Συγκρότηση ΔΣ ΔΟΕ 2022

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Πραγματοποιήθηκαν στις 29/6/2022 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, καθώς και για αντιπροσώπους στο συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Στις εκλογές έλαβαν μέρος εννέα (9) παρατάξεις, ψήφισαν 483 αντιπρόσωποι και τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής :

 

Για Δ.Σ. Δ.Ο.Ε Για Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) 109 109
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ (Α.Σ.Ε.) 106 106
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε. (ΔΗ.ΣΥ. – Α.Κ.Ε.) 100 102
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ/ Π.Ε. 81 81
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 73 71
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 7 8
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 3 3
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΖΙ 2 2
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1 1
ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ 1 0

 

Οι έδρες διαμορφώνονται ως εξής:

1)  Δ.Α.Κ.Ε./ Π.Ε. :  3 έδρες στο Δ.Σ., 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και 29                                    αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

   Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Kικινής  Θανάσης

Βενετοπούλου Γιώτα

Ανδρουλάκης  Μάνος

 

 

2)  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ :  2 έδρες στο Δ.Σ., 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή  και  28 αντιπροσώπους για  την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

   Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Μαρίνης  Σπύρος

Ζορμπάς Αχιλλέας 

 

 

 

3) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε. : 2 έδρες στο Δ.Σ., 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και  27 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

   Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Πετράκης  Σταύρος

Φασφαλής Νίκος  

 

4) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ/ Π.Ε. : 2 έδρες στο  Δ.Σ., 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και  21 αντιπροσώπους για την  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

   Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Ρέππα Ντίνα

Ασβεστά Ειρήνη    

 

5) ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : 2 έδρες στο Δ.Σ., 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή  και 19 αντιπροσώπους για  την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

   Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Τρούλης Γιώργος

Καπράνας Ζήσης

 

 

6) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. – ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ):  καμία έδρα στο Δ.Σ., καμία έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή  και 2 αντιπροσώπους  για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

7) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:  καμία έδρα στο Δ.Σ., καμία έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή  και 1 αντιπρόσωπος  για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

8) ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:  καμία έδρα στο Δ.Σ., καμία έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή  και κανέναν αντιπρόσωπο  για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

 9) ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΖΙ:  καμία έδρα στο Δ.Σ., καμία έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή  και κανέναν αντιπρόσωπο  για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

 

 

 

Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες  της 29ης Ιουνίου 2022, συγκροτήθηκε σήμερα 8/7/2022 :

 

 

Πρόεδρος

:

Κικινής Θανάσης

κιν:  6974114103

τηλ: 2103312793

 

 

Αντιπρόεδρος :

Πετράκης Σταύρος

κιν: 6973832828

τηλ: 2103312791

 

Γενικός Γραμματέας

 

 

 

Ειδικός Γραμματέας

 

 

 

 

Οργανωτικός Γραμματέας

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

Μαρίνης Σπύρος

κιν:  6972699983

τηλ : 210 3233662

 

Ζορμπάς Αχιλλέας

κιν:  6981649353

τηλ: 2103313717

 

 

Τρούλης Γιώργος

κιν:  6981636188

τηλ: 2103312794

 

Ταμίας

 

 

 

 

Υπεύθυνος Τύπου και Δημ. Σχέσεων

 

 

 

 

Υπεύθυνος Υλικού και Βιβλιοθήκης

 

 

 

Υπεύθυνη εκδόσεων

 

 

 

:

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

Ανδρουλάκης Μάνος

κιν:  6972679767

τηλ: 2103219653

 

 

 

Φασφαλής Νίκος

κιν:  6975303105

τηλ: 2103242171

 

 

Καπράνας Ζήσης

κιν. 6976437186

τηλ: 2103312795

 

Βενετοπούλου Γιώτα

κιν. 6944962592

τηλ: 2103255576

 

 

Μέλη : Ρέππα Ντίνα

κιν.6975308409

τηλ: 2103242144

 

 

  : Ασβεστά Ειρήνη
   κιν.6974750410

τηλ: 2103228891