Σχετικά με τη δράση της «Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων για να γίνει το Κτήμα Ζωγράφου Κτήμα του Λαού»

Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
www.a-athinon.gr, E-mail: asillogosathinon@gmail.com , Ζωγράφου

Αριθ.πρωτ: 45
16/1/2012

Θέμα : Σχετικά με τη δράση της «Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων για να γίνει το Κτήμα Ζωγράφου Κτήμα του Λαού»

Ο Α΄ Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αθηνών Π.Ε., είναι το σωματείο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της περιοχής Ζωγράφου και Αμπελοκήπων. Από τη δράση μας στην περιοχή του Ζωγράφου και τις επαφές μας με τους τοπικούς φορείς, γνωρίζουμε ότι η «Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων για να γίνει το Κτήμα Ζωγράφου Κτήμα του Λαού» έχει από τη σύστασή της θετική δράση όσον αφορά στη Βίλα Ζωγράφου και προωθεί τη χρήση της ως Δημόσιο χώρο πρασίνου και πολιτισμού. Ουδέποτε διαπιστώσαμε ότι κάποιο από τα μέλη της έδρασε καταστροφικά και αντιθετικά με τον παραπάνω σκοπό. Ως εκ τούτου, ο Α΄ Σύλλογος Αθηνών Π.Ε. καταδικάζει την προσπάθεια ποινικοποίησης της δράσης της εν λόγω επιτροπής, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου ο αγώνας για ελεύθερους δημόσιους χώρους και χώρους πράσινου αποκτά ιδιαίτερη σημασία στα αστικά κέντρα.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Μαριόλης Δημήτρης Κάππης Γιώργος