Συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί σχολείων, κατάργηση οργανικών θέσεων – A΄ Σύλλογος Αθηνών Π.Ε.

Με αφορμή την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Στελέχωση Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων», όπου καλούνται οι περιφερειακοί διευθυντές να στείλουν καταστάσεις για την κατάργηση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ 60 σύμφωνα με τις τελευταίες μεταβολές της οργανικότητας των σχολικών μονάδων (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις και υποβιβασμοί) σας δηλώνουμε ότιείμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με οποιαδήποτε σκέψη για κατάργηση οργανικών θέσεων, συγχώνευση ή υποβιβασμό σχολείων.

Τα δημόσια σχολεία, σε αντιδιαστολή με τις επιλογές κυβέρνησης – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ.,  έχουν ανάγκη από μαζικούς διορισμούς και εκπαιδευτικό προσωπικό που θα εργάζεται με εργασιακές σχέσεις σταθερής και μόνιμης εργασίας.

Με αυτό το αίτημα, συμμετέχουμε στην παράσταση διαμαρτυρίας των Συλλόγων Π.Ε. της Α΄ Αθήνας στο Διευθυντή Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 16/2/2012, στις 9.30 π.μ.

 

Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ