Παραχώρηση χώρου του 12ου Δημ. Σχολείου Αθηνών σε εξωσχολικό φορέα

Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

E-mail: asillogosathinon@gmail.com, Ζωγράφου

 

Αρ. Πρ. : 53                                                                                     Αμπελόκηποι, 16/11/2015

 

 

Προς :

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αθηναίων

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 7ης Δημοτικής Κοινότητας

 Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας

 Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄Αθήνας

Δ.Σ. ΔΟΕ

Μέλη μας

 

 

Θέμα : Παραχώρηση χώρου του 12ου Δημ. Σχολείου Αθηνών σε εξωσχολικό φορέα

Ο Σύλλογός μας έχει τοποθετηθεί για το ζήτημα παραχώρησης χώρων αναλυτικά και τεκμηριωμένα την περσινή σχολική χρονιά με αφορμή την παραχώρηση χώρου του 12ου Δημ. Σχ. Αθηνών σε αθλητικό σύλλογο. Σε κάθε περίπτωση, για την παραχώρηση σχολικών χώρων υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο που δεν μπορεί κανείς να αγνοεί. Η γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ που ζητήσαμε και λάβαμε για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι σαφέστατη. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται παραχώρηση σχολικών χώρων σε εξωσχολικούς φορείς για μακρά διάρκεια. Η κατάφορη παραβίαση αυτού του πλαισίου ανοίγει το δρόμο για την εκμετάλλευση των σχολικών χώρων σε ιδιωτικοοικονομική βάση.

 

Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα που ωφελούνται από μια τέτοια εξέλιξη. Γι΄ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπίσουμε το δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του σχολείου. Οι ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών για άθληση, πολιτιστικές δραστηριότητες, μορφωτικές δράσεις, δεν συγκλίνουν με τις επιδιώξεις της  ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Καλύπτονται μόνο με την υλοποίηση σε όλα τα σχολεία δημόσιων δωρεάν αθλητικών – πολιτιστικών – μορφωτικών προγραμμάτων. Ιδιαίτερα για την περίπτωση του 12ου Δημ. Σχ. Αθηνών όπου η συγκρότηση συλλόγου γονέων είναι αδύνατη για λόγους που οι αρμόδιοι φορείς γνωρίζουν, ο Δήμος και οι υπηρεσίες του οφείλουν να στέρξουν άμεσα.

 

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι η πλειοψηφία των μελών της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας της 7ης Δημοτικής Κοινότητας, υπερψήφισε την πρόταση για παραχώρηση χώρων του 12ου Δημ. Σχ. Αθηνών σε εξωσχολικό φορέα για καθημερινή σχεδόν χρήση που αφορά όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Και μάλιστα με μια διαδικασία που παραβιάζει ευθέως το πλαίσιο παραχώρησης χώρων και τους καθιστά ευάλωτους σε οποιαδήποτε απαίτηση παραχώρησης σχολικού χώρου στην περιοχή. Πολύ περισσότερο που την πρόταση υπερψήφισαν και ορισμένοι/ες διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων οι οποίοι παρέβλεψαν το θεσμικό πλαίσιο, τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ, τη θέση του Συλλόγου μας αλλά και την ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του 12ου Δημ. Σχ. Αθηνών που δεν αποδέχεται την παραχώρηση του χώρου.

 

Το ΔΣ του Συλλόγου μας, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες θέσεις του Συλλόγου μας, το θεσμικό πλαίσιο για την παραχώρηση χώρων και την ομόφωνη αρνητική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του 12ου Δημ. Σχ. Αθηνών:

 

  1. Ενημερώνει ότι η εκπρόσωπός μας στη ΔΕΠ θα καταψηφίσει την συγκεκριμένη πρόταση της Σχολικής Επιτροπής.
  2. Καλεί τα μέλη της ΔΕΠ, το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και κάθε αρμόδιο να σεβαστούν το θεσμικό πλαίσιο παραχώρησης σχολικών χώρων και να μην ανοίξουν το δρόμο στη χρήση των σχολικών χώρων με όρους αγοράς. Διαφορετικά φέρουν ακέραια την ευθύνη για την παραβίαση του πλαισίου παραχώρησης αλλά και την πολιτική ευθύνη για την χρήση σχολικών χώρων με ιδιωτικοοικονομικούς όρους.
  3. Καλεί το Δήμο Αθηναίων να προχωρήσει άμεσα σε δωρεάν πρόγραμμα αθλητικών και πολιτιστικών για όσα παιδιά του 12ου Δημ. Σχ. το επιθυμούν.