Α΄ Σύλλογος Αθηνών ΠΕ : Αποχή των νηπιαγωγών από τις αξιολογικές διαδικασίες

Με αφορμή έγγραφο που έστειλε η Α΄ Διεύθυνση Αθηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για συμμετοχή σε προαξιολογικές διαδικασίες δια τηλεφώνου (!!)  το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί και πάλι τις νηπιαγωγούς να γυρίσουν την πλάτη στις σειρήνες της αξιολόγησης. Ήδη, η πλειοψηφία των νηπιαγωγών τόσο προφορικώς, όσο και εγγράφως, έχει επιλέξει σταθερά το δρόμο της αποχής από κάθε αξιολογική διαδικασία.

Προσοχή! Καμιά νηπιαγωγός προϊσταμένη δεν πρέπει να απαντήσει, να συμπληρώσει το έντυπο ή να απαντήσει πάνω στη φόρμα του εντύπου της Διεύθυνσης οτιδήποτε. Σε απάντηση του εγγράφου της Α΄ Διεύθυνσης, με βάση και τις πάγιες αποφάσεις της ΔΟΕ και του Συλλόγου, προτείνουμε, όλες οι νηπιαγωγοί που κλήθηκαν εγγράφως να απαντήσουν με το παρακάτω κείμενο.

 

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε έγγραφο.

 

ΣΧΕΤ : (αναγράφεται ο αρ.πρ. και το θέμα του εγγράφου)

 

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζω ότι δεν θα ανταποκριθώ στην πρόσκλησή σας γιατί απέχω και δεν συμμετέχω στις διαδικασίες της αξιολόγησης, υλοποιώντας την με αρ. πρωτ. 1201/31-10-2014  απόφαση του Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας  η οποία εξωδίκως κοινοποιήθηκε στους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Συνεχίζουμε ενωμένοι τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση με την πεποίθηση ότι το εκπαιδευτικό κίνημα θα νικήσει !