Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Σχετικά με τις κάρτες ελευθέρας εισόδου στα μουσεία

Όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, δικαιούνται κάρτα ελεύθερης εισόδου στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους.Μετά τη μετατροπή των 5 μεγαλύτερων μουσείων της χώρας σε Ν.Π.Δ.Δ. και την επιχειρούμενη εμπορευματοποίησή τους, οι συγκεκριμένες κάρτες εκδίδονται από την Εφορία Αρχαιοτήτων, δίπλα από το Μουσείο Ακρόπολης. Ωστόσο, έχουμε λάβει διαμαρτυρίες από τα μέλη μας ότι υπάρχει έλλειψη καρτών (!!) με αποτέλεσμα η υπηρεσία να μην μπορεί να ανταποκριθεί, ιδιαίτερα σε ομαδικά αιτήματα σχολείων! Θεωρούμε το γεγονός απαράδεκτο και ενδεικτικό της προχειρότητας και της εγκατάλειψης των δημόσιων υπηρεσιών.

Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να διερευνήσει άμεσα το θέμα.
Καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού να πάρει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το πολύ απλό ζήτημα να λυθεί άμεσα. Για τα αυτονόητα δεν θα έπρεπε να συζητάμε καν.

Όσο αφορά στη διαδικασία της έκδοσης:

Α. Εάν η κάρτα εκδίδεται για πρώτη φορά και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Δύο φωτογραφίες
-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Β. Εάν η κάρτα επανεκδίδεται και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Μία φωτογραφία
-Η παλιά κάρτα
-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ…, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Γ. Εάν σε ένα σχολείο είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για έκδοση κάρτας, εκτός των παραπάνω χρειάζεται και ένα διαβιβαστικό από τη Διεύθυνση του σχολείου, που θα αναφέρει: «Σας διαβιβάζουμε τα δικαιολογητικά των παρακάτω εκπαιδευτικών – τα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις κατοικίας και τηλέφωνακαι σας παρακαλούμε για την έκδοση…).

Για οποιοδήποτε πρόβλημα συναφές με το παραπάνω επικοινωνήστε με το ΔΣ του Συλλόγου.

Ο πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας
Δημήτρης Μαριόλης       Σπύρος Ντελέζος