Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Εκφοβιστικές και αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις του ΥΠΑΙΘΑ

Αριθ.πρωτ.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ζωγράφου  

3/4/2024

 

Προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ &

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ (Π.Ε.) ΚΑΙ Β΄ (Δ.Ε.)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΕΠ & ΕΒΠ

Δ.Σ. ΔΟΕ

ΜΜΕ

Συλλόγους ΠΕ

ΕΛΜΕ

Θέμα:  Εκφοβιστικές και αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις του ΥΠΑΙΘΑ

Με διαβιβαστικό 32280/Ε3/29-2-2024, ο Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘΑ αποστέλλει έγγραφό του προς όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, συμπληρώνοντας ότι «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 29287/Ε3/20.03.2024 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ».

Ενημερώνουμε τον Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘΑ ότι:

  1. Η εξέλιξη της κήρυξης απεργίας-αποχής από την ΕΛΜΕ Χανίων ακύρωσε όλο το σκεπτικό της 29287/Ε3/20.03.2024 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘΑ. Το ΥΠΑΙΘΑ υποχρεώθηκε να σύρει την ΕΛΜΕ στα δικαστήρια και όχι να εφαρμόσει την εν λόγω εγκύκλιο. Μια ανάγνωση των δύο κειμένων θα μπορούσε να διαφωτίσει τα επιτελεία του ΥΠΑΙΘΑ.
  2. Εάν ο κύριος Γενικός Γραμματέας έχει αναλάβει να μας ενημερώνει για τις αποφάσεις των δικαστηρίων στα οποία σέρνει τα συνδικάτα μας, εμείς απαντάμε στις απειλές του με την τελευταία απόφαση της ολομέλειας προέδρων της ΔΟΕ καθώς και την αντίστοιχη απόφαση της συνέλευσης προέδρων της ΟΛΜΕ για κήρυξη απεργίας-αποχής.
  3. Εκτιμούμε ότι η ενέργειά αυτή του ΥΠΑΙΘΑ εντάσσεται στο πλαίσιο αυταρχισμού και τρομοκράτησης των εκπαιδευτικών και αποτελεί μνημείο εκφοβισμού καθώς επιδιώκει να αποτρέψει τους εκπαιδευτικούς από την άσκηση του συνταγματικά νόμιμου δικαιώματος της απεργίας.

Από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι συνεχίζουμε ενωτικά, μαχητικά και ανυποχώρητα τον αγώνα ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική, ενάντια στην αξιολόγηση-χειραγώγηση-κατηγοριοποίηση, υπερασπίζοντας το δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης και το δικαίωμα όλων των παιδιών στη μόρφωση.

   O πρόεδρος                          H Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης                                  Άντα Παραφόρου