Α΄ Σύλλογος Αθηνών ΠΕ : Παραχώρηση σχολικού χώρου σε ιδιωτικό φορέα για κερδοσκοπικούς λόγους : Δηλώνουμε την ξεκάθαρη αντίθεσή μας !

Εδώ και δυο εβδομάδες, στο σχολικό συγκρότημα του Ερυθρού (12ο Δημ. Σχολείο Αθηνών) έχει ξεκινήσει πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων που οργανώνεται από ιδιωτικό φορέα.

 

Συγκεκριμένα, ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος «οι Αμπελόκηποι», με έγγραφό του στις 4/11/2014, ισχυρίζεται ότι :

 

«σε συνεργασία με τη σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 7ου Διαμερίσματος δημιουργούμε τον Αθλητικό Πυρήνα του Ερυθρού».

 

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι «το κόστος των προπονήσεων θα είναι 15 ευρώ τον μήνα και καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος (προπονητές, αθλητικό υλικό, ενοίκιο)».

Ακολούθως, η σχολική επιτροπή προχώρησε σε έγκριση της παραχώρησης του χώρου του σχολείου (αυλή, κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) στον παραπάνω φορέα για την πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων.

 

Επισημαίνουμε ότι το έγγραφο, όπως και το σχετικό διαφημιστικό μοιράστηκε μαζικά έξω από το σχολικό συγκρότημα του Ερυθρού τις επόμενες ημέρες.

 

Επισημαίνουμε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τοποθετήθηκε στην αυλή του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών τάπητας χωρίς να ερωτηθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου το οποίο στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων εξέφρασε τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη ενέργεια και ζήτησε την απομάκρυνσή του.

 

Να σημειώσουμε εδώ ότι το Σχολικό Συμβούλιο του συγκροτήματος συνεδρίασε τον Ιούνιο του 2014, δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν την τοποθέτηση, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα.

 

Από τα παραπάνω προκύπτουν εύλογα τα παρακάτω ζητήματα :

 

–   Τι ακριβώς σημαίνει η φράση «σε συνεργασία με τη σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 7ου Διαμερίσματος δημιουργούμε τον Αθλητικό Πυρήνα του Ερυθρού». Στο συγκεκριμένο φορέα συμμετέχει μόνο ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος έχοντας την υποστήριξη της σχολικής επιτροπής; Συμμετέχει και η σχολική επιτροπή; Κάτι άλλο;

 

–   Από πότε οι σχολικοί χώροι παραχωρούνται σε ιδιωτικούς φορείς που ζητούν αντίτιμο για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες; Οι σχετικές εγκύκλιοι του ΥΠΑΙΘ ορίζουν σαφέστατα ότι «Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδα μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά  και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα».

 

–   Εάν αύριο εμφανιστεί μια ομάδα εκπαιδευτικών π.χ. Εκπαιδευτικός Πυρήνας Ερυθρού και ζητήσει τις αίθουσες του σχολείου για να παρέχει φροντιστηριακά μαθήματα στους μαθητές έναντι 15 ευρώ το μήνα, με αντάλλαγμα π.χ. τη δωρεά ενός υπολογιστή και με ενοίκιο 800 ευρώ το χρόνο, η Σχολική Επιτροπή θα απαντήσει θετικά ή αρνητικά στο αίτημα με βάση την προηγούμενη θετική απάντησή της; Και θα παραχωρήσει την υποδομή και τους χώρους του σχολείου σε έναν ακόμα ιδιωτικό φορέα ο οποίος πιθανόν θα συγκαλύψει την επιχειρηματική του δράση με φιλανθρωπικές δωρεές αμφιβόλου ποιότητας προς το σχολείο;

 

 

Από την πλευρά μας ξεκαθαρίζουμε τα εξής :

 

–   Ο χώρος των δημόσιων σχολείων δεν μπορεί να παραχωρείται σε ιδιωτικούς φορείς ή σε οποιονδήποτε άλλον για κερδοσκοπικούς λόγους. Είναι δημόσιος χώρος εκπαίδευσης και όχι χώρος ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με πελατεία τους γονείς και τους μαθητές. Επομένως η συγκεκριμένη παραχώρηση δεν μπορεί να εγκριθεί. Πολύ περισσότερο που θα αποτελέσει την κερκόπορτα για τη μαζική εισβολή και κατοχύρωση μιας πολύπλευρης επιχειρηματικής δράσης μέσα στους σχολικούς χώρους. Καλούμε τη Σχολική Επιτροπή του 7ου Διαμερίσματος να ανακαλέσει τη σχετική απόφασή της. Καλούμε τη ΔΕΠ του 7ου Διαμερίσματος να μην δώσει την άδεια παραχώρησης του χώρου στο συγκεκριμένο φορέα.

 

–   Ο Δήμος Αθηναίων οφείλει να απαντήσει στην ανάγκη των παιδιών για άθληση και πολιτισμό αναπτύσσοντας και οργανώνοντας δωρεάν δραστηριότητες.

 

Με την ευκαιρία σας ενημερώνουμε ότι, με βάση την απόφαση της τελευταίας ΓΣ του Συλλόγου μας η θέση μας για το γενικότερο ζήτημα της αξιοποίησης των σχολικών χώρων για τις εκπαιδευτικές, αθλητικές και πολιτιστικές ανάγκες των μαθητών είναι η παρακάτω :

 

Μεγάλο μέρος της κοινωνίας μετά το ξέσπασμα της κρίσης αδυνατεί να καλύψει την επαφή των παιδιών με ένα φάσμα μορφωτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, τώρα που καταρρέει όλος ο προηγούμενος τρόπος ζωής. Το σχολείο είναι συχνά ο μόνος δημόσιος χώρος με ελεύθερους χώρους και υποδομές σε ένα πυκνοκατοικημένο αστικό ιστό. Πρέπει να διεκδικήσουμε την αξιοποίηση του σε μια λογική αντιπαράθεσης με τα ΕΑΕΠ και τις πολιτικές εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης. Άρα πρέπει να διεκδικήσουμε τη δυνατότητα του δημόσιου σχολείου να στεγάσει σε μια ζώνη ελεύθερων δραστηριοτήτων με μόνιμο προσωπικό (εκπαιδευτικοί, φύλακες, κλπ.) όλες εκείνες τις αθλητικές, πολιτιστικές δραστηριότητες που οι γονείς αδυνατούν πια να προσφέρουν στα παιδιά τους. Οι δραστηριότητες αυτές είναι αυτονόητο ότι πρέπει να προσφέρονται δωρεάν στα παιδιά στα πλαίσια της λειτουργίας του δημόσιου δωρεάν σχολείου.