Ιστορία ΣΤ΄: Εναλλακτική διδακτική προσέγγιση, κατά μάθημα

Το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ ταλαιπωρεί εδώ και μερικά χρόνια πολλούς δασκάλους, και ακόμη περισσότερα παιδιά.
Λίγο τα πυκνογραμμένα και νοηματικά μπερδεμένα κεφάλαια, λίγο η –γυμνασιακού ή και λυκειακού ακόμη επιπέδου– εμφάνιση, λίγο ο τρόπος που προσεγγίζει γεγονότα και πρωταγωνιστές, κάνει κάποιους από εμάς να μην το θεωρούμε το πολυτιμότερο βιβλίο της τάξης…
Όσοι ενστερνίζεστε παρόμοιες απόψεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω μαθήματα αυτούσια, ή απλώς ως ερέθισμα για κάτι δικό σας, διαφορετικό.  (Κάθε μάθημα συνοδεύεται από αντίστοιχο ηλεκτρονικό υλικό.)
ΚΛΙΚ στην εικόνα:
doyloparoikoi_1