Α΄ Σύλλογος Αθηνών: 5ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία Ζωγράφου: χωρίς τέλος η ταλαιπωρία μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών

Την Παρασκευή 29/3/2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Α΄ Συλλόγου Αθηνών Εκπαιδευτικών Π.Ε. και εκπαιδευτικών των 5ου και 6ου ΔΣ Ζωγράφου με τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης της Α΄ Αθήνας κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου μας. Την ίδια μέρα είχε προηγηθεί συνάντηση της διευθύντριας Εκπαίδευσης , της Δημάρχου Ζωγράφου και μελών της Ένωσης γονέων και κηδεμόνων.

Στη συνάντηση τέθηκαν ερωτήματα που αφορούν τη μέχρι τώρα διαχείριση του προβλήματος από τις αρμόδιες αρχές που έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο του σχολείου για 15 μέρες καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να πάρουν για την άμεση επίλυση του ζητήματος:

  • Δόθηκε οδηγία από τη διεύθυνση να λειτουργήσουν τα σχολεία με βάρδιες;
  • Πέρα από το κλείσιμο των σχολικών μονάδων για 3 ημέρες από τη Δήμαρχο Ζωγράφου, με ποια απόφαση και ποιας υπηρεσίας παραμένει το σχολείο κλειστό; Και αν δεν υπάρχει απόφαση κλεισίματος, σε ποιες διατάξεις εμπίπτει η λειτουργία του σχολείου με τηλεκπαίδευση; Δόθηκε οδηγία για την τηλεκπαίδευση;
  • Ποιες προτάσεις υπάρχουν για την επιστροφή στη διά ζώσης διδασκαλία;
  • Πού και πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία και με ποιον τρόπο; Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία αν δοθεί η λύση να μοιραστούν τμήματα σε διάφορους χώρους που προτείνει ο Δήμος;
  • Με ποιον τρόπο οι ειδικότητες των σχολείων που μοιράζονται σε τρία και τέσσερα σχολεία θα ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα; Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα εγκριθεί από την προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων που υπογράφει τα προγράμματα;

Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης μας ανέφερε τα παρακάτω:

Υπεύθυνος για την εύρεση χώρου καθώς και για τη  διακοπή λειτουργίας των σχολείων είναι ο Δήμος. Ο Δήμος έπρεπε να ανανεώνει την απόφαση κλεισίματος των σχολείων ανά 3 μέρες. Η Περιφέρεια, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για το κλείσιμο των σχολείων, δεν έχει απαντήσει ακόμα στο αίτημα που έχει υποβληθεί . Ενδέχεται η έγκριση να έρθει σε μεταγενέστερο χρόνο καθώς είναι κάτι που είθισται να γίνεται κάποιες φορές. Επίσης, ανέφερε ότι η απόφαση κλεισίματος θα έπρεπε να αφορά μόνο το κτίριο 3. Τα άλλα δυο  κτίρια εφόσον είναι ασφαλή , θα έπρεπε να λειτουργήσουν με απόφαση του Δήμου. Τόνισε επίσης ότι εξαιτίας της αδυναμίας του να βρει κατάλληλο χώρο το σχολείο μένει κλειστό και εκ των πραγμάτων να οδηγούμαστε στην τηλεκπαίδευση που δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία.

Η Διεύθυνση έχει στείλει έγγραφα προς τον Δήμο ζητώντας γραπτή διαβεβαίωση ότι τα κτίρια 1,2 είναι ασφαλή καθώς και την απόφασή του για την εύρεση κατάλληλου χώρου για σχολική στέγη καθώς μέχρι τώρα έχουν κοινοποιηθεί στη διεύθυνση από την πλευρά του μόνο πιθανές λύσεις στέγασης χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα. Οι λύσεις που προτάθηκαν από την πλευρά του Δήμου είναι κάποιες αίθουσες σε σχολικά συγκροτήματα και κτίρια της περιοχής καθώς και το κτήριο Β2 εντός του πάρκου ΓΟΥΔΗ που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ για το οποίο πήραν προφορική απάντηση ότι θα τους διατεθεί αλλά για την ώρα δεν έχουν τίποτα στα χέρια τους. Απαντήσεις από την πλευρά του Δήμου δεν έχουν δοθεί ακόμη αλλά δεσμεύτηκαν ότι θα απαντήσουν εγγράφως σύντομα. Όταν βρεθούν οι χώροι θα συγκροτηθεί  επιτροπή καταλληλόλητας για να τους εγκρίνει.

– Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης πρότεινε στη Δήμαρχο να απευθυνθούν στο ΥΠΑΙΘΑ για να δοθεί πολιτική λύση, εφόσον αδυνατούν να βρουν λύση.

  • Όσον αφορά την ηλεκτρονική ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν με βάρδιες πρωί-απόγευμα η κ. Καραγιάννη τόνισε ότι ουδέποτε δόθηκε οδηγία από την πλευρά της Α΄ Διεύθυνσης σε τέτοια κατεύθυνση καθώς το θεωρεί αναχρονιστικό μοντέλο λειτουργίας και, κυρίως, είναι αναρμόδια για τέτοια οδηγία. Η κατεύθυνση που δόθηκε στις διευθύνσεις των σχολείων  ήταν να καλέσουν  εκπαιδευτικούς και γονείς για ενημέρωση και συζήτηση.
  • Σε σχέση με την πρόταση για μοίρασμα των τάξεων  σε πολλαπλούς χώρους εντός της περιοχής συστήθηκε στο Δήμο να την αποφύγει. Για το λόγο αυτό προτάθηκε στη Δήμαρχο να καλέσει τους γονείς στο σχολείο και να ζητήσει τη γνώμη τους . Υπεύθυνος για την έγκριση ενός νέου ωρολογίου προγράμματος που θα προκύψει σε μια τέτοια περίπτωση είναι το Υπουργείο Παιδείας.

Συμπεράσματα

Από την παραπάνω ενημέρωση προκύπτει ότι επί 15 μέρες το σχολικό συγκρότημα  παραμένει κλειστό χωρίς να υπάρχει επίσημο έγγραφο ανανέωσης κλεισίματος. Ως εκ τούτου και η λειτουργία με τηλεκπαίδευση είναι στον αέρα μέχρι τουλάχιστον να έρθει η αντίστοιχη έγγραφη εντολή. Από τις προτεινόμενες λύσεις πιθανόν να προκύψουν προβλήματα που θα έχουν να κάνουν και με το ωρολόγιο πρόγραμμα και με τις συνθήκες λειτουργίας των χώρων καθώς και με τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών.  Οι εκπαιδευτικοί παρά το γεγονός ότι αποτελούν μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχουν λόγο δεν προσκλήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς σε καμία από τις  παραπάνω ενημερωτικές συναντήσεις.  Η παρουσία τους σε κάποιες από αυτές έγινε με δική τους πρωτοβουλία.

Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι μια μετάθεση ευθυνών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καμία συνεργασία με γνώμονα την αντιμετώπιση από κοινού του τεράστιου προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, κανένας ουσιαστικός σχεδιασμός, προφορικές και άτυπες οδηγίες που αναιρεί η μια την άλλη και τίθενται υπό αμφισβήτηση και σε κάθε περίπτωση μια προσπάθεια παραγκωνισμού των συλλόγων διδασκόντων εκπαιδευτικών από τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων και εύρεσης λύσης.

Μήπως αυτό είναι μια εικόνα από το σχολείο της αξιολόγησης που με λύσσα προωθείται το τελευταίο διάστημα, το σχολείο «επιχείρηση» που θα κρύβει τα προβλήματα κάτω απ’ το χαλί και που οι σύλλογοι διδασκόντων του, αποδυναμωμένοι, δε θα έχουν κανένα ουσιαστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων;

Χαιρετίζουμε την ενεργή και μαχητική παρουσία των εκπαιδευτικών πλάι στο πλευρό των μαθητών/ τριών και γονέων τους όλο αυτό το διάστημα σε πείσμα αυτών που θέλουν να τους κρατήσουν στο περιθώριο.

Σε κάθε περίπτωση απαιτούμε:

  1. Να δοθεί μια άμεση και λειτουργική λύση για τη δια ζώσης λειτουργία του σχολείου.
  2. Να εξασφαλιστεί η ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών, η οποία για μας είναι πρώτιστο ζήτημα.
  3. Να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο κτίριο 3 ώστε να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια το Σεπτέμβριο.

   O πρόεδρος                          H  Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης                                  Άντα Παραφόρου