Αγωγή Υγείας: Μυοσκελετικό Σύστημα, Θεωρία και διδακτική προσέγγιση

Παραθέτουμε την εργασία της συναδέλφου Αγγελικής Μπούρου για το μυοσκελετικό σύστημα και μία πρόταση διδακτικής προσέγγισης.

Λόγω μεγέθους της εργασίας, και για πιο εύκολη χρήση από τους συναδέλφους, την παραθέτουμε σε τρία μέρη:
Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας και το τρίτο την διδακτική προσέγγιση του θέματος.

Πατήστε ΕΔΩ! για να μεταφερθείτε στην δημοσίευση.