Φθόγγοι (π, τ, κ, γ, χ)

(Πατήστε πάνω στον τίτλο της ανάρτησης και μετά επιλέξτε ένα από τα παρακάτω για να κατεβάσετε το αρχείο)

διάκριση π-τ

Συλλαβές του κ

Συλλαβές του γ

Συλλαβές του χ

Διάκριση κ – γ – χ