Απολογισμός για τη συνδικαλιστική χρονιά 2022-2023 στην Τακτική Γεν. Συνέλευση της 29ης Νοέμβρη 2023

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Κάνοντας τον απολογισμό της συνδικαλιστικής χρονιάς 2022-2023 θα αναφερθούμε συνοπτικά στο πολιτικό – εκπαιδευτικό πλαίσιο που προσανατόλισε και επηρέασε τη στάση, τη δράση και τις ενέργειές μας και …

Απολογισμός για τη συνδικαλιστική χρονιά 2022-2023 στην Τακτική Γεν. Συνέλευση της 29ης Νοέμβρη 2023 Διάβασε περισσότερα