ΔΟΕ: «Ερευνούμε – Καταγράφουμε – Αποκαλύπτουμε. Υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Σχολείο, ενάντια στην αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση/εμπορευματοποίηση».

Η Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια της αποστολής των ερευνητικών ερωτηματολογίων και καταγραφών σας στέλνει και ερωτηματολόγια για τα Ειδικά Σχολεία.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ / ΑΞΟΝΑΣ 1

Απευθύνεται σε: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ– ΕΕΠ – ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τίτλος: Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών– ΕΕΠ – ΕΒΠ Ειδικών Σχολείων  για την Ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι των Ειδικών Σχολείων.

Η ΔΟΕ αποστέλλει τα δύο ερωτηματολόγια της Ειδικής και τον πίνακα με όλα τα ερωτηματολόγια / καταγραφές που έχουν δημιουργηθεί, και για Γενική και για Ειδική Αγωγή

(Δείτε τα επισυναπτόμενα κείμενα)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ / ΑΞΟΝΑΣ 1 / Αριθμός Ερωτ.: 1.3.Ε.

Απευθύνεται σε: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ– ΕΕΠ – ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τίτλος: Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών– ΕΕΠ – ΕΒΠ Ειδικών Σχολείων  για την Ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Σύνδεσμος: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1.3.Ε.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ / ΑΞΟΝΑΣ 2-6 / Αριθμός Ερωτ. : 2/6.1.Ε

Απευθύνεται σε: ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ (Συμπληρώνεται μία φορά από τη σχολική μονάδα)

Τίτλος: Ερευνητική καταγραφή: Υποδομές, ανάγκες, ελλείψεις στα Ειδικά Σχολεία

Σύνδεσμος: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 2/6.1.Ε.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Με τη συμμετοχή μας στα ερευνητικά ερωτηματολόγια και καταγραφές, θα δυναμώσουμε τα αιτήματα του κλάδου και του εκπαιδευτικού κινήματος, θα τεκμηριώσουμε τον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό μας λόγο, θα υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο.

Παρακάτω, ολόκληρος ο πίνακας με τα ερωτηματολόγια της ΔΟΕ:

Πίνακας ερωτηματολογίων