Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Έκτακτη οδηγία για τις επισκέψεις των αξιολογητών στα σχολεία

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Χαιρετίζουμε τον αγώνα που δίνουν οι συνάδελφοι/ισσες με τη μαζική συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή. Ο αγώνας συνεχίζεται στον Σύλλογό μας και σε όλη την Ελλάδα με αποκλεισμούς αξιολογητών-επιθεωρητών, με συμμετοχή στην απεργία-αποχή και τις στάσεις εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Σε περίπτωση απροειδοποίητης επίσκεψης αξιολογητή στο σχολείο, δεν πρέπει να συμμετέχουμε σε καμία συζήτηση για την αξιολόγηση πέρα από την προφορική μας δήλωση ότι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, ο/η σύμβουλος, κακόβουλα, να επιχειρήσει να ανοίξει “φιλική συζήτηση” για την αξιολόγηση που θα οδηγήσει στην “πρώτη συνάντηση” στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται και η ενημέρωση για την αξιολογική διαδικασία, θα σπάσει τη συμμετοχή στην απεργία-αποχή στην πράξη δηλαδή.
  2. Σε περίπτωση που ζητηθεί υπηρεσιακά και γραπτώς η δήλωση μας στην απεργία-αποχή, απαντάμε γραπτώς και υπηρεσιακά με την παρακάτω παράγραφο που ήδη σας έχουμε στείλει.
  3. Σε περίπτωση που ζητηθεί προφορικά και ανεπίσημα να υπογράψουμε νέα δήλωση, ζητάμε ρητά να μας το στείλουν γραπτώς και υπηρεσιακά, όπως κάνουν όλοι/ες οι σύμβουλοι. Εάν μας το στείλουν, τότε απαντάμε με την παρακάτω παράγραφο υπηρεσιακά. Και σε κάθε περίπτωση ενημερώνουμε το Δ.Σ. και την Επιτροπή Αγώνα.

Με την παρούσα (αριθμός πρωτοκόλλου …… εδώ να γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ομαδικής δήλωσης συμμετοχής στην Απεργία – Αποχή στο κάθε σχολείο) δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΔΟΕ (ή ΠΟΣΕΕΠΕΑ για ΕΒΠ-ΕΕΠ), από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».

Ο/Η εκπαιδευτικός:………

Ειδικότητα:……………………….

Σχολείο:…………………………………

O πρόεδρος                                          Ο Γ. Γραμματέας
Δημήτρης Μαριόλης                                         Σπύρος Ντελέζος