Ενημερωτικό δελτίο για τα 800 ολοήμερα σχολεία «ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος»

Με αφορμή τις προθέσεις ένταξης σχολείων του Συλλόγου μας στα σχολεία ΕΑΕΠ, δημοσιεύουμε παλαιότερη αλλά πάντα επίκαιρη ανακοίνωση μας. Επισημαίνουμε δε, ότι το κύμα των συγχωνεύσεων της περσινής σχολικής χρονιάς, είχαν ως έναν επιμέρους στόχο, την ένταξη των νέων 12θέσιων στο πρόγραμμα ΕΑΕΠ

Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ενημερωτικό δελτίο για τα 800 ολοήμερα σχολεία «ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος»

Η μέχρι τώρα εμπειρία από τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων «ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος» σε σχολεία των Αμπελοκήπων που βρίσκονται στο χώρο ευθύνης του Συλλόγου μας, δυστυχώς επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους μας :

  • Στα Σχολεία ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, όλοι οι μαθητές παρακολουθούν υποχρεωτικά 35 ώρες την εβδομάδα (καθημερινά επτά ώρες) από την Α΄ Δημοτικού. Παρατηρείται η τάση υποβάθμισης του απογευματινού ωραρίου που είναι προαιρετικό μέσω της μείωσης των ωρών προετοιμασίας και μελέτης.
  • Στα Σχολεία ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος η τσάντα δεν μένει στο σχολείο όπως ισχυριζόταν το Υπουργείο – αντίθετα, επιστρέφει ακόμα πιο βαριά στο σπίτι. Η ανάγκη για κατ’ οίκον εργασία παραμένει (αφού οι διδακτικοί στόχοι και τα βιβλία δεν αλλάζουν), μόνο που αυτή αρχίζει πολύ πιο αργά και επιτελείται από πολύ πιο κουρασμένα παιδιά. Ιδιαίτερα οι γονείς των μικρών τάξεων, διαμαρτύρονται για την ανώφελη ταλαιπωρία των παιδιών τους που γυρνούν στο σπίτι κατάκοπα χωρίς δυνάμεις για να προετοιμαστούν για την επόμενη ημέρα.
  • Τα Σχολεία ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος υιοθετούν εξοντωτικούς ρυθμούς για τη μάθηση. Η έβδομη ώρα – ιδιαίτερα σε καθημερινή βάση σε όλες τις τάξεις – αποδεικνύεται παιδαγωγικά ανώφελη και υπονομεύει και τις υπόλοιπες.  Επιπλέον, οι μεγάλες αδυναμίες στην υλικοτεχνική υποδομή μετατρέπουν την επέκταση του υποχρεωτικού ωραρίου σε ανυπέρβλητη δοκιμασία για τα περισσότερα παιδιά.
  • Η διαμόρφωση του προγράμματος στη βάση 11 ξεχωριστών διδακτικών αντικειμένων για τις δύο πρώτες τάξεις, 13 για τις δύο μεσαίες και 15 για τις δύο τελευταίες δεν βοηθά τα παιδιά να ελέγξουν και να συνειδητοποιήσουν τη γνώση που τους προσφέρεται.  Η διδασκαλία των αγγλικών από την πρώτη τάξη, χωρίς διδακτικό υλικό, χωρίς σχέδιο και στόχους, πριν ακόμη τα παιδιά συνειδητοποιήσουν  τα Ελληνικά και τους μηχανισμούς της γραφής, δημιουργεί προβλήματα ακόμη και στη διδασκαλία της Ελληνικής. Η ξεχωριστή διδασκαλία του μαθήματος των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν  βοηθά στην κατάκτηση από τους μαθητές των δυνατοτήτων του εργαλείου. Κανένα εργαλείο δεν είναι αυτοσκοπός. Αν το σχολείο δεν το εντάξει σε κάποιο χρήσιμο για τη δράση τους σκοπό, τότε αυτό θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους μαθητές ως παιχνιδομηχανή. Ταυτόχρονα, η εισαγωγή της πληροφορικής από την Α΄ Δημοτικού στα σχολεία του Συλλόγου μας χωρίς να υπάρχει καμιά υποδομή (έλλειψη εργαστηρίων πληροφορικής) οδηγεί σε τραγελαφικές καταστάσεις.
  • Η εναλλαγή  5 και 6 εκπαιδευτικών σε μία τάξη υπονομεύει την αναγκαία οικειότητα και εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή και δημιουργεί χαοτικές καταστάσεις και ανυπέρβλητα προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου. Η κάλυψη των αναγκών για ειδικότητες με περιπλανόμενους και μεταφερόμενους εκπαιδευτικούς, υπονομεύει τη συνοχή της σχολικής μονάδας και διαλύει τους απαραίτητους δεσμούς συνοχής της σχολικής κοινότητητας.

Ένα νέο μοντέλο σχολείου αναδύεται μέσα από τη συγκρότηση και την αναμενόμενη επέκταση των 800 ολοήμερων. Ένα σχολείο που κατακερματίζει τη γνώση, εντατικοποιεί τους ρυθμούς μάθησης χωρίς κανένα σεβασμό στην παιδικότητα, διαλύει κάθε ιστό συλλογικότητας, αφαιρεί κάθε περιθώριο αυτονομίας και ελέγχου της σχολικής καθημερινότητας από τον εκπαιδευτικό.

Στο Σύλλογό μας, όσες προτάσεις υπήρξαν για μετατροπή σχολείων σε τέτοιου τύπου σχολεία, απορρίφθηκαν ομόθυμα από τους Συλλόγους Διδασκόντων.

Το εκπαιδευτικό κίνημα και όσοι φορείς εμπλέκονται με την εκπαίδευση, πρέπει να οργανώσουν τη δράση τους απέναντι στην προοπτική εξάπλωσης αυτού του θεσμού, να οργανώσουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες, να αρθρώσουν στόχους και διεκδικήσεις για ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει.

 

Για το Δ.Σ.

ο Πρόεδρος                                                                                                                        ο Γ. Γραμματέας

Καππής Γιώργος                                                                                                       Μαριόλης Δημήτρης