Πάρτυ του Συλλόγου στο Mestizo, Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου, μετά τις 9μ.μ.

με dj κοπή πίτας συλλόγου

το πρώτο ποτό, 2 ευρώ φθηνότερο

(προσφορά του Συλλόγου)

 

Mestizo Cocktails Bar

Παπάγου 104, Ζωγράφου

Α΄ Σύλλογος Αθηνών Π.Ε.