Για τις ανακοινώσεις των παρατάξεων του Συλλόγου μπορείτε να ενημερώνεστε από τους παρακάτω συνδέσμους των κεντρικών τους σελίδων:

Εκπαιδευτικά Περιοδικά:

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Λέσχη

Θέματα Παιδείας

30-05-2013

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 2ης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Κυριακή 7 Απριλίου 2013

Στην Πανελλαδική Συνάντηση Νηπιαγωγών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Απριλίου στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις οι οποίες έτυχαν της κοινής αποδοχής των παρευρισκομένων:

Σύνοψη προτάσεων

 

 1. 1.        Εκπαιδευτική πολιτική και σχεδιασμός για ένα σύγχρονο Νηπιαγωγείo

Ζητάμε

 • Να επαναπροσδιοριστεί η εκπαιδευτική πολιτική για το Νηπιαγωγείο, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού
 • Να εκπονηθεί το συντομότερο δυνατό ένα οργανωμένο σχέδιο για το Νηπιαγωγείο, το οποίο έχει διακριτό ρόλο από τους παιδικούς σταθμούς, στα πλαίσια ενός ενιαίου 14χρονου εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Προσχολικής – Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας). Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν ευέλικτα και παιδοκεντρικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών, στην κατεύθυνση της κριτικής ριζοσπαστικής παιδαγωγικής, η οποία θα βάζει τις βάσεις για τη διαμόρφωση ελεύθερων και κριτικά σκεπτόμενων προσωπικοτήτων και θα δημιουργεί τις συνθήκες για την καταπολέμηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Επίσης, είναι απαραίτητο να συσταθεί στο ΙΕΠ Τμήμα στελεχωμένο με Νηπιαγωγούς, το οποίο θα εποπτεύει όλη τη διαδικασία σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής για το Νηπιαγωγείο και θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και το ΥΠΑΙΘΠΑ
 • Να γίνει αναδιαμόρφωση του ΠΔ200/98 και ψηφιακή κωδικοποίηση όλης της νομοθεσίας (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι) με την οποία καθορίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία
 • Να διασφαλιστεί η υποχρεωτική φοίτηση όλων  των νηπίων, ώστε να μειωθεί η σχολική διαρροή των παιδιών, όχι μόνο αυτών που προέρχονται από μη προνομοιούχα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα (μειονοτικά σχολεία κλπ.), αλλά και αυτών που οδηγούνται σε ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούν χωρίς κανέναν έλεγχο και νόμιμη άδεια
 • Να γίνει κεντρικός και υπεύθυνος σχεδιασμός για τη φοίτηση όλων των προνηπίων
 • Να ενδυναμωθεί το ολοήμερο Νηπιαγωγείο
 • Να γίνει άμεσα απο το ΥΠΑΙΘΠΑ εκστρατεία ενημέρωσης των γονέων, των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας για το ρόλο και τη σημασία του Νηπιαγωγείου
 • Διεκδικούμε το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία θα αντιστοιχεί στο έργο που προσφέρει ο εκπαιδευτικός και θα αναβαθμίσει την υπόληψη και την κοινωνική του θέσ

 

 1. 2.        Ωράριο

Ζητάμε

Να εκδοθεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων (Ν 4115/30-1-2013, αρθ. 39, παρ. 5β), καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιοτυπίες της λειτουργίας των Νηπιαγωγείων.

 

 1. 3.        Οργανικότητα Νηπιαγωγείων

 

Ζητάμε

Να προσδιοριστεί η οργανικότητα των Νηπιαγωγείων, σύμφωνα με τον Ν 4115/30-1-2013, αρθ. 39, παρ. 5α και να αποδοθεί η οργανικότητα που αντιστοιχεί σε κάθε Νηπιαγωγείο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Η συγκεκριμένη ρύθμιση να εφαρμοστεί από 1/8/13 – όπως ορίζεται στο συγκεκριμένο νόμο

Θεωρούμε ότι κατά τον προσδιορισμό της οργανικότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάποιων Νηπιαγωγείων (δυσπρόσιτα κ.ά.).

Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνουν συμπτύξεις Νηπιαγωγείων σε νέα πολυθέσια ή πολυδύναμα σχήματα, οι οποίες εκτός των άλλων προβλημάτων που θα δημιουργήσουν, είναι και κατά κύριο λόγο αντιπαιδαγωγικές και επικίνδυνες για τα παιδιά αυτής της ηλικίας.

 

 1. 4.        Προνήπια

Απαιτούμε

 • Να γίνει κανονική εγγραφή όλων των προνηπίων τον Ιούνιο. Να μην εφαρμοστεί στην πράξη καμία εγκύκλιος ή προφορική εντολή σχετική με προεγγραφές, εγγραφές κατά περίπτωση ή κληρώσεις προνηπίων, μέσω των οποίων αποκλείονται τα προνήπια ή μετατίθεται η εγγραφή τους σε χρόνο ακόμα και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η όλη διαδικασία είναι προς όφελος μόνο του Υπουργείου, το οποίο προσπαθεί με λογιστικά πρότυπα και με αναβολές,  να μειώσει τις αντιδράσεις των γονιών και να τους εξαναγκάσει να λύσουν μόνοι τους το ζήτημα, στρέφοντάς τους είτε προς τον ιδιωτικό τομέα –όπου λειτουργούν πολλά Νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί χωρίς νόμιμη άδεια, είτε προς δημόσιους παιδικούς σταθμούς όπου θα πληρώνουν τροφεία, είτε να μη φοιτήσουν καθόλου.
 • Οι Σύλλογοι και η Ομοσπονδία να στηρίξουν, καλύπτοντας συνδικαλιστικά τους/τις Νηπιαγωγούς και να ενημερώσουν τους γονείς (γράμμα προς τους γονείς, καμπάνια ενημέρωσης Συλλόγων Γονέων και Ενώσεων Γονέων).
 • Η ΔΟΕ  να παρέμβει και να ζητήσει από το ΥΠΑΙΘΠΑ να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις για την κανονική εγγραφή όλων των προνηπίων.

 

 1. 5.        Εγγραφές

Ζητάμε αλλαγή της  χρονικής περιόδου για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και μετάθεσή της στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Αυτή η ενέργεια είναι πολύ σημαντική για την εκπαιδευτική διαδικασία (την ίδια διαδικασία ακολουθούν και τα Νηπιαγωγεία της Κύπρου), γιατί μπορεί να γίνουν  έγκαιρα:

 • Ο προγραμματισμός για τη στελέχωση των Νηπιαγωγείων και η έγκαιρη ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων ή παραρτημάτων, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι αιτήσεις όλων των παιδιών που αιτούνται φοίτησης
 • Η οργάνωση για την καλύτερη κατανομή  σε τμήματα των παιδιών
 • Οι απαραίτητες ενέργειες και επαφές με αρμόδιους φορείς για την βοήθεια παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες έτσι ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος στην αρχή της σχολικής χρονιάς
 • Την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου να γίνεται  επιβεβαίωση της εγγραφής των μαθητών στο Νηπιαγωγείο και οι γονείς να προσκομίζουν τη βεβαίωση εγγραφής που τους δόθηκε από το σχολείο κατά τις εγγραφές του Ιανουαρίου
 • Την ίδια περίοδο θα γίνονται και οι μετεγγραφές για λόγους μετοίκησης

 

 1. 6.        Κτιριακό πρόβλημα Νηπιαγωγείων

 

Απαιτούμε

 • Εξασφάλιση κατάλληλων κτιριακών υποδομών για όλα τα παιδιά 4-6 οι οποίες να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και εκπαιδευτικές ανάγκες αυτής της ηλικίας.  Αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών για τα Νηπιαγωγεία αλλά και των κριτηρίων ασφαλείας (σωματικής και ψυχολογικής) του  ΟΣΚ    (3 τμ ανά μαθητή, χώροι υγιεινής, πρόσβαση σε ΑμεΑ, αύλειος χώρος, κλειστός χώρος για κινητικές δραστηριότητες,  πυρασφάλεια, αντισεισμικός έλεγχος)
 • Μείωση του αριθμού των νηπίων σε 1:15 ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του παιδαγωγικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου
 • Λειτουργία όλων των ολοήμερων Νηπιαγωγείων με κουζίνα, τραπεζαρία και χώρο χαλάρωσης ξεχωριστό από την αίθουσα διδασκαλίας
 • Το σχεδιασμό προγράμματος απαλλοτριώσεων οικοπέδων και κατασκευής σύγχρονων και με προδιαγραφές ασφαλείας Νηπιαγωγείων τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης όλων των παιδιών (νηπίων – προνηπίων)
 • Άμεση ίδρυση Νηπιαγωγείων ή παραρτημάτων και προσωρινή στέγαση σε ενοικιαζόμενα μέχρι να κατασκευαστούν τα κατάλληλα κτήρια. Η λύση της προσωρικής στέγασης είναι εφικτή, λόγω της μεγάλης προσφοράς για ενοικίαση ακινήτων με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και δεν αποτελεί μεγάλο κόστος για το δημόσιο

 

 1. 7.        Ειδική αγωγή

 

Απαιτούμε

 • Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα Νηπιαγωγεία και στελέχωσή τους με κατάλληλα εκπαιδευμένους Νηπιαγωγούς (με διδακτορικό, μεταπτυχιακό, μετεκπαίδευση ή πανεπιστημιακό τίτλο με αντικείμενο την ειδική αγωγή) με μόνιμη σχέση εργασίας.
 • Κατάλληλη επιμόρφωση και υποστήριξη Νηπιαγωγών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης για την ένταξη νηπίων με αναπηρίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο γενικό σχολείο.
 • Διεπιστημονική ομάδα υποστηρικτική και συμβουλευτική προς το σχολείο και τις οικογένειες σε μόνιμη βάση.
 • Επαρκής αριθμός Νηπιαγωγών στα ΚΕΔΔΥ, έτσι ώστε η διαδικασία αξιολόγησης των νηπίων, τόσο στους χώρους του ΚΕΔΔΥ όσο και στο χώρο του Νηπιαγωγείου να γίνεται άμεσα.
 • Η υποστήριξη (ΤΕ, παράλληλη στήριξη, δεύτερος εκπαιδευτικός στην τάξη, βοηθητικό προσωπικό κτλ) να παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και όποτε τη χρειάζεται το παιδί και μέσα στο σχολείο που ανήκει.
 • Μείωση του συνολικού αριθμού των παιδιών κατ΄ ανώτερο σε 15, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τάξης και τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε χρονιά.
 • Στα ΤΕ Νηπιαγωγείων και τα ειδικά Νηπιαγωγεία να προσφέρουν παιδαγωγική υποστήριξη Σύμβουλοι- Νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής.
 • Κατάλληλη επιμόρφωση και υποστήριξη Συμβούλων-Νηπιαγωγών και Νηπιαγωγών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
 • Στελέχωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με τον απαραίτητο αριθμό Συμβούλων-Νηπιαγωγών, οι οποίοι θα έχουν υποστηρικτικό και όχι αξιολογικό ρόλο.
 • Μόνιμη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε σχολεία και παιδιά να υποστηρίζονται με συνέπεια και συνέχεια.  Κατάλληλη υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή έτσι ώστε να έχουν ισότιμη  πρόσβαση στο σχολείο  όλα τα παιδιά.
 • Κατάργηση του άρθρου 39 του Ν 4115/2013 που περιγράφει τη λειτουργία της  ΕΔΕΑΥ.

 

 1. 8.        Διαπολιτισμική αγωγή – Ιθαγένεια – Εξωθεσμικοί παράγοντες

Απαιτούμε

 • Να διασφαλιστεί το δικαίωμα όλων των παιδιών να φοιτούν στο Σχολείο χωρίς προκαταλήψεις, αποκλεισμούς και ανισότητες
 • Να διασφαλιστεί το δικαίωμα όλων των εκπαιδευτικών να επιτελούν το εκπαιδευτικό τους έργο μέσα σε κλίμα παιδαγωγικής ελευθερίας, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου
 • Το ΥΠΑΙΘΠΑ να λάβει μέτρα ώστε να μην επιτρέπεται καμιά επέμβαση στο εκπαιδευτικό έργο από εξωθεσμικούς παράγοντες
 • Να προβεί σε ενέργειες ώστε να αποδίδονται ευθύνες, για το διασυρμό των εκπαιδευτικών και τις προσπάθειες εκφοβισμού και τρομοκράτησής τους
 • Να διασφαλιστεί αυστηρά το νομικό πλαίσιο για ίδρυση και λειτουργία  των Νηπιαγωγείων, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η ίδρυσή τους ή να εποπτεύεται η λειτουργία τους, από άτομα ή φορείς αναρμόδιους και επικίνδυνους για την Παιδεία
 1. 9.        Επιμόρφωση

 

Ζητάμε

 • Την επαναλειτουργία των Διδασκαλείων .
 • Τη διατήρηση του μορφωτικού χαρακτήρα της διετούς Μετεκπαίδευσης.
 • Την οργάνωση της επιμόρφωσης από τα ΑΕΙ ως το κύριο θεσμικό υποδοχέα που μπορεί να στεγάσει μια τέτοια επιμορφωτική διαδικασία.
 • Την αναβάθμιση και διεύρυνση του ρόλου των Διδασκαλείων, έτσι ώστε να καλύψουν κι άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Την αναγκαιότητα απομάκρυνσης και πλήρους απαλλαγής από τα διδακτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών κατά την περίοδο όλων των μορφών επιμόρφωσης –και όχι μόνο των Διδασκαλείων, ως απαραίτητη προϋπόθεση επίτευξης στόχων εμβάθυνσης, έρευνας, αφομοίωσης των γνώσεων, αναστοχασμού και γνωστικής και προσωπικής ανατροφοδότησης.

 

 1. 10.   Εργασιακές σχέσεις και άλλα ζητήματα

 

Ζητάμε

 • Άμεση κάλυψη των κενών με μόνιμο διορισμό των αναπληρωτών.
 • Διορισμός όλων των αναπληρωτών Νηπιαγωγών έγκαιρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα Νηπιαγωγεία το Σεπτέμβριο.
 • Έναν επιπλέον  Νηπιαγωγό σε κάθε Νηπιαγωγείο με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας.
 • Κάθε Διεύθυνση να έχει επιπλέον ικανοποιητικό αριθμό μονίμων εκπαιδευτικών για την αναπλήρωση όσων απουσιάζουν.
 • Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, δασκάλους μητρικής γλώσσας) με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας.
 • Την ισότιμη αντιμετώπιση των συναδέλφων αναπληρωτών (παροχή επιδόματος Προϊσταμένου/ης, αναρρωτικές άδειες –  κύησης, αναγνώριση προϋπηρεσίας κ.ά.).
 • Το Υπουργείο Παιδείας να διευκρινίσει με εγκύκλιο ότι οι Νηπιαγωγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν χρέη τραπεζοκόμου και άμεσα να εκπονήσει σχέδιο, ώστε να αρχίσουν οι διαδικασίες στελέχωσης με το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό στα ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία. Επίσης, να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της παροχής δωρεάν σίτισης των παιδιών στα σχολεία.
 • Οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων να μην επιβαρύνονται με καταγραφές των οικονομικών στοιχείων (όπως συμβαίνει σε κάποιους Καλλικρατικούς Δήμους όπου πρέπει να χειρίζονται ειδικό πρόγραμμα για λογιστές), αρμοδιότητα που αφορά τις σχολικές επιτροπές.
 • Οι Προϊσταμένες/οι των Νηπιαγωγείων να μην επιβαρύνονται με επιπρόσθετο έργο ηλεκτρονικών καταγραφών (survey, myschool), χωρίς πρόβλεψη για μείωση ωραρίου και με παρωχημένη ή ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή. Το ψηφιακό Νηπιαγωγείο που οραματίζεται το ΥΠΑΙΘΠΑ είναι αδύνατο να γίνει πραγματικότητα με τις σημερινές συνθήκες που επικρατούν. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν στις Διευθύνσεις υπηρεσίες και να στελεχωθούν με προσωπικό, για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών δεδομένων των σχολείων.
 • Την καθιέρωση του θεσμού του εφημερίας των Νηπιαγωγών κατά την υποδοχή των νηπίων, όπου υπάρχει δυνατότητα, όπως ισχύει και στα Δημοτικά Σχολεία.
 • Να γίνει επανέλεγχος στη μοριοδότηση των Νηπιαγωγείων και να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η πρόσβαση σε απογευματινές υπηρεσίες υγείας και οι γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες της περιοχής σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες.
 • Η ΔΟΕ σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Νηπιαγωγών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των Νηπιαγωγών και της υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών στο Νηπιαγωγείο, ειδικά στην παρούσα συγκυρία, λόγω της μετονομασίας των ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας σε Προσχολικής Αγωγής στο νέο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων φοιτητών και της προσφυγής συλλόγου στο ΣτΕ για την ακύρωση της υποχρεωτικής μονοετούς φοίτησης στο Νηπιαγωγείο.
 • Τη δημιουργία Συνηγόρου του εκπαιδευτικού, καθώς επίσης και νομική κάλυψη για τις περιπτώσεις διώξεων των εκπαιδευτικών. Οι δικηγόροι πρέπει να πληρώνονται από την Ομοσπονδία ή το όργανο που θα δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό.

 

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στη λειτουργία Νηπιαγωγείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Θεωρούμε ότι δεν είναι άμεση προτεραιότητα η δημιουργία νέου τύπου Νηπιαγωγείου, ο οποίος εκτός των άλλων προβλημάτων που θα δημιουργήσει, είναι και αντιπαιδαγωγικός, αφού επιβαρύνει το παιδί αυτής της ηλικίας παρατείνοντας το χρόνο παραμονής του στο Νηπιαγωγείο. Η στελέχωση των ήδη υπαρχόντων Νηπιαγωγείων με  Νηπιαγωγούς και η ίδρυση νέων, έτσι ώστε να φοιτήσουν όλα τα νήπια και προνήπια που τώρα δεν φοιτούν, πρέπει να γίνει άμεση προτεραιότητα για το Υπουργείο και αυτό θα μπορούσε να  υλοποιηθεί καταρχήν με την πρόσληψη Νηπιαγωγών (τους οποίους θα διέθετε το Υπουργείο για τη λειτουργία των ΝΕΑΕΠ).

 

 1. 11.   Αποκέντρωση

Ζητάμε

Κατάργηση των Νόμων της «αποκέντρωσης» 2218/94 και 2240/94

 

 

 1. 12.   Αξιολόγηση

 

Θεωρούμε ότι η εφαρμογή του θεσμού της αξιολόγησης:

 • Εντάσσεται στα πλαίσια της συρρίκνωσης σε μέγεθος και κόστος του δημόσιου τομέα και της παράδοσής του στο ιδιωτικό κεφάλαιο
 • Στοχεύει στη διαμόρφωση πειθαρχημένου δασκάλου και νηπιαγωγού, ιδεολογικά και πολιτικά υποταγμένου
 • Στοχεύει στην αλλαγή της φυσιογνωμίας και του προσανατολισμού του σχολείου, αρχής γενομένης από το Νηπιαγωγείο, αλλά και στη συνολικότερη αλλαγή του κλίματος και της κουλτούρας του
 • Πραγματοποιείται με τη θεσμοθέτηση ενός πανοπτικού, γραφειοκρατικού ελεγκτικού, τιμωρητικού συστήματος, που εποπτεύει την υλοποίηση της κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτικής

Διεκδικούμε ένα σχολείο παιδαγωγικής ελευθερίας, συλλογικότητας, ισότητας και δημοκρατίας κι όχι  ένα σχολείο ανταγωνισμού, φόβου και υποταγής, γι` αυτό το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια σε κάθε μορφή αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση δεν είναι μέσο για τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Αποτελεί προκατασκευασμένο εργαλείο για τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους και τη μεθόδευση χιλιάδων απολύσεων, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη διάλυση της δημόσιας παιδείας.

 

Θεωρούμε ότι το κυρίαρχο όργανο ελευθερίας και δημοκρατίας στο σχολείο είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο οποίος θα πρέπει να αποκτήσει αναβαθμισμένο παιδαγωγικό ρόλο και θεσμοθετημένη πρωταγωνιστική θέση στη διαδικασία προγραμματισμού, σχεδιασμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου. Θα πρέπει άμεσα να δοθούν αυξημένες αρμοδιότητες στους Συλλόγους Διδασκόντων και όχι στα στελέχη (Διευθυντές-Mananger, Συμβούλους). Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι οι καλύτεροι γνώστες των προβλημάτων του και όταν ο Σύλλογος Διδασκόντων λειτουργεί δημοκρατικά τα προβλήματα επιλύονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Ζητάμε

 • Τη δημιουργία σε κάθε Διεύθυνση μιας εναλλακτικής δομής εκπαίδευσης με δημόσιους ειδικούς επιστήμονες, σχολικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς
 • Την κατάργηση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου, λόγω του ότι με τη μορφή που έχει σήμερα είναι αναποτελεσματικός ως προς το συμβουλευτικό του χαρακτήρα και έχει μετατραπεί σε αξιολογητή πριν ακόμα αρχίσει η αξιολόγηση
 • Την αντικατάσταση του Σχολικού Συμβούλου με Σύμβουλο-Νηπιαγωγό ανά έναν ή περισσότερους Δήμους (ανάλογα με τον αριθμό των Νηπιαγωγείων), που θα εκλέγεται από το σώμα των Νηπιαγωγών και με ανανεώσιμη ανά έτος θητεία με θεσμικό και επαναπροσδιορίσιμο ρόλο από το σώμα, χωρίς μισθολογική αλλαγή κατά τη διάρκεια της θητείας του

 

Δράσεις

 • Κατάθεση των προτάσεων της 2ης Πανελλαδικής Συνάντησης Νηπιαγωγών στους Συλλόγους ΠΕ, στη ΔΟΕ και στο Υπουργείο
 • Γράμμα για γονείς
 • Δημιουργία ομάδων ευθύνης ανά Σύλλογο μέσω των οποίων θα επιδιώξουμε να διοργανώσουμε σεμινάρια αυτομόρφωσης, υπό την αιγίδα των Συλλόγων σε συνεργασία με διδακτικό προσωπικό από τα ΑΕΙ
 • Διαρκής επικοινωνία – ενημέρωση για τα θέματα του Νηπιαγωγείου και άνοιγμα σε σχετικές με την παιδεία πρωτοβουλίες

Comments are closed.