Τα οργανικά κενά στην Α΄ ΑΘήνας (του αιρετού Τάκη Ρουμπή)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2012

 

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ) και των μεταβολών (υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις, καταργήσεις) των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το ΥΠΔΒΜΘ, το τοπίο, στην Α’ Διεύθυνση Π.Ε Αθήνας, διαμορφώνεται ως εξής:

Μετατέθηκαν από

 

την Α’ Αθήνας 72 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (Δάσκαλοι), 8 εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί) και 4 εκπαιδευτικοί ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής).

Μετατέθηκαν στην

 

Α’ Αθήνας 1 εκπαιδευτικός ΠΕ70 (Δάσκαλος ΕΚ) και 62 εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί).

Συγχωνεύθηκαν

 

το 1ο 6/θ Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2ο 6/θ Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ Πανεπιστημίου Αθηνών σε 1ο 12/θ Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο).

Στη διάθεση της Α’ Διεύθυνσης

 

Π.Ε Αθηνών βρίσκονται 353 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (Δάσκαλοι), 17 ΠΕ06 (Αγγλικών), 38 ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) και 18 ΠΕ16 (Μουσικοί).

Από την ανάγνωση των παρακάτω πινάκων προκύπτουν τα οργανικά κενά, για τα οποία θα κληθούν οι συνάδελφοι να υποβάλουν δήλωση βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης μετά την επικύρωσή τους από το ΠΥΣΠΕ και την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου, που αναμένεται εντός των προσεχών ημερών.

Τα οργανικά κενά στη Γενική Αγωγή είναι: 139 ΠΕ70 (Δάσκαλοι), 61 ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), 9 ΠΕ06 (Αγγλικών) και 5 ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής).

Τα οργανικά κενά στην Ειδική Αγωγή είναι: 22 ΠΕ70 (Δάσκαλοι) και 40 ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί).

roumpisenimerotiko2012