3η Δράση ενημέρωσης γονέων για την αξιολόγηση με ανοιχτή επιστολή

Μετά την ενημέρωση γονέων έξω από το 104ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και έξω από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, πραγματοποιήθηκε μια ακόμα επιτυχημένη δράση ενημέρωσης των γονέων του 8ου και του 12ου Δημ. Σχ. Ζωγράφου για την αξιολόγηση, την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, τους αγώνες του εκπαιδευτικού κινήματος και την απεργία της 28ης Φεβρουαρίου. Μοιράστηκε στους γονείς η ανακοίνωση του Συλλόγου στα ελληνικά και στα αγγλικά. Την παραθέτουμε παρακάτω. Επόμενη δράση, την Τρίτη 13/2, έξω από το 1ο-19ο Δημ. Σχ. Ζωγράφου.

Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

www.a-athinon.gr, E-mail: asillogosathinon@gmail.com, Ζωγράφου

Προς τους γονείς των μαθητών μας και την τοπική κοινωνία,

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση αποτελεί μια επιχείρηση κρυφής ιδιωτικοποίησης του δημόσιου σχολείου. Εφαρμόζεται δεκαετίες τώρα σε άλλες χώρες (βλ. ΗΠΑ, Αγγλία, Αυστραλία, Σουηδία, κ.ά.) με καταστροφικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Τα σχολεία στο εξής μετατρέπονται σε μικρές επιχειρήσεις. Θα αναζητούν χορηγούς ώστε να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα μέσα για τη λειτουργία τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται για το κατά πόσο αποδεικνύονται ικανοί μάνατζερ ώστε να προσελκύουν κεφάλαια.
 2. Τα σχολεία στο εξής θα συγκρίνονται μεταξύ τους και θα χωρίζονται σε «καλά» και «κακά». Ένα σχολείο θα χαρακτηρίζεται «κακό»  όταν δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μέσω χορηγών τη χρηματοδότησή για τη θέρμανση, τη συντήρησή του, κ. λπ., όταν οι μαθητές του έχουν χαμηλές επιδόσεις σε σχέση με τους μαθητές άλλων σχολείων, κ.ά..
 3. Εισάγονται πανελλαδικές εξετάσεις για την Στ Δημοτικού, με στόχο να συνδεθούν οι επιδόσεις των μαθητών με την αξιολόγηση του σχολείου τους και κατόπιν τη χρηματοδότησή του. Οι εξετάσεις γεμίζουν άγχος τα παιδιά, μετατρέπουν όλη τη χρονιά σε μία προετοιμασία για το τέλος και παραγκωνίζονται τα μαθήματα που δεν εξετάζονται (πλην Γλώσσας και Μαθηματικών). Εξοβελίζονται το παιχνίδι, οι συζητήσεις, οι τέχνες, κ.λπ..
 4. Οι γονείς θα βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη αν τύχει το σχολείο των παιδιών τους και δεν έχει καλή βαθμολογία στην αξιολόγησή του, άρα και επαρκή χρηματοδότηση.
 5. Το επόμενο βήμα θα είναι να δοθεί στους ίδιους τους γονείς η δυνατότητα να επιλέγουν σχολείο, ανάμεσα στα «καλά» και στα «κακά». Θα έχουν πραγματικά ΟΛΟΙ οι γονείς τη δυνατότητα να επιλέξουν το «καλό» σχολείο όμως; ΟΧΙ. Τελικά, τα σχολεία θα επιλέγουν τους μαθητές τους, μιας και οι «κακοί» μαθητές θα αποτελούν μελλοντική απειλή για την αξιολόγηση και χρηματοδότηση της σχολικής μονάδας!
 6. Η αξιολόγηση είναι μέρος της ίδιας πολιτικής που θέλει να ιδιωτικοποιήσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που απέκλεισε 20000 μαθητές με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής τα τελευταία χρόνια για να τους στείλει ως πελάτες στα ιδιωτικά κολλέγια.

 

Θέλουμε ένα σχολείο γνώσης και ελευθερίας που δε διαχωρίζει αλλά ενώνει, δεν αποκλείει αλλά αγκαλιάζει!

 

Η δημόσια εκπαίδευση δεν ανήκει σε κανέναν υπουργό και σε κανέναν χορηγό! Ανήκει μόνο στους μαθητές και φοιτητές, γι’ αυτό και κάθε αλλαγή που έρχεται πρέπει να είναι προς όφελός τους!

Δε νοιάζεται για την παιδεία το υπουργείο Παιδείας αφού είναι το μόνο υπεύθυνο που τα σχολεία μας δεν έχουν εκπαιδευτικούς από την αρχή της χρονιάς, που μειώνεται κάθε χρόνο η χρηματοδότησή τους, που έχουν ακατάλληλα κτήρια και ελλιπείς υποδομέςΤο υπουργείο φταίει αποκλειστικά που δεν λήφθηκε κανένα μέτρο για αραίωση των τμημάτων εν μέσω κορονοϊού αλλά αντίθετα πέρσι αύξησε τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη!

Όπως κατά τη διάρκεια της πανδημίας εμείς, μαζί με τους μαθητές μας και τους γονείς  κρατήσαμε ζωντανό το σχολείο την ώρα που το υπουργείο επέτρεπε να αποκλείονται παιδιά που δεν είχαν laptop ή καλό μικρόφωνο ή καλή σύνδεση ή… σας καλούμε και πάλι να μην επιτρέψουμε να αποκλειστεί κανένα παιδί και κανένα σχολείο από τα ίσα δικαιώματα στη μόρφωση! Να μην επιτρέψουμε να εξαρτάται η παιδεία από κανέναν χορηγό!

 

Είμαστε κομμάτι μιας κοινωνίας που αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο. Ζούμε ό,τι ζείτε, είμαστε μαζί κι όχι απέναντι, όπως θα ήθελε το υπουργείο. Αντιπαλεύουμε την αξιολόγηση όχι από τεμπελιά αλλά από έγνοια για τους μαθητές μας και την αυριανή κοινωνία.

Σας καλούμε να παλέψουμε μαζί για τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, για αύξηση των μισθών και συντάξεων! Σας καλούμε σε μαζική συμμετοχή στη γενική απεργία της 28ης Φλεβάρη!

A’ ASSOCIATION OF PRIMARY EDUCATION TEACHERS OF ATHENS

www.a-athinon.gr, E-mail: asillogosathinon@gmail, Zografou

To the parents of our students and the local community,

WHAT IS EVALUATION?

Evaluation is a process that leads to the hidden privatization of the public school. It has been applied for decades in other countries (see USA, England, Australia, Sweden, etc.) with disastrous results. More specifically:

 1. Schools are now being transformed into small enterprises. They will be looking for sponsors to provide the necessary means for them to operate, while teachers will be evaluated based to their ability as competent managers so as to attract capital.
 2. Schools will henceforth be compared to each other and will be divided into “good” and “bad”. A school will be characterized as “bad” when it has not been able to secure through sponsors the funding for its heating, maintenance, etc., when its students perform poorly compared to the students of other schools, etc.
 3. Panhellenic examinations are being organized for the sixth grade of primary school, aiming to relate school’s evaluation with student’s performance and subsequently school’s funding. Exams fill children with anxiety, turn the whole year into a preparation for the tests and the subjects that are not tested (all but Language and Mathematics) are sidelined. They eliminate joyful and creative learning through playing, debates, arts, etc.
 4. Parents will have to pay more for their children’s education if their school happens to underperform in its evaluation, and therefore it will be underfunded.
 5. The next step will be to give the parents themselves the opportunity to choose a school, between the “good” and the “bad”. Will ALL parents have the opportunity to choose the “good” school though? NO, not really. In the end, schools are those who choose their students, since “bad” students will be a threat to school’s success and consequently, to its funding!
 6. Evaluation is part of the same policy that needs to privatize tertiary education, the later having excluded 20000 students by means of “Minimum Basis admission” during the last few years, so as these “failed” students become private college clients.

We want a school of knowledge and freedom,

a school that does not separate but unites, a school that does not exclude but embraces!

Public education belongs to no minister or sponsor! It only belongs only to its pupils and its students, therefore any change introduced should only be to their own best interest!

The Ministry of Education does not really care about education,

since it is solely responsible for our schools’ shortage of teachers from the beginning of the school year, for reduced funding every year, for  the  unsuitable buildings  and  poor infrastructure.  The Ministry is solely to blame for taking no measures to space out students in classrooms amid coronavirus’ on the contrary, last year increased the number of students  per class!

As during the pandemic, we, together with our students and parents kept the school alive while the Ministry allowed the exclusion from e-elearning of those children that did not have a laptop or an adequate microphone or a fast internet connection  or… once again we call on you  to prevent any child or school to be excluded from equal rights to education, and to prevent education from being dependent on any sponsor!

We are part of a society fighting for a better tomorrow. We experience what you experience, we are on the same side and not opposite, as the ministry would like.

We are against evaluation system not out of laziness but out of concern for our students and for the future of the society they will have to live in.

We call on you to fight together for education’s public character, for raise of wages and pensions!

We appeal to you to mass participation in the general strike of February 28th!