ΔΟΕ: Εξέταση ενστάσεων αποκλεισμένων υποψήφιων διευθυντών

Θέμα: Εξέταση των ενστάσεων υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων οι οποίοι έχουν αποκλειστεί εξ αιτίας «τεχνικών» λόγων της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

Κυρία υπουργέ

Έπειτα από σειρά διαμαρτυριών υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων καθώς και καταγγελιών από Συλλόγους Π.Ε. σχετικά με την άρνηση αποδοχής και, στη συνέχεια, εξέτασης ενστάσεων αποκλεισμένων από τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών λόγω τεχνικού χαρακτήρα αβλεψιών ή λαθών, τονίζουμε τα παρακάτω:

  • Αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία (ν.2690/1999) η άρνηση παραλαβής και πρωτοκόλλησης από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των ενστάσεων των αποκλεισμένων από τη διαδικασία υποψηφίων.
  • Η υπηρεσία θα πρέπει να δώσει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να διορθώσουν τα όποια λάθη ή αβλεψίες που μπορεί να προέκυψαν όχι μόνον από δική τους υπαιτιότητα αλλά και εξαιτίας τον χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των αιτήσεων, αντιμετωπίζοντας με καλή πίστη τις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι, πέρα από κάθε αμφιβολία, δεν είχαν την οποιαδήποτε πρόθεση μη τήρηση της διαδικασίας που εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε επιλογές διευθυντών σχολικών μονάδων.
  • Δεν θα πρέπει να επαναληφθεί ανάλογη τεράστια αδικία με αυτή του αποκλεισμού χιλιάδων αναπληρωτών συναδέλφων μας από τους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικών που δημοσιεύθηκαν το 2020 λόγω μη προσκόμισης (ηλεκτρονικά) του παράβολου των 3 ευρώ, το οποίο όλοι/όλες είχαν πληρώσει αλλά εξαιτίας αδυναμιών του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των αιτήσεων δεν φαινόταν ότι έχει κατατεθεί, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μας να μείνουν χωρίς δουλειά εξαιτίας του ότι δεν τους δόθηκε δικαίωμα ενστάσεων – διορθώσεων των όποιων λαθών και αβλεψιών είχαν γίνει.
  • Η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων πρέπει να αποτελεί ουσιαστική διευκόλυνση παρέχοντας διορθωτικούς μηχανισμούς σε περιπτώσεις ανθρώπινου λάθους ή αδυναμίας του ίδιου του συστήματος.

Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε να κάνετε αποδεκτές και να εξετάσετε με θετική διάθεση τις χειρόγραφες ενστάσεις των συναδέλφων μας.