Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Οδηγός για τις οριστικές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων

  • Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει ανακοινωθεί πίνακας κατάταξης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών με βάση τη μοριοδότηση και πίνακας των οργανικών κενών που υπάρχουν στην περιοχή.
  • Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει μέχρι 20 σχολεία προτίμησης.
  • Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός δεν τοποθετηθεί σε σχολείο της προτίμησής του/της εντός 5 ημερών κάνει συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης στα κενά που έχουν απομείνει.
  • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν όλα τα σχολεία προτίμησής τους ανεξάρτητα από το αν δίνονται ή αν φαίνεται να έχουν οργανικά κενά, καθώς μπορεί να προκύψουν κενά κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων (από συναδέλφους/ισσες που μετατίθενται, άρα αφήνουν οργανικό κενό στη σχολική μονάδα).
  • Αν στο σχολείο οριστικής τοποθέτησης κάποιος κριθεί λειτουργικά υπεράριθμος, τότε σαν υπεράριθμος προηγείται στην τοποθέτηση στα κενά των όμορων σχολείων. Θα τοποθετηθεί δηλαδή κατά προτεραιότητα(σε σχέση με τους αιτούντες απόσπαση) σε ένα όμορο σχολείο με αυτό της οριστικής τοποθέτησής του/της.
  • Σε περίπτωση που κάποιος/α εκπαιδευτικός τοποθετηθεί σε σχολείο που δεν επιθυμεί, μπορεί να κάνει αίτηση απόσπασης εντός περιοχής διορισμού, δηλαδή σε σχολείο που ανήκει στην Α΄ Διεύθυνση, κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ, τον Ιούνιο.
  • Στην περίπτωση υπεραριθμίας ο/η εκπαιδευτικός δικαιούται κανονικά μετάθεση(εντός ή εκτός ΠΥΣΠΕ) την επόμενη χρονιά και θεωρείται ότι έχει υπηρετήσει κανονικά την οργανική του, όπως αναφέρεται στην τελευταία εγκύκλιο των μεταθέσεων:

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ:

Ι. Στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97 και ειδικότερα:

α) Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων και των μετατασσόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα (παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97).

β) Για όσους εκπαιδευτικούς διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο προσμετράται ο χρόνος από 1η Σεπτεμβρίου .

γ) ο χρόνος που προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους (παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν προσμετράται ο χρόνος που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989).

 

ΙΙ. α) Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν οριστικά, ενώ ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ένα και πλέον έτη, θεωρείται ότι έχουν ήδη υπηρετήσει το οφειλόμενο ένα έτος εντός του ΠΥΣΠΕ και ΔΕΝ απαιτείται να υπηρετήσουν εκ νέου την οργανική τους θέση. Αντίθετα, σε περίπτωση βελτίωσης η θεμελίωση δικαιώματος για μετάθεση προϋποθέτει υπηρέτηση της νέας οργανικής.

β) Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση και επομένως ΔΕΝ απαιτείται εκ νέου υπηρέτηση αυτής.

γ) Ο χρόνος υπηρέτησης των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών που τοποθετούνται για κάλυψη λειτουργικού κενού θεωρείται ως διανυθείς στην οργανική θέση. Αντιθέτως η απόσπαση του εκπαιδευτικού εντός ΠΥΣΠΕ μετά από αίτησή του δεν υπολογίζεται στο χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.

 

 

Στις επιπλέον διευκρινίσεις που στάλθηκαν (ΥΠΑΙΘ 15-11-2021 ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ) διευκρινίζεται σαφώς ότι « 3. Στην συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών συμπεριλαμβάνεται και η απόσπαση από σχολείο σε σχολείο εντός της περιοχής διορισμού τους κατά το δεύτερο έτος υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψιν τόσο για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή όσο και για βελτίωση.»

 

Είναι γνωστό, ότι με ευθύνη του ΥΠΑΙΘ δεν υπάρχουν αιρετοί του κλάδου στα υπηρεσιακά συμβούλια. Ωστόσο, για κάθε απορία ή πιθανή αδικία να απευθύνεστε άμεσα στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

O πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης              Σπύρος Ντελέζος