Α΄ Σύλλογος Αθηνών: για το σύνδρομο long covid

Τo σύνδρομο long covid ταλαιπωρεί χιλιάδες ασθενείς ακόμα και για μήνες μετά τη νόσησή τους με τον κορονοϊό. Ο όρος “σύνδρομο Long- Covid”περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται εβδομάδες ή και μήνες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2.

Ένας σημαντικός αριθμός συναδελφισσών και συναδέλφων μας, δυστυχώς, ανήκει στην κατηγορία αυτή, για την οποία καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει μέχρι στιγμής από την πολιτεία.

Ο Σύλλογός μας θεωρεί ότι πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθεί ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που θα καλύπτει τις ανάγκες των συναδέλφων αυτών και καλεί το ΔΣ της ΔΟΕ να πάρει αντίστοιχες αποφάσεις.

Συγκεκριμένα υποστηρίζουμε τα παρακάτω αιτήματα:

  • Αναγνώριση και νομιμοποίηση της νόσου Long Covid στην Ελλάδα, ως συστηματικής νόσου με μεγάλη ποικιλία αλλά και μεταβλητότητα συμπτωμάτων μεταξύ των ασθενών, τόσο στον αριθμό των συμπτωμάτων, όσο και στην ένταση αυτών.
  • Νομιμοποίηση ιατρικών πράξεων που να σχετίζονται με τη νόσο (ICs) και παροχή ιατρικών και εργασιακών δικαιωμάτων στα άτομα που πάσχουν από Long covid.
  • Ίδρυση από την Πολιτεία δημόσιων ιατρικών δομών στήριξης ασθενών με μακρά κόβιντ και την δημιουργία ερευνητικών δομών με εξειδίκευση στη συγκεκριμένη νόσο χωρίς κόστος για τους ασθενείς και χωρίς διακρίσεις με βάση την βαρύτητα της αρχικής νόσησης.
  • Διεκδίκηση της καταγραφής των περιστατικών σε πραγματικό χρόνο, όπως γίνεται με την οξεία νόσο και παρακολούθηση των ασθενών με Long Covid σε κάθε επίπεδο (έναρξη και εξέλιξη της νόσου).
  • Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση του κράτους, της κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας αναφορικά με την πάθηση.
  • Διάδοση του μηνύματος ότι οι μακροχρόνιες συνέπειες του covid είναι μια δεύτερη πανδημία εντός της πανδημίας με τεράστιο αντίκτυπο σε ασθενείς, συστήματα υγείας και οικονομία, καθιστώντας επιτακτική και άμεση την ανταπόκριση και θεσμοθέτηση οδηγιών, έρευνας και πολιτικών υγείας.
  • Μέριμνα για την εφαρμογή των οδηγιών της EU OSHA για την σταδιακή επανένταξη στην εργασία ατόμων που πάσχουν από Long Covid.
  • Δυνατότητα  αναρρωτικών αδειών των ατόμων που πάσχουν από Long Covid.

O πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης              Σπύρος Ντελέζος