Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Να δοθεί άμεσα η 9μηνη άδεια ανατροφής σε όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του (108357/Ε3/21.08.2020) τον Αύγουστο του 2020, αφαίρεσε από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς το δικαίωμα άδειας ανατροφής αντίστοιχης με αυτή των μονίμων. Ενώ ένας μόνιμος συνάδελφος δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας μέχρι το παιδί να κλείσει τα 4 χρονιά, για τον νεοδιοριζόμενο αυτό το δικαίωμα αφαιρείται μόλις το παιδί κλείσει τα 2 χρόνια. Επίσης για τους μονίμους η άδεια είναι 9μηνης διάρκειας, ενώ για τους νεοδιόριστους το ΥΠΑΙΘ χρησιμοποιεί έναν αυθαίρετο αλγόριθμο που μειώνει τη διάρκεια της άδειας ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.  Αποτέλεσμα αυτής της αυθαιρεσίας είναι πολλοί εκπαιδευτικοί να στερηθούν εξ’ ολοκλήρου την άδεια ή να τους δοθεί με περικοπές, καταστρατηγώντας ένα αυτονόητο δικαίωμα που ισχύει για όλους τους μόνιμους συναδέλφους.

Μετά την έκδοση την υπ’ αριθμ. 2637/21 απόφασης του ΣτΕ που ακύρωσε τη συγκεκριμένη εγκύκλιο για τους νεοδιόριστους, αντί το ΥΠΑΙΘ να εκδώσει άμεσα νέα, που θα λαμβάνει υπόψιν την απόφαση του Δικαστηρίου, κωλυσιεργεί προβάλλοντας διαδικαστικά και τυπικά κωλύματα.

Ενημερώνουμε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει ήδη παρέμβει με επιστολή της στους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας για την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ για όλους τους συναδέλφους, με αναδρομική ισχύ.

Επισυνάπτουμε επίσης ενημερωτικό σημείωμα της Νομικής Συμβούλου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τους συναδέλφους για τη χορήγηση των αδειών ανατροφής που δικαιούνται με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2022.02.04 – Ενημερωτικό σημείωμα σε συνέχεια του εγγράφου του Υπ. Παιδείας

Καλούμε τους νεοδιόριστους συναδέλφους/ισσες να κάνουν αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας για τη χορήγηση ολόκληρης της άδειας ανατροφής που δικαιούνται!  Η προηγούμενη εγκύκλιος ακυρώθηκε. 

Στηρίζουμε το αίτημα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για το δικαίωμα μετάθεσης μετά το ένα έτος παραμονής στον τόπο διορισμού.

Απαιτούμε:

  • Να δοθεί η εννιάμηνη άδεια ανατροφής σε όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.
  • Αναδρομική ισχύ για όσους νεοδιόριστους είχαν παιδί κάτω των τεσσάρων ετών κατά την ημερομηνία διορισμού τους.
  • Δικαίωμα αντίστοιχης άδειας για τους αναπληρωτές. Πλήρη εξομοίωση όλων των αδειών σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης κύησης, φοιτητικές κ.λπ.) με αποδοχές, προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων.

O πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης              Σπύρος Ντελέζος