Ομόφωνη απόφαση της 92ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ ενάντια στην αξιολόγηση της κυβέρνησης

Ιστορική ομόφωνη απόφαση της 92ης γενικής συνέλευσης της ΔΟΕ για συνέχιση της απεργίας αποχής ενάντια στην ατομική αξιολόγηση και συνέχιση του αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας όπως και την περσινή χρονιά.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ένα δάσος από χέρια και των 480 αντιπροσώπων από όλες τις παρατάξεις σηκώθηκαν!
Το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας σήκωσε το γάντι ενάντια στην κυβέρνηση.
ΟΛΟΣ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΩΜΈΝΟΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ
ΘΑ ΝΙΚΉΣΟΥΜΕ!