ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το διαδικτυακό περιοδικό Εκπαιδευτική Λέσχη, προτείνει χρήσιμες ιστοσελίδες για το μάθημα της ιστορίας της Στ’ Δημοτικού.

Παραθέτουμε παρακάτω  τις προτεινόμενες ιστοσελίδες :

αντι – μάθημα

Ιστοσελίδα με την μορφή Blog συναδέλφου του Συλλόγου μας, όπου παρατίθεται σειρά σχεδίων διδασκαλίας για την ιστορία της ΣΤ΄Τάξης.

 

τελευταίο κουδούνι

Η Ιστοσελίδα του ΣΤ2 του 41ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά , όπου παρατίθεται σειρά σχεδίων διδασκαλίας για την ιστορία της ΣΤ΄Τάξης. Τα σχέδια είναι αναρτημένα σε μορφή .ppt και μπορείτε να τα κατεβάσετε.

Αταξίες στην Άνω Σύρο

Ιστοσελίδα με την μορφή Blog συναδέλφου από τη Σύρο, όπου παρατίθεται σειρά σχεδίων διδασκαλίας για την ιστορία της ΣΤ΄Τάξης.

και το σχετικό κείμενο :

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Από τις στήλες της Εκπαιδευτικής Λέσχης, έχουμε ασκήσει ιδιαίτερα σκληρή και τεκμηριωμένη κριτική στο νέο βιβλίο ιστορίας της στ΄ δημοτικού θεωρώντας απαραίτητη την άμεση απόσυρσή του. Σε θεσμικό επίπεδο προβάλλαμε την ανάγκη μιας βαθιάς τομής στη σχολική ιστορία, που σημαίνει νέα προγράμματα σπουδών και σχολικά βιβλία, προοδευτική στροφή στην ιστορική/παιδαγωγική μόρφωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, παραγωγή αντίστοιχου διδακτικού/ιστορικού λογισμικού, ανακατανομή της ύλης του μαθήματος της ιστορίας, άμεσα στα πλαίσια των εννιά χρόνων υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στρατηγικά στα πλαίσια του δωδεκάχρονου ενιαίου σχολείου.

Ωστόσο, σε επίπεδο εκπαιδευτικών πρακτικών, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο θεσμικό επίπεδο, καλούμαστε καθημερινά, να διδάξουμε, με μοναδικό εφόδιο από την πολιτεία, ένα σχολικό εγχειρίδιο ιδεολογικά βαθιά συντηρητικό και παιδαγωγικά επιεικώς απαράδεκτο. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν, ότι το σχολικό βιβλίο δεν είναι ευαγγέλιο, ούτε οι εκπαιδευτικοί άβουλοι, ανεύθυνοι και μοιραίοι μεταδότες αντιδραστικών αντιλήψεων και αντιπαιδαγωγικών μεθόδων. Οι εκπαιδευτικοί έχουν κάθε δικαίωμα αλλά και επιστημονική ευθύνη και παιδαγωγική υποχρέωση να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους ώστε να υπηρετήσουν την ανάγκη των μαθητών τους για την καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης και κριτικής σκέψης. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, είμαστε στην ευχάριστη θέση, να προτείνουμε σήμερα, μια σειρά σχεδίων μαθημάτων που αποτελούν μια άμεση εναλλακτική λύση για τη διδασκαλία της ιστορίας της στ΄ δημοτικού.

 

Δεν πρόκειται για ένα υλικό «έτοιμο προς χρήση» ούτε για μια τελική εκδοχή διδασκαλίας. Πρόκειται για σχέδια διδασκαλίας που αξιοποιούν προηγούμενες αντίστοιχες απόπειρες συναδέλφων και τις προσαρμόζουν για τις συγκεκριμένες ανάγκες διδασκαλίας των συναδέλφων που τα διαμόρφωσαν. Ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τη δυναμική των συγκεκριμένων σχολικών τάξεων, αναπροσαρμόζονται και αλλάζουν ανάλογα με τη διδακτική εμπειρία – και στις δυο περιπτώσεις, δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται σε σχολικές τάξεις που διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες, επομένως, χρειάζονται παραπέρα επεξεργασία έτσι κι αλλιώς.

Ωστόσο, αποτελούν μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση άμεσης χρήσης που προσπαθεί να διαχειριστεί ένα απίστευτο όγκο ύλης εισάγοντας δυο βασικά στοιχεία στο περιεχόμενο και τη μεθοδολογία:

α) οι επιστημονικές και τεχνολογικές αλλαγές, οι κοινωνικές τάξεις και ο λαϊκός παράγοντας αντιμετωπίζονται ως κινητήριες δυνάμεις και ως κλειδιά για την ερμηνεία ιστορικών γεγονότων.

β) αξιοποιείται το ιστορικό ερώτημα προσαρμοσμένο στα δεδομένα της παιδικής ηλικίας και τους περιορισμούς της σχολικής τάξης αλλά και η επιστροφή της αφήγησης, όχι για να αναπλάσει μια εθνική ή κοσμοπολίτικη μυθολογία αλλά για να συναρπάσει και να προκαλέσει την ιστορική περιέργεια που είναι προϋπόθεση για την καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης στις μικρές ηλικίες.

http://www.e-lesxi.gr/

αντι – μάθημα