Για τις ανακοινώσεις των παρατάξεων του Συλλόγου μπορείτε να ενημερώνεστε από τους παρακάτω συνδέσμους των κεντρικών τους σελίδων:

Εκπαιδευτικά Περιοδικά:

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Λέσχη

Θέματα Παιδείας

13-06-2019

Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Τοποθέτηση στις τριμερείς επιτροπές Δήμου Αθηναίων και Δήμου Ζωγράφου

Δίχρονη προσχολική αγωγή &εκπαίδευση στον Δήμο Αθηναίων

 

Το αίτημα για άμεση θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, σε όλη τη χώρα, χωρίς διαφοροποιήσεις  είναι ένα χρόνιο αίτημα των εκπαιδευτικών. Το αίτημα αυτό είναι κυρίαρχο γιατί αποτελεί αναγκαιότητα για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, για συγκεκριμένους παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους που η Παιδαγωγική επιστήμη και η εκπαιδευτική κοινότητα έχουν αναδείξει.

 

Η νομοθέτηση με το άρθρο 33 του νόμου 4521/2018, σε βάθος τριετίας της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, από τη μια σηματοδοτεί  μία σημαντική εξέλιξη που διαμορφώνει ένα νέο πεδίο δυνατοτήτων και διεκδικήσεων σε σχέση με το συγκεκριμένο αίτημα  από την άλλη όμως,  με τον τρόπο που θεσμοθετήθηκε, δεν αποτρέπει το νηπιαγωγείο από παλιούς και νέους κινδύνους. Κι αυτό διότι δεν προβλέπεται  ο απαραίτητος σχεδιασμός για την καθολική εφαρμογή της σε όλη τη χώρα.

Τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι τα επόμενα δύο χρόνια η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική θα εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια και δεν θα μείνει νεκρό γράμμα όσο θα διαιωνίζεται η επικράτηση των voucher.

 

Διότι για να γίνει αυτό απαιτείται μια σειρά από παρεμβάσεις από μέρους του κράτους όπως: ενίσχυση των κτιριακών υποδομών και της υλικοτεχνικής υποδομής, υλοποίηση των απαραίτητων διορισμών, ίδρυση νέων νηπιαγωγείων (κάτι που από το 2010 μέχρι σήμερα δεν συμβαίνει εξ αιτίας της πολιτικής των μνημονίων και των περικοπών) και είναι θέμα πολιτικής βούλησης.

 

Έχοντας υπόψη:

  • το γεγονός ότι απαιτούνται περίπου επιπλέον 100 αίθουσες για την εφαρμογή της δίχρονης στο Δήμο Αθηναίων
  • ότι την ερχόμενη σχολική χρονιά η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση δεν προβλέπεται να εφαρμοστεί στον Δήμο Αθηναίων με πολιτική ευθύνη τόσο της κυβέρνησης όσο και της δημοτικής αρχής
  • Το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας απαιτούνται περίπου επιπλέον 13 αίθουσες στα νηπιαγωγεία των Αμπελοκήπων για την εφαρμογή της δίχρονης και τη φοίτηση όλων των προνηπίων στο δημόσιο νηπιαγωγείο

 

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι μένουμε αταλάντευτοι στη διεκδίκηση των αιτημάτων μας τα οποία έχουν ως εξής:

Άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια και στα πλαίσια αυτά και στο Δήμο Αθηναίων

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς Δήμου Αθηναίων. και Υπουργείου Παιδείας για να φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο όλα τα προνήπια στα δημόσια νηπιαγωγεία.

Να ιδρυθούν άμεσα παραρτήματα νηπιαγωγείων και να συγκροτηθούν τμήματα με βάση τις θέσεις του κλάδου (15 νήπια στο τμήμα κλπ.)

Να δοθούν άμεσες λύσεις στο κτιριακό με ενοικίαση κατάλληλων χώρων και να προχωρήσει άμεσα σχεδιασμός/προγραμματισμός για εύρεση οικοπέδων και ανέγερση κτιρίων.

 

 

Δίχρονη προσχολική αγωγή &εκπαίδευση στον Δήμο Ζωγράφου

 

Το αίτημα για άμεση θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, σε όλη τη χώρα, χωρίς διαφοροποιήσεις  είναι ένα χρόνιο αίτημα των εκπαιδευτικών. Το αίτημα αυτό είναι κυρίαρχο γιατί αποτελεί αναγκαιότητα για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, για συγκεκριμένους παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους που η Παιδαγωγική επιστήμη και η εκπαιδευτική κοινότητα έχουν αναδείξει.

 

Η νομοθέτηση με το άρθρο 33 του νόμου 4521/2018, σε βάθος τριετίας της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, από τη μια σηματοδοτεί  μία σημαντική εξέλιξη που διαμορφώνει ένα νέο πεδίο δυνατοτήτων και διεκδικήσεων σε σχέση με το συγκεκριμένο αίτημα  από την άλλη όμως,  με τον τρόπο που θεσμοθετήθηκε, δεν αποτρέπει το νηπιαγωγείο από παλιούς και νέους κινδύνους. Κι αυτό διότι δεν προβλέπεται  ο απαραίτητος σχεδιασμός για την καθολική εφαρμογή της σε όλη τη χώρα.

Τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι τα επόμενα δύο χρόνια η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική θα εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια και δεν θα μείνει νεκρό γράμμα όσο θα διαιωνίζεται η επικράτηση των voucher.

 

Διότι για να γίνει αυτό απαιτείται μια σειρά από παρεμβάσεις από μέρους του κράτους όπως: ενίσχυση των κτιριακών υποδομών και της υλικοτεχνικής υποδομής, υλοποίηση των απαραίτητων διορισμών, ίδρυση νέων νηπιαγωγείων (κάτι που από το 2010 μέχρι σήμερα δεν συμβαίνει εξ αιτίας της πολιτικής των μνημονίων και των περικοπών) και είναι θέμα πολιτικής βούλησης.

 

Έχοντας υπόψη:

  • ότι την ερχόμενη σχολική χρονιά η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση δεν προβλέπεται να εφαρμοστεί στον Δήμο Ζωγράφου με πολιτική ευθύνη τόσο της κυβέρνησης όσο και της δημοτικής αρχής
  • Το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας απαιτούνται περίπου επιπλέον 15 αίθουσες στα νηπιαγωγεία του Ζωγράφου για την εφαρμογή της δίχρονης και τη φοίτηση όλων των προνηπίων στο δημόσιο νηπιαγωγείο

 

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι μένουμε αταλάντευτοι στη διεκδίκηση των αιτημάτων μας τα οποία έχουν ως εξής:

Άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια και στα πλαίσια αυτά και στο Δήμο Ζωγράφου

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς Δήμου Ζωγράφου και Υπουργείου Παιδείας για να φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο όλα τα προνήπια στα δημόσια νηπιαγωγεία.

Να ιδρυθούν άμεσα παραρτήματα νηπιαγωγείων και να συγκροτηθούν τμήματα με βάση τις θέσεις του κλάδου (15 νήπια στο τμήμα κλπ.)

Να δοθούν άμεσες λύσεις στο κτιριακό με ενοικίαση κατάλληλων χώρων και να προχωρήσει άμεσα σχεδιασμός/προγραμματισμός για εύρεση οικοπέδων, τοποθέτηση βαρέος τύπου κατασκευών και ανέγερση κτιρίων.

Να ιδρυθούν άμεσα παραρτήματα νηπιαγωγείων ώστε κανένα νήπιο να μην μετακινηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, κανένα τμήμα νηπιαγωγείου να μην είναι πληθωρικό και να μην βρεθεί εκτός δημόσιου νηπιαγωγείου κανένα προνήπιο που έκανε αίτηση εγγραφής.

O πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης              Νίκος Αθανασόπουλος

Comments are closed.