Α΄Σύλλογος Αθηνών: Πρόταση για την Ημερήσια Διάταξη 84ης Γ.Σ. ΔΟΕ

Όλο το προηγούμενο διάστημα το εκπαιδευτικό κίνημα έδωσε μια μεγάλη, μαζική, ιστορική μάχη ενάντια στην επιβολή της αξιολόγησης. Η μάχη αυτή ήταν μάχη για τη διατήρηση της δημόσιας παιδείας, σε αντίθεση με τις νεοφιλελεύθερες επιλογές για σύγκριση, κατάταξη και κατηγοριοποίηση σχολείων – εκπαιδευτικών – μαθητών.

Ταυτόχρονα η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση ανέδειξε ουσιαστικές πλευρές της αντιπαράθεσης για το σχολείο. Αποκάλυψε τις απόψεις και τις προθέσεις που προωθούνται από τους υποστηρικτές του ταξικού, νεοφιλελεύθερου εκπαιδευτικού προτάγματος. Άνοιξε ουσιαστικά ζητήματα για το σχολείο που οφείλουμε να οικοδομήσουμε, προς όφελος των κοινωνικών αναγκών και για την προώθηση μιας κριτικής αντίληψης για τη γνώση μαζί με τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις που θα την υπηρετούν.

Ουσιαστικά η μάχη της αξιολόγησης πέραν της τεράστιας πρακτικής της αξίας ενάντια σε απολύσεις και μισθολογικές περικοπές, άνοιξε όλες τις πτυχές των ζητημάτων του σχολείου, της δομής και της λειτουργίας του, με όρους δημοκρατίας και παιδαγωγικής ελευθερίας.

Θεωρούμε, λοιπόν, σημαντικό να τεθούν ως ζητήματα στην Ημερήσια Διάταξη για την 84η Γ.Σ. της ΔΟΕ:

  1. Το ζήτημα της αξιολόγησης. Τα συμπεράσματα της μάχης και οι θέσεις του κλάδου.
  2. Το ζήτημα του περιεχομένου του σχολικού μορφωτικού προγράμματος. Νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία που να αντιστοιχούν στο στόχο της γενικής μόρφωσης και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης όλου του μαθητικού πληθυσμού.
  3. Η δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του σχολείου.
  4. Οι διορισμοί εκπαιδευτικών

Χωρίς αυτές τις θεματικές, η Γ.Σ. του κλάδου δεν θα έχει μια συνολική απάντηση στη συγκυρία, ικανή να διαμορφώσει τους όρους για ένα κοινωνικό μέτωπο για τα ζητήματα της παιδείας.

Σας επισυνάπτουμε την απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου μας για το διεκδικητικό πλαίσιο.