Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Κήρυξη διευκολυντικής στάσης εργασίας για την κινητοποίηση του ΠΕΣΥΘ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Κηρύσσουμε διευκολυντική στάση εργασίας από 1 έως 3 ώρες, στο διδακτικό ωράριο κάθε συναδέλφου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση των συναδέλφων εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων και της  Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων – ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ., στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας την  Παρασκευή και ώρα 14:30 για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων. Υπενθυμίζουμε τις θέσεις μας, συνολικά για το ζήτημα των διορισμών, όπως διατυπώθηκαν στις 6/4/2022. Με το παρόν, ενημερώνουμε και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

O πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης              Σπύρος Ντελέζος