Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Σχετικά με τη συμπλήρωση του My School και τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σε όλες και όλους καλή σχολική χρονιά με υγεία.
Σχετικά με ανακοίνωση – εντολή του My School που βασίζεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου η οποία καλεί σε συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και συμπλήρωση στοιχείων του My School από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου, επισημαίνουμε τα εξής:
  • Η συμπλήρωση του My School δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνεται με παραβίαση στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων και βασικών αρχών λειτουργίας του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση συμπληρώνονται τα στοιχεία που μπορούν να συμπληρωθούν. Δεν παραβιάζουμε για κανένα λόγο το πλαίσιο δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων.
  • Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με πάγια απόφασή του (βλ. και http://www.a-athinon.gr/?p=7680) τονίζει ότι οι εντολές προς τους Συλλόγους Διδασκόντων να  συνεδριάσουν με αντικείμενο την κατανομή από την πρώτη ημέρα του σχολικού έτους «είναι, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, προτροπή σε παράνομη πράξη και καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην την υλοποιήσουν  εάν δεν έχουν τοποθετηθεί οι απαραίτητοι εκπαιδευτικοί, αφού  οι συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1566/85, όπου ορίζεται ρητά ότι «Ο  σύλλογος  διδασκόντων  κάθε  σχολείου  αποτελείται  από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας».
  • Με βάση τα παραπάνω, οι σύλλογοι διδασκόντων δεν μπορούν να συνεδριάσουν αν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν υπάρχει όλο το απαιτούμενο προσωπικό.
Για τα παραπάνω, το Δ.Σ. του Συλλόγου παρέχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη και καλεί κάθε συνάδελφο, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη να επικοινωνήσει με τα μέλη του. Παρακαλούμε πολύ να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων πριν από τις συνεδριάσεις.
Η πρόεδρος                                                         Ο Γ. Γραμματέας
Σπηλιοπούλου Κατερίνα                                    Αθανασόπουλος Νίκος