Όλοι/ες στην κινητοποίηση στην Α΄ Διεύθυνση, Δευτέρα 11/9, 13:00 – Να καλυφθούν όλα τα κενά τώρα

Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση όλων των Συλλόγων ΠΕ της Α΄ Διεύθυνσης και των γονεϊκών φορέων τη Δευτέρα 11/9, 13:00, στην Α΄ Διεύθυνση ΠΕ