Α΄ Σύλλογος Αθηνών ΠΕ: Μεταστέγαση του 15ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών

Σε σχέση με τα ζητήματα που προκύπτουν με τη μεταστέγαση του 15ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, το ΔΣ του Συλλόγου μας, διατυπώνει τις παρακάτω θέσεις :

 

1.Είναι πάγια θέση του συλλόγου μας η ανάγκη οικοδόμησης σχολικού κτιρίου για την εγκατάσταση του  15ου, του δημόσιου δημοτικού σχολείου  αυτής της περιοχής, μέσα στο Μαράσλειο ή σε σημείο γειτονικό του Μαρασλείου. Σχολείο που να εξυπηρετεί τα συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια. Εχουν δοθεί αγώνες γι αυτό από την σχολική κοινότητα του 15ου και τον σύλλογό μας.

 

2. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να στεγαστεί το σχολείο σε κτίριο .Δεν μπορεί να συνεχίζεται εσαεί η στέγασή  του σε λυόμενα κτίσματα με τις γνωστές απαράδεκτες συνθήκες. Αυτό αποτελεί υποχρέωση του Δήμου Αθηναίων που οφείλει να βρει χώρο για την εγκατάσταση του 15ου δημοτικού σχολείου μέσα στα γεωγραφικά του όρια.

 

3.Το κτίριο το οποίο προτείνεται για την εγκατάσταση του σχολείου, δηλαδή το κτίριο που παλαιότερα στεγαζόταν το 46ο Γυμνάσιο Αθηνών, γειτνιάζει με το 16ο Δημοτικό Αθηνών και είναι μακριά από το ζωτικό χώρο του 15ου Δημοτικού. Γι’ αυτό  εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας για τη μεταστέγαση του 15ου Δημοτικού σχολείου εκεί.