Για τις ανακοινώσεις των παρατάξεων του Συλλόγου μπορείτε να ενημερώνεστε από τους παρακάτω συνδέσμους των κεντρικών τους σελίδων:

Εκπαιδευτικά Περιοδικά:

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Λέσχη

Θέματα Παιδείας

28-01-2019

Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Οι εκπαιδευτικοί δεν θα γίνουμε συνένοχοι στην υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών με ειδικές ανάγκες

Η υποβάθμιση της ειδικής εκπαίδευσης δεν θα περάσει!

Με τον Ν. 4547/2018 και ειδικότερα με τα άρθρα 10 και 11 προβλέπεται η σύσταση (σε κάθε σχολείο) είτε της Επιτροπής Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) είτε ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης. Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) που αναφέρεται στον παραπάνω νόμο, είναι ένα γραπτό σχέδιο δράσης με διαδοχικούς μετρήσιμους στόχους και αφορά κυρίως στους μαθητές με ειδικές ανάγκες, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι υπόλοιποι μαθητές.

Στα άρθρα 10 και 11 του Ν. 4547/2018 αναφέρεται επίσης ότι: «Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 3, απαιτείται η: α) προηγούμενη της διενέργειας της αξιολόγησης υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών της παραγράφου 2».

Το υπουργείο μεταφέρει την αναγκαιότητα διεπιστημονικής διάγνωσης αλλά και ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών στους εκπαιδευτικούς των γενικών τάξεων, προετοιμάζοντας ΚΛΙΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΟΤΙ «μπορούμε με λίγα και απλά πράγματα να βοηθήσουμε έναν μαθητή που χρειάζεται ειδική εκπ/κή υποστήριξη (και) μόνοι μας», και υποβαθμίζει την ανάγκη για ειδική εκπαίδευση ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Μεταφέρει δηλαδή την ευθύνη του (μόνιμοι μαζικοί διορισμοί όλων των ειδικοτήτων στα δημόσια σχολεία, εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων επιστημονικών, παιδαγωγικών εργαλείων και συνθηκών εκπαίδευσης) στον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης, ιδιαίτερα στα σχολεία που δεν λειτουργούν ΕΔΕΑΥ, καλώντας τον είτε να «αξιολογήσει» τους παραπάνω μαθητές με άτυπα εργαλεία και να κάνει «μπαλώματα» στην καθημερινή του διδασκαλία με «εύκολες» και έτοιμες λύσεις, είτε να πειραματιστεί σε πεδία που δεν έχει εκπαιδευτεί.

Στην ουσία, σε όσα σχολεία, με ευθύνη του Υπ. Παιδείας, δε λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης), που στην πράξη είναι ελάχιστες, οι εκπαιδευτικοί μέσω των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (στις οποίες το ένα μόνο μέλος – ο υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕΣΥ – δύναται να έχει γνώσεις ειδικής αγωγής), αναλαμβάνουν την ευθύνη να κάνουν την πρώτη διάγνωση (;), να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν βραχύχρονα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) σε μαθητές που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης! Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντικαταστήσουν τη διεπιστημονική επιτροπή (!) και στη συνέχεια να εφαρμόσουν εκπαιδευτική παρέμβαση, χωρίς στην ουσία να έχουν στα χέρια τους επιστημονική διάγνωση! Στη συνέχεια, αφού θα αποτιμούν γραπτώς τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, θα χρεωθούν και την ευθύνη των αποτελεσμάτων της!

Το υπουργείο, με βάση τις οδηγίες ΟΟΣΑ-ΕΕ για πλήρη ένταξη δομών, εκπαιδευτικών και μαθητών ειδικής αγωγής στα γενικά σχολεία, χρησιμοποιεί και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά μοντέλα με εκπτωτικές λογικές στο οικονομικό, παιδαγωγικό και επιστημονικό πεδίο. Έτσι, κάθε σχολείο πρέπει να τα «καταφέρει» με ό,τι έχει, χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση και τεχνογνωσία. Και για αυτή του τη δράση προβλέπεται και να αξιολογηθεί. Επιπλέον, οι συνάδελφοι των τμημάτων ένταξης επιφορτίζονται με έναν κυριολεκτικά αβάσταχτο φόρτο εργασίας αφού, μεταξύ άλλων, καλούνται να υποστηρίζουν μαθητές, να συμμετέχουν σε πολλαπλές ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης ή στις ΕΔΕΑΥ, να διαμεσολαβούν στην επικοινωνία με τα ΚΕΣΥ, να διαμορφώνουν διαφοροποιημένα – εξατομικευμένα προγράμματα και να συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Κοινή διαπίστωση των συναδέλφων στα σχολεία σήμερα είναι ότι βασικός στόχος του νόμου είναι να μειωθούν δραστικά οι μαθητές που απευθύνονται στο ΚΕΣΥ και να συγκροτηθεί ένας σύνθετος γραφειοκρατικός μηχανισμός ελέγχου, αποκλεισμού και αξιολόγησης που θα ορθώνει ανυπέρβλητα εμπόδια στη στήριξη αυτών των μαθητών και θα καθιστά υπόλογους για τη σχολική αποτυχία το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Την ίδια στιγμή, το 2ο ΚΕΣΥ της Α΄ Αθήνας, είναι σε τέτοιο βαθμό υποστελεχωμένο που δεν αναμένεται, τουλάχιστον για την τρέχουσα σχολική χρονιά, η λειτουργία του!

Δεν θα συναινέσουμε σε αυτή την πολιτική, δεν θα γίνουμε συνένοχοι στην υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας

Θεωρούμε ότι η συγκρότηση των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης αποτελεί ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό, μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών με ιδιαιτερότητες. Η λειτουργία των ομάδων αυτών  σε καμία περίπτωση δε θα προσφέρει επιπρόσθετο υποστηρικτικό έργο στα συγκεκριμένα παιδιά. Επιπλέον δε, επιφορτίζουν τον εκπαιδευτικό ΕΑΕ του σχολείου με έναν τεράστιο όγκο γραφειοκρατικού-διοικητικού έργου που τελικά θα αποβεί εις βάρος των  παιδιών που υποστηρίζει.

 • Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων ευθύνης μας, να συνεχίσουν το έργο στήριξης των παιδιών με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως ακριβώς το έκαναν έως σήμερα. Δηλαδή, με την παραπομπή των γονέων στο ΚΕΣΥ όπου θα γίνεται η διάγνωση των μαθητών σε σύντομο χρονικό διάστημα, με μόνο προαπαιτούμενο την παιδαγωγική έκθεση που θα αποστέλλεται από τη σχολική μονάδα.
 • Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να διαμορφώσουν το απαραίτητο για τους μαθητές υποστηρικτικό πλαίσιο, προσπερνώντας γραφειοκρατικούς και αξιολογικούς μηχανισμούς, όπως είναι οι Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης,  λειτουργώντας κυρίως και πάνω από όλα ως εκπαιδευτικοί, όπως μέχρι σήμερα κάνουν στις παρεμβάσεις τους για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και για όλους τους μαθητές.

Επειδή η λειτουργία των  ομάδων υποστήριξης όχι μόνο δεν επιλύει αλλά αντιθέτως προσθέτει προβλήματα στη σχολική μονάδα οι Σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να δεσμευτούν ότι θα αναλάβουν όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και σε συνεργασία με το διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου θα διαμορφώσουν το καταλληλότερο πλαίσιο υποστήριξης για κάθε παιδί με εκπαιδευτικές ανάγκες, σε συνεργασία πάντα με τους αρμόδιους φορείς.

Δηλώνουμε ότι κόντρα στις επιδιώξεις του υπουργείου θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε εμπράκτως τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και ειδικότερα των μαθητών με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κάνοντας πολύ περισσότερα από όσα το επίσημο κράτος μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε. Ωστόσο δεν θα μπούμε σε λογικές και πρακτικές εκπτώσεων των μορφωτικών τους δικαιωμάτων. Δεν θα κινηθούμε με βάση τη μέθοδο της «δοκιμής και πλάνης» για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους.

Για αυτό απαιτούμε να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις δημόσιας και δωρεάν ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, εντός των εκπαιδευτικών δομών του υπ. παιδείας.

 • Καλούμε τους Συλλόγους Π.Ε. και ΕΛΜΕ της Α΄ Αθήνας να πραγματοποιήσουμε κοινή παράσταση διαμαρτυρίας στο ΚΕΣΥ, σε ημερομηνία που θα ορίσουμε από κοινού.
 • Καλούμε, έστω και τώρα, το ΔΣ της ΔΟΕ να κηρύξει απεργία – αποχή από τις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, που προβλέπονται από τον Ν. 4547/2018.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

 • Κατάργηση του ν. 4547/2018 για τις νέες δομές εκπαίδευσης.
 • Μόνιμους- μαζικούς διορισμούς όλου του απαραίτητου προσωπικού της ειδικής αγωγής.
 • Πλήρη παράλληλη στήριξη για κάθε μαθητή που την χρειάζεται με βάση τη διάγνωσή του.
 • Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για ΕΒΠ και σχολικό νοσηλευτή.
 • Απρόσκοπτη πρόσβαση της οικογένειας, χωρίς τα προαπαιτούμενα που ορίζει ο νέος νόμος για τις δομές, στις διεπιστημονικές ομάδες των ΚΕΣΥ, σε σύντομο χρόνο που να μην υπερβαίνει τις 30 μέρες.
 • Στελέχωση των σχολείων με το απαιτούμενο ΜΟΝΙΜΟ προσωπικό για την συστηματική υποστήριξη των μαθητών.
 • Ίδρυση κα λειτουργία 2ου Τ.Ε. σε όσες σχολικές μονάδες υπάρχει ο επαρκής αριθμός μαθητών που έχουν ανάγκη φοίτησης σε αυτά και διασφάλιση των οργανικών θέσεων των δεύτερων τμημάτων ένταξης στις σχολικές μονάδες που συγχωνεύτηκαν στις οποίες οι οργανικές θέσεις αυτές έχουν «εξαφανιστεί» στο my school.

O πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης              Νίκος Αθανασόπουλος

Comments are closed.