Α΄ Σύλλογος Αθηνών ΠΕ: Εκλογή νέων διευθυντών και δημοκρατική λειτουργία των Συλλόγων Διδασκόντων

Με αφορμή συζητήσεις που έχουν γίνει σε σχολεία του Συλλόγου μας μετά την εκλογή των νέων διευθυντών και ουσιαστικά θέτουν σε αμφισβήτηση το δικαίωμα των συναδέλφων να εκφράζουν άποψη ή να ψηφίζουν  ελεύθερα στις διαδικασίες το ΔΣ του Συλλόγου δηλώνει τα εξής:

  1. Αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα των συναδέλφων να εκφράζουν άποψη για τη διοίκηση του σχολείου τους . Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι κολίγοι ούτε υπηρέτες κανενός, είναι εργαζόμενοι με κατοχυρωμένα δημοκρατικά δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες και δεν είμαστε διατεθειμένοι να τα απεμπολήσουμε.
  2. Οι εκπαιδευτικοί στη διαδικασία εκλογής διευθυντών είχαν το δικαίωμα θετικής ψήφου, λευκής ψήφου, άκυρου ή αποχής. Είναι τουλάχιστον προκλητικό να επιχειρεί κανείς μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, να στραφεί ενάντια σε συναδέλφους λόγω των επιλογών τους.
  3. Όποιος-α συνάδελφος θεωρεί ότι οι συνάδελφοι, στα πλαίσια της διαδικασίας εκλογής διευθυντών, δεν είχαν δικαίωμα να εκφράσουν τη γνώμη τους ή δεν είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν λευκό ή να απέχουν, καλό θα είναι να εκφράσει αυτή την άποψη δημόσια.

Καλούμε τους συναδέλφους, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν αυταρχικές, ρεβανσιστικές ή αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, έμμεσες ή άμεσες απειλές, να ενημερώνουν αμέσως το ΔΣ του Συλλόγου. Είναι αυτονόητο ότι το ΔΣ του Συλλόγου θα ανταποκριθεί άμεσα και θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες καθώς η διαφύλαξη των δημοκρατικών δικαιωμάτων των μελών μας, αποτελεί βασικό μας μέλημα.

Όλοι οι προβληματισμοί που εκφράσαμε παραπάνω επιβεβαιώνουν τη βασική θέση του Συλλόγου μας που ψηφίστηκε και στην τελευταία ΓΣ. Η θέση αυτή θέτει ευθέως ζήτημα ριζικής αλλαγής του ρόλου των στελεχών εκπαίδευσης και αποτελεί τη μοναδική αποτελεσματική διέξοδο για τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και την κατοχύρωση της παιδαγωγικής ελευθερίας καθώς προτάσσει το ζήτημα της δημοκρατικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, τον ανώτερο και αποφασιστικό ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων και προβάλλει την άποψη για διευθυντή/συντονιστή, αιρετό και ανακλητό συνάδελφο που θα έχει διδακτικά καθήκοντα και τις ίδιες μισθολογικές απολαβές με όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και ανώτατο όριο θητείας.