Για τις ανακοινώσεις των παρατάξεων του Συλλόγου μπορείτε να ενημερώνεστε από τους παρακάτω συνδέσμους των κεντρικών τους σελίδων:

Εκπαιδευτικά Περιοδικά:

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Λέσχη

Θέματα Παιδείας

29-10-2018

Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών/τριων στα 6/θέσια έως 9/θέσια Δημοτικά Σχολεία και στα 12/θέσια Δημοτικά Σχολεία (2ος Υποδιευθυντής/-ντρια) με μαθητικό πληθυσμό άνω των 240 μαθητών/μαθητριών

Το Δ. Σ. του Α΄ Συλλόγου Αθηνών Εκπαιδευτικών Π.Ε ενόψει των συνεδριάσεων των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων που θα συζητήσουν το ζήτημα της επιλογής – ορισμού υποδιευθυντών με βάση τον ισχύοντα νόμο περί επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καταθέτει τα εξής:

 

Θεωρούμε απαράδεκτη τη ρύθμιση του ισχύοντος νόμου με την οποία αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης απόφασης,  σχετικά με την πρόταση που θα καταθέσει ο σύλλογος διδασκόντων για τους υποψήφιους υποδιευθυντές/υποδιευθύντριες, οι αναπληρωτές/-τριες συνάδελφοί μας, διότι θεωρούμε ότι οι αναπληρωτές συνάδελφοί μας αποτελούν οργανικό και συστατικό κομμάτι των συλλόγων διδασκόντων και επιβάλλεται να έχουν λόγο για όλα τα θέματα που συζητά και αποφασίζει ο σύλλογος των διδασκόντων.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση για την επιλογή των υποδιευθυντών με συνεδρίαση και λήψη απόφασης μόνο από το σώμα των μονίμων εκπαιδευτικών εγείρει έντονα ζητήματα νομιμοποίησης της λειτουργίας του συλλόγου των διδασκόντων (δε νοείται σύλλογος διδασκόντων με αποκλεισμό μελών του από διαδικασίες λήψης αποφάσεων) και επαναφέρει στη μνήμη μας τις αρνητικά φορτισμένες ημέρες της περιβόητης έκφρασης γνώμης (2017) που ζητήθηκε από τους συλλόγους των διδασκόντων, εν ήδη αξιολόγησης των υποψηφίων Διευθυντών,  στην οποία ο Σύλλογός μας, όπως και δεκάδες άλλοι σύλλογοι εκπαιδευτικών Π. Ε. της χώρας, εκφράστηκε και τοποθετήθηκε αρνητικά.

 

Στη βάση αυτή καλούμε:

  • την κυβέρνηση και το ΥΠΠΕΘ να πάψει να διαχωρίζει το σώμα των εκπαιδευτικών σε μόνιμους και αναπληρωτές αναγνωρίζοντας και κατοχυρώνοντας ίσα δικαιώματα για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς,
  • τους συλλόγους των διδασκόντων που θα συνεδριάσουν να αποτυπώσουν στις αποφάσεις τους τη γνώμη όλων των μελών τους (μονίμων και αναπληρωτών) και να διαμαρτυρηθούν έντονα για τον αποκλεισμό των αναπληρωτών συναδέλφων μας από τις διαδικασίες λήψης απόφασης των συλλόγων διδασκόντων και να μην προβούν σε κανενός είδους διαδικασία «αξιολόγησης» των προσόντων των υποψηφίων υποδιευθυντών/-ντρίων, αλλά με μυστική ψηφοφορία (όπου υπάρχουν περισσότεροι τους ενός υποψήφιοι/-ες) να προχωρήσουν στη διαμόρφωση της πρότασης του συλλόγου των διδασκόντων προς το ΠΥΣΠΕ, διασφαλίζοντας τόσο τις συναδελφικές σχέσεις μεταξύ των μελών των συλλόγων διδασκόντων όσο και τη μη εφαρμογή των σχεδίων για πέρασμα των διαδικασιών της «αξιολόγησης» μεταξύ των εκπαιδευτικών, με βάση τις αποφάσεις του κλάδου,
  • το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να πάρει θέση επί του συγκεκριμένου θέματος προασπίζοντας τα δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών – συνάδελφων μας.

 

Τέλος επισημαίνουμε ότι:

 

  1. Η προθεσμία για υποβολή δικαιολογητικών λήγει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 29 – 10 – 2018 και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων.

 

  1. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων συναδέλφων κατατίθενται ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. Αθήνας.

 

  1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, το ΠΥΣΠΕ εξετάζει εάν οι υποψήφιοι έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται και στέλνει στα σχολεία τα ονόματα αυτών που δικαιούνται να είναι υποψήφιοι.

 

  1. 4. Κατόπιν όλων αυτών γίνεται Σύλλογος Διδασκόντων.

 

  1. Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 το οποίο στο αρ. 15 παρ. 6 ορίζει ότι:  Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την

οποία τάσσεται ο πρόεδρος. Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα

στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται

όταν προβλέπεται από σχετική ειδική διάταξη ή αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων κατά πλειοψηφία.

 

ΔΗΛΑΔΗ, Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΤΙ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.

Η πρόεδρος                                                         Ο Γ. Γραμματέας
Σπηλιοπούλου Κατερίνα                                    Αθανασόπουλος Νίκος

Comments are closed.