Ενημερωτικό δελτίο Δεκεμβρίου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

           ψήφοι         έδρες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ         279 (236)            4
Δ.Α.Κ.Ε.           145 (149)            2
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ)           71  (56)            1
Α/Λ           34 (33)            

(Στις παρενθέσεις, τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2016)

 Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε κατά πλειοψηφία ως εξής:

 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6936969769 ΕΚΠ.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6940026340 Δ.Α.Κ.Ε.
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 6973801835 ΕΚΠ.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΑΜΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6944906877 ΕΚΠ.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6980868210 ΕΚΠ.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΜΕΛΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 6973246988 Δ.Α.Κ.Ε.
ΜΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 6976794447 Αγ. Συσπείρωση(ΠΑΜΕ)

 

 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Ζαχαροπούλου Κατερίνα, Σπυρόπουλος Νίκος, Ματθαίος Βασίλης

Εκπρόσωποι του Συλλόγου μας στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ζωγράφου

 

Για το έτος 2019 :

Μπογιατζή Σοφία, (αναπλ. Μητροπούλου Μαρία)

 

Για το έτος 2020 :

από 1/1 έως 30/6, Μητροπούλου Μαρία (αναπλ. Ανδρικοπούλου Ρουμπίνη)

από 1/7 έως 31/12, Ανδρικοπούλου Ρουμπίνη,  (αναπλ. Σπηλιοπούλου Κατερίνα)

 

Σχολεία ευθύνης των μελών του Δ.Σ.

Με βάση τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία ευθύνης κάθε μέλους του Δ.Σ. έχουν ως εξής :

– Μαριόλης Δημήτρης : 10ο, 12ο, 104ο Δημ. Σχ. Αθηνών, Πειραματικά Δημ. Σχ. Μαρασλείου, ΚΕΔΔΥ,  41ο, 42ο, 57ο,102ο Νηπιαγωγεία Αθηνών

– Τρανός Χρήστος : 1ο, 19ο Δημ. Σχ. Ζωγράφου, 107ο Δημ. Σχ. Αθηνών, Πειραματικό Δ.Σχ. Πανεπιστημίου (Σκουφά), Δημ. Σχολεία και Νηπιαγωγεία Νοσοκομείων Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», 2ο, 10ο,19ο Νηπ. Ζωγράφου, 16ο, 20ο, 77ο  Νηπ. Αθηνών

– Αθανασόπουλος Νίκος : 2ο, 5ο, 6ο Δημ. Σχ. Ζωγράφου, 5ο, 6ο, 11ο, 12ο,13ο,16ο  Νηπ. Ζωγράφου

– Σπηλιοπούλου Κατερίνα : 3ο, 8ο, 12ο, Δημ. Σχ. Ζωγράφου, 1ο, 3ο, 7ο, 8ο, 9ο,14ο,18ο Νηπ. Ζωγράφου

– Πορταρίτη Κατερίνα : 106ο Δημ. Σχ. Αθηνών, 9ο Ειδ. Δ.Σχ. Αθηνών, 10ο Ειδ. Δ.Σχ. Αθηνών,  12ο, 101ο, 132ο, Νηπιαγωγεία Αθηνών

– Κηρύκος Θωμάς : 8ο, 15ο Δημ. Σχ. Αθηνών, 4ο Δημ. Σχ. Ζωγράφου, 15ο Νηπ. Αθηνών, 4ο,17ο Νηπ. Ζωγράφου

– Ανδρικοπούλου Ρουμπίνη : 16ο, 17ο, 18ο Δημ. Σχ. Αθηνών, 17ο, 18ο, 33ο, 40ο, 124ο Νηπ. Αθηνών

Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που χρεώνεται και το δικαίωμα να επισκέπτεται και να ενημερώνει όλες τις σχολικές μονάδες του Συλλόγου μας.

Το Δ.Σ. πραγματοποιεί τις τακτικές του συνεδριάσεις την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα, στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (1ο-19ο Δ.Σχ. Ζωγράφου). Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές.

 

O πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης              Νίκος Αθανασόπουλος