Για τις ανακοινώσεις των παρατάξεων του Συλλόγου μπορείτε να ενημερώνεστε από τους παρακάτω συνδέσμους των κεντρικών τους σελίδων:

Εκπαιδευτικά Περιοδικά:

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Λέσχη

Θέματα Παιδείας

08-03-2020

Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Εκδήλωση για την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο Ζωγράφου, Σάββατο 14/3, 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου

Το Δ.Σ. του Α΄ Συλλόγου Αθηνών Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης σας καλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει, το Σάββατο 14 Μαρτίου, στις 18.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου (Κρίνων 28), με θέμα:

Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο Ζωγράφου

Στην εκδήλωση θα αναδειχθεί η αναγκαιότητα της άμεσης θεσμοθέτησης της δίχρονης, τόσο πανελλαδικά όσο και στο Δήμο μας. Επίσης, θα αναδειχτούν τα σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας των νηπιαγωγείων της πόλης μας. Οι εκπαιδευτικοί φορείς καλούνται να συμβάλλουν στο πανεκπαιδευτικό μέτωπο που απαιτείται για την αγωνιστική διεκδίκηση των ανωτέρω αιτημάτων. Οι εμπλεκόμενοι φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Δήμος, ΚΤΥΠ) καλούνται να δεσμευτούν για τις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή της δίχρονης και την αποκατάσταση των προβλημάτων των νηπιαγωγείων της πόλης.

 

Ανοιχτό γράμμα προς τους γονείς

Αγαπητοί γονείς,

με αυτό το γράμμα θέλουμε κατ’ αρχάς να σας καλέσουμε στην Εκδήλωση που θα κάνει ο Σύλλογος μας για την 2χρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση, το Σάββατο 14 Μαρτίου, στις 18.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.

Θέλουμε επίσης, να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στα νηπιαγωγεία και τους αγώνες που πρέπει να γίνουν για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, για ένα δημόσιο δωρεάν δίχρονο νηπιαγωγείο.

Στου Ζωγράφου κάθε χρόνο μένουν εκτός δημόσιου νηπιαγωγείου περίπου 350 παι­διά 4-5 ετών. Δυστυχώς, οι αντιεκπαιδευτικές πολιτικές λιτότητας και περικοπών αλλά και η συνολική πολιτική υποβάθμισης του δημόσιου νηπιαγωγείου οδήγησαν στη δραματική κατά­σταση στην οποία βρίσκεται εδώ και δεκαετίες η προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. Τόσο η Πολιτεία, όλες οι κυβερνήσεις, όσο και όλες οι Δημοτικές Αρχές της πόλης μας αντιμετωπί­ζουν το νηπιαγωγείο ως το φτωχό συγγενή της εκπαίδευσης. Εδώ και χρόνια δεν έγινε κανένας προγραμματισμός και σχεδιασμός για τις κτιριακές υποδομές, δεν έγινε κανένας διο­ρισμός εκπαιδευτικών. Επιπλέον, τίποτε ουσιαστικό δεν έχει γίνει για να αντιμετωπιστεί η σημερινή απαράδεκτη συνθήκη λειτουργίας (κτιριακό, υλικοτεχνικές υποδομές, καθαριότητα) των νηπιαγωγείων της πόλης μας. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η κατάσταση που βιώνου­με σήμερα όλοι μας: παιδιά, νηπιαγωγοί και γονείς.

Ποια είναι τα σημαντικά οφέλη που καθι­στούν το ρόλο του Δημόσιου Νηπιαγωγείου ιδιαίτερα σημαντικό και αναντικατάστατο για τα παιδιά σας και γιατί επιμένουμε τόσο:

Η φοίτηση σε δομές Προσχολικής Αγωγής και συγκεκριμένα η εφαρμογή της Δίχρονης Υπο­χρεωτικής Προσχολικής Αγωγής στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο, δεν είναι απλά και μόνο μια δι­ευκόλυνση, αλλά πρωτίστως είναι μια παιδα­γωγική και κοινωνική αναγκαιότητα που αφορά την ανάπτυξη και την εκπαίδευση των νηπίων.

Το Νηπιαγωγείο, είναι η σχολική βαθμίδα στην οποία τα νήπια έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με οργανωμένες μαθησιακές εμπει­ρίες που έχουν ως στόχο την ολόπλευρη γνω­στική και κοινωνικο-συναισθηματική τους α­νάπτυξη, καθώς και την ομαλή ένταξη τους στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης.

Με τη διετή φοίτηση στο Νηπιαγωγείο, εξα­σφαλίζεται ένα σταθερό περιβάλλον ως προς το χώρο, τα πρόσωπα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται, διευκολύνο­ντας παράλληλα την προετοιμασία και την ομαλή μετάβαση του παιδιού στο Δημοτικό Σχολείο. Στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο επίσης, παρέχεται πρώιμη παρέμβαση, καθώς και α­ντισταθμιστική αγωγή, με δομές (Ειδικά νηπι­αγωγεία, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη στήρι­ξη, Τάξεις υποδοχής) για την έγκαιρη υποστή­ριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές α­νάγκες.

Η συνύπαρξη των νηπίων α’ και β’ ηλικίας (προνήπια) και οι μεικτές ομάδες που δημι­ουργούνται είναι πολύ σημαντικές για την κοινωνικοσυναισθηματική και την πνευματι­κή/διανοητική ανάπτυξη των παιδιών.

Για τους λόγους αυτούς, η δίχρονη υποχρε­ωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών 4-6 ετών είναι εξαιρετικά σημαντική για τη σχολική και συνολική αναπτυξιακή ε­ξέλιξη τους, διαμορφώνοντας τη θετική σχέση τους με τον σχολικό θεσμό.

Με τον νόμο 4521 που ψηφίστηκε το 2018 ορίζεται ότι η φοίτηση των νηπίων 4 ετών θα γίνει υποχρεωτική από το σχολικό έτος 2020 – 2021, δηλαδή το επόμενο σχολικό έτος.

Φωνάζουμε με όλη μας τη δύναμη! Αν δεν αλλάξουν ριζικά τα δεδομένα σε σχέση με τη σχολική στέγη των νηπιαγωγείων, ο Δήμος Ζωγράφου κινδυνεύει να είναι ένας από τους ελάχιστους Δήμους, που δεν θα εφαρμόζεται η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, με προοπτική την εφαρμογή των vouchers (κουπονιών) και την ιδιωτικοποίηση της Προσχολικής Αγωγής.

Στην εκδήλωση που διοργανώνουμε θα κα­ταθέσουμε σχέδιο που καταδεικνύει την άμεση δυνατότητα να εφαρμοστεί ΤΩΡΑ η 2χρονη προσχολική Αγωγή. Δυστυχώς η κυ­βέρνηση, όχι μόνο δεν δίνει λύσεις, αλλά, φρόντισε να κάνει ένα βήμα πίσω, εξαιρώντας 13 Δήμους από την εφαρμογή της .

Καλούμε σε συστράτευση τους Συλλόγους Γονέων και την Ένωση Γονέων, όλες και όλους για την εφαρμογή της καθολικής δημόσιας υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης και στου Ζωγράφου.

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

  1. Από το ΥΠΑΙΘ και την κυβέρνηση να προχω­ρήσουν άμεσα στους αναγκαίους διορισμούς Νηπιαγωγών και την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλικοτεχνική υποδομή και τις απαραίτητες αίθουσες των Νηπιαγωγείων, για την άμεση και καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  2. Από τη Δ/νση Π. Ε. Α’ Αθήνας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (ιδρύσεις νέων Νηπιαγωγείων, αναβάθμιση οργανικότητας Νη­πιαγωγείων και συγκρότηση τμημάτων) ώστε να εγγραφούν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της περι­οχής μας όλα τα προνήπια ηλικίας 4-5 ετών από το επόμενο σχολικό έτος.
  3. Από τον Δήμο Ζωγράφου να μεριμνήσει ά­μεσα για τις υλικοτεχνικές υποδομές, τα Τεχνικά Δελτία, τις απαραίτητες ενέργειες, το κτιρια­κό (αίθουσες) που χρειάζονται για την άμεση εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχο­λικής Αγωγής & Εκπ/σης στο Δήμο μας, απο­κλειστικά σε Δημόσια Νηπιαγωγεία. Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη ριζική βελτίωση της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης στα νηπιαγωγεία της πόλης (κτιριακό, υποδομές, καθαριότητα και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των νηπιαγωγείων).

O πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης              Νίκος Αθανασόπουλος

Comments are closed.