονται τα μαθήματα που δεν εξετάζονται (πλην Γλώσσας και Μαθηματικών). Εξοβελίζονται το παιχνίδι, οι συζητήσεις, οι τέχνες, κ.λπ..
  4. Οι γονείς θα βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη αν τύχει το σχολείο των παιδιών τους και δεν έχει καλή βαθμολογία στην αξιολόγησή του, άρα και επαρκή χρηματοδότηση.
  5. Το επόμενο βήμα θα είναι να δοθεί στους ίδιους τους γονείς η δυνατότητα να επιλέγουν σχολείο, ανάμεσα στα «καλά» και στα «κακά». Θα έχουν πραγματικά ΟΛΟΙ οι γονείς τη δυνατότητα να επιλέξουν το «καλό» σχολείο όμως; ΟΧΙ. Τελικά, τα σχολεία θα επιλέγουν τους μαθητές τους, μιας και οι «κακοί» μαθητές θα αποτελούν μελλοντική απειλή για την αξιολόγηση και χρηματοδότηση της σχολικής μονάδας!

 

Θέλουμε ένα σχολείο γνώσης και ελευθερίας που δε διαχωρίζει αλλά ενώνει, δεν αποκλείει αλλά αγκαλιάζει!

 

Το δημόσιο σχολείο δεν ανήκει σε κανέναν υπουργό και σε κανέναν χορηγό! Ανήκει μόνο στους μαθητές του, γι’ αυτό και κάθε αλλαγή που έρχεται πρέπει να είναι προς όφελός τους!

 

Δε νοιάζεται για την παιδεία το υπουργείο Παιδείας,

αφού είναι το μόνο υπεύθυνο που τα σχολεία μας δεν έχουν δασκάλους σε κάθε τάξη από την αρχή της χρονιάς, που μειώνεται κάθε χρόνο η χρηματοδότησή τους, που έχουν ακατάλληλα κτήρια και ελλιπείς υποδομές. Είναι η αιτία για τα χάλια της τηλεκπαίδευσης! Το υπουργείο φταίει αποκλειστικά που δεν λήφθηκε κανένα μέτρο για αραίωση των τμημάτων εν μέσω κορονοϊού αλλά αντίθετα πέρσι αύξησε τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη!

Όπως κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης εμείς, μαζί με τους μαθητές μας και τους γονείς  κρατήσαμε ζωντανό το σχολείο την ώρα που το υπουργείο επέτρεπε να αποκλείονται παιδιά που δεν είχαν laptop ή καλό μικρόφωνο ή καλή σύνδεση ή… σας καλούμε και πάλι να μην επιτρέψουμε να αποκλειστεί κανένα παιδί και κανένα σχολείο από τα ίσα δικαιώματα στη μόρφωση! Να μην επιτρέψουμε να εξαρτάται η παιδεία από κανέναν χορηγό!

 

Είμαστε κομμάτι μιας κοινωνίας που αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο. Ζούμε ό,τι ζείτε, είμαστε μαζί κι όχι απέναντι, όπως θα ήθελε το υπουργείο.

Αντιπαλεύουμε την αξιολόγηση όχι από τεμπελιά αλλά από έγνοια για τους μαθητές μας και την αυριανή κοινωνία.

Σας καλούμε να παλέψουμε μαζί για τη διάσωση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και για τον δημόσιο χαρακτήρα του σχολείου!

 

To the parents of our students and the local community,

WHAT IS EVALUATION?

Evaluation is a process that leads to the hidden privatization of public schools. It has been applied for decades in other countries (see USA, England, Australia, Sweden, etc.) with disastrous results. More specifically:

  1. Schools are now transformed into small enterprises. They must seek sponsors to provide the necessary means for surviving underfunding, while teachers are being evaluated against their competence as managers to attract money for their school budget.
  2. Schools will henceforth be compared to each other and will be divided into “good” and “bad”. A school will be labelled as “bad” when it has not been able to secure through sponsors the funding for its heating, maintenance, etc., when its students perform poorly comparing to students of other schools, etc.
  3. Panhellenic examinations (called Greek PISA by the government) are being organized for the sixth grade of primary school, with the aim of connecting students’ performance with their school’s evaluation and consequently its funding. Exams fill children with anxiety, turn the whole school year into a preparation for the exams and sideline the subjects that are not tested (all the other subjects except Language and Mathematics). Hence, such high stakes testing eliminates learning through play, through debates, arts, etc.
  4. Parents will have to pay more for their children’s education if their school happens to have a low score in its evaluation, and therefore low funding.
  5. Next step will be to give parents themselves the opportunity to make a choice between the “good” schools and the “bad” ones. Will ALL parents be able to choose the “good” school though? NO, not really. In the end, schools are those that choose students, since “bad” students will be a threat to the successful evaluation of the school and, consequently, to its funding!

We want a school of knowledge and freedom,

a school that does not separate but unites, a school that does not exclude but embraces!

Public schools do not belong to any minister or sponsor!

They belong to their students only, so any change introduced should only be to their own best interest!

The Ministry of Education does not really care about education,

since it is the only responsible that our schools have shortage of teachers since the beginning of the year, that their funding is reduced every year, that school buildings are unsuitable and school infrastructure is poor. The Ministry is also  responsible for the mess in e-learning! The Ministry is solely to blame for taking no measures to space out students in classrooms amid coronavirus: on the contrary, the government increased the number of students per class!

As we fought together during e-learning, students, parents and teachers, we kept schooling alive, while the Ministry allowed the exclusion from e-learning of those children that did not have a laptop or an adequate microphone or a fast internet connection or… once again we call on you to prevent any child or school to be excluded from equal rights to education, and to prevent education from being dependent on any sponsor!
We are part of a society fighting for a better tomorrow. We experience what you experience, we are on the same side and not opposite, as the Ministry would like us to be.
We are against evaluation system not out of laziness but out of concern for our students and for the future society they will have to live in.

We call on you to fight together to defend equal access to education for all children, to defend the public character of schooling!